Förtätningsplan för Gnesta

Häromdagen presenterades ett förslag på förtätningsplan för Gnesta i SN. Jag vill poängtera att det är ett diskussionsunderlag, för att politikerna ska diskutera och komma överens om vilka områden som man kan jobba vidare med. Det är ingen hemlighet att vi i Miljöpartiet är rädda om våra grönområden i tätorterna och att vi anser att man noga ska tänka igenom var en förtätning kan bli aktuell. Självklart ska också Gnestaborna få ge sina synpunkter på planen, bland annat vid ett framtidsmöte i mitten på februari.
Mats Dellrud

Läs mer

Föreningsråd med idrottsföreningar

Under gårdagskvällen hölls ett föreningsråd med idrottsföreningar i det blivande gemensamma föreningskansliets lokaler i ishallen. Ett 10-tal lokala föreningar fanns representerade samt Sörmlandsidrotten, Mikael Karlsson från Gnesta kommun och fyra politiker.
Sörmlandsidrotten presenterade sin verksamhet och vad de kan hjälpa föreningarna med. I övrigt var de stora frågorna det gemensamma föreningskansliet och samverkan mellan föreningarna. Idrottsföreningarna efterlyste också en plan från politiskt håll, när det gäller de frågor som berör idrotten, till exempel upprustning av lokaler etc. Man uppskattade också att politiker deltog vid mötet, vilket man saknat tidigare.
Mats Dellrud

Läs mer

Besök på Chill

Ungdomens hus, Chill, har diskuterats en del den senaste tiden. Det har varit synpunkter på för lite personal, för lite besök av tjejer och förslag att ta bort datorerna.
Häromdagen besökte Kerstin, Kristina och Kukka ungdomsgården Chill. Vi fick med oss både personalens och ungdomarnas synpunkter på verksamheten, vilket är mycket värdefullt för oss.
Fritidschef Mikael Karlsson tog emot och visade oss runt i huset på utrymmen för olika aktiviteter. Vi träffade också en fritidsledare och den IT-ansvarige och diskuterade verksamheten. Några ungdomar deltog också och kom med idéer om nya saker att göra.

Kerstin Landin och Kristina Dellrud

Läs mer

Skidtur och vargspår

En sån här härlig vinterdag, så är det fantastiskt avkopplande och skönt att få spänna på sig skidorna och ta en tur. Visserligen klibbade det lite under skidorna (missbedömning av vallansvarig), men vad gjorde det!

Men för en 11-åring var det allra bästa att få se spåren efter det som man tror var en varg som travat ut över Nyckelsjöns is på förmiddagen. Tyvärr hade det snöat lite i spåren, så vår kamera i telefonen fick inte någon bra bild, men visst liknande det ett tassavtryck av varg.
Mats Dellrud

Läs mer

Kort presentation av Eva Serrander

Här kommer en liten hälsning från en nytillkommen Miljöpartist.
Mitt namn är Eva Serrander och jag har blivit ersättare för Bengt Landin i socialnämnden.
Jag tackar för förtroendet och hoppas att jag kan bidra med något.
Jag är utbildad behandlingsassistent och har arbetat med det mesta inom socialnämndens områden, såsom äldrevård, barn och ungdom och missbrukare. De senaste 4 åren har jag jobbat inom Daglig verksamhet samt korttidsboende i Strängnäs kommun. Men jag är kanske främst känd för att jag drivit Skottvångs Gruvpark i närmare 20 år.
I min ungdoms dagar var jag med i fältbiologerna och låg i buskarna och kollade in fåglar, men jag får väl erkänna att jag då främst var intresserad av andra tvåbenta varelser.
Häromdagen hälsade jag på i Power Huset, ett av Gnestas dagliga verksamheter. Niklas Bergqvist, en av eldsjälarna som leder musik och teaterverksamheten där, visade mig runt. Det var inspirerande!
Vi har kommit långt i Gnesta med skapandet av denna verksamhet. I Strängnäs finns ett stort intresse av att sätta i gång något liknande. Vi får väl se, kanske det här inspirerande mötet var startskottet.
Eva Serrander

Läs mer

Ny sporthall i Gnesta

Då var det dags för 2011 och även nämnderna har nu fått röd-grön majoritet!
En av de frågor som jag tror kommer tas upp under 2011 är byggandet av ny sporthall i Gnesta. De tre huvudfrågorna är: När, vilken typ och var.

När?
Har vi en tidsfrist på ett par år, eftersom årskullarna är ganska små just nu och därmed behovet av en ny hall inte lika akut?

Vilken typ?
Behövs en multisporthall eller räcker det med en hall som i första hand avses för innebandy, handboll etc? Det skulle kunna hålla ner kostnaden och göra att vi har möjlighet att satsa på andra viktiga investeringar för andra behov.

Var?
Ska hallen byggas vid Hagstumosse för att få ett samlat idrottscenter, men där hallen troligen kommer stå oanvänd under stora delar av dagen. Är det bättre att bygga den vid Freja, där behovet av mer utrymme för idrottslektionerna finns. Kanske en hall mer centralt i Gnesta, där pensionärsföreningar och Baggium gymnasiet kan använda den på dagtid.

Nedan kommer en lista med för- och nackdelar för respektive placering. Det skulle vara väldigt bra att få fler argument och synpunkter att lägga till listan, så vi kan få ett genomtänkt och väl underbyggt diskussionsunderlag. Det skulle till exempel vara intressant och få de olika idrottsföreningarnas synpunkter.

Hagstumosse:
1. Ett samlat idrottscenter för kommunen 🙂
2. Gott om parkeringsplatser (om man inte bygger bort det med en ogenomtänkt placering av den nya hallen) 🙂
3. Hagstumosse ligger långt från centrum och de nya bostadsområdena 🙁
4. Det är besvärligt att ta sig dit för de barn och ungdomar som åker kollektivt från ytterområdena 🙁
5. Hallen kommer troligen stå oanvänd under stora delar av dagen, eftersom ingen skola finns direkt i närheten 🙁

Freja
1. Det finns behov av mer utrymmer för idrottslektionerna på Frejaskolan 🙂
2. Waldorfskolan har möjlighet att använda lokalen också 🙂
3. Det är gångavstånd för de flesta som bor i Gnesta tätort och även för de barn och ungdomar som åker kollektivt från ytterområdena 🙂
4. Möjlighet att arrangera kupper och liknande, när man kan spela matcher i två närliggande hallar 🙂
5. Dåligt med parkeringsplatser i nuläget 🙁
6. En mindre hall finns utrymmer för utan problem (där den nedbrunna baracken stod tidigare), men en multihall behöver större utrymme 🙁

Hall i centrala Gnesta
1. Baggium gymnasiet kan använda den 🙂
2. Pensionärsföreningarna har uttryckt starka önskemål om att hallen ska ligga centralt och inte vid Hagstumosse 🙂
3. Gångavstånd för de flesta i Gnesta tätort och för barn och ungdomar som åker kollektivt från ytterområdena 🙂
4. Var ska den byggas (i den nya brandstationen etc) 🙁

Mats Dellrud

Läs mer