Ny sporthall i Gnesta

Då var det dags för 2011 och även nämnderna har nu fått röd-grön majoritet!
En av de frågor som jag tror kommer tas upp under 2011 är byggandet av ny sporthall i Gnesta. De tre huvudfrågorna är: När, vilken typ och var.

När?
Har vi en tidsfrist på ett par år, eftersom årskullarna är ganska små just nu och därmed behovet av en ny hall inte lika akut?

Vilken typ?
Behövs en multisporthall eller räcker det med en hall som i första hand avses för innebandy, handboll etc? Det skulle kunna hålla ner kostnaden och göra att vi har möjlighet att satsa på andra viktiga investeringar för andra behov.

Var?
Ska hallen byggas vid Hagstumosse för att få ett samlat idrottscenter, men där hallen troligen kommer stå oanvänd under stora delar av dagen. Är det bättre att bygga den vid Freja, där behovet av mer utrymme för idrottslektionerna finns. Kanske en hall mer centralt i Gnesta, där pensionärsföreningar och Baggium gymnasiet kan använda den på dagtid.

Nedan kommer en lista med för- och nackdelar för respektive placering. Det skulle vara väldigt bra att få fler argument och synpunkter att lägga till listan, så vi kan få ett genomtänkt och väl underbyggt diskussionsunderlag. Det skulle till exempel vara intressant och få de olika idrottsföreningarnas synpunkter.

Hagstumosse:
1. Ett samlat idrottscenter för kommunen 🙂
2. Gott om parkeringsplatser (om man inte bygger bort det med en ogenomtänkt placering av den nya hallen) 🙂
3. Hagstumosse ligger långt från centrum och de nya bostadsområdena 🙁
4. Det är besvärligt att ta sig dit för de barn och ungdomar som åker kollektivt från ytterområdena 🙁
5. Hallen kommer troligen stå oanvänd under stora delar av dagen, eftersom ingen skola finns direkt i närheten 🙁

Freja
1. Det finns behov av mer utrymmer för idrottslektionerna på Frejaskolan 🙂
2. Waldorfskolan har möjlighet att använda lokalen också 🙂
3. Det är gångavstånd för de flesta som bor i Gnesta tätort och även för de barn och ungdomar som åker kollektivt från ytterområdena 🙂
4. Möjlighet att arrangera kupper och liknande, när man kan spela matcher i två närliggande hallar 🙂
5. Dåligt med parkeringsplatser i nuläget 🙁
6. En mindre hall finns utrymmer för utan problem (där den nedbrunna baracken stod tidigare), men en multihall behöver större utrymme 🙁

Hall i centrala Gnesta
1. Baggium gymnasiet kan använda den 🙂
2. Pensionärsföreningarna har uttryckt starka önskemål om att hallen ska ligga centralt och inte vid Hagstumosse 🙂
3. Gångavstånd för de flesta i Gnesta tätort och för barn och ungdomar som åker kollektivt från ytterområdena 🙂
4. Var ska den byggas (i den nya brandstationen etc) 🙁

Mats Dellrud

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*