Bra att lyssna

I torsdags var BoU:s ordförande Ann-Christin Alderbrandt, Kommunstyrelsens Ordförande Johan Rocklind, Barn och Utbildningsförvaltningens chef Mona Elveskog,
rektor Ulf Johansson och jag på Welandersborgsskola för föräldrarmöte. Dessutom hade vi självklart bjudit in oppositionen (Barn och utbildningsnämndens
2:a vice ordförande Ingalill Fredriksson) för att de skulle ha samma möjlighet som majoriteten att informera sig. Meningen med mötena är att vi ska kunna
bilda oss en uppfattning om hur föräldrarna tänker om sina barns skolgång. OM vi skulle återinföra klass 5 i ytterorterna, hur skulle föräldrarna göra
då? Tänker man använda möjligheten att ha sitt barn i ytterskolan eller planerar man att flytta in sina barn till Freja i allafall? Eller tänker man välja
en friskola på annan ort?
Förutom föräldrarmötena har vi redan fått in personalens funderingar och även lyssnat på rektorer och förvaltning. Dessutom har en enkät skickats till
alla föräldrar med barn i klass F-4 för att alla ska få chansen att säga sitt.
Som jag sade på mötet i torsdags: ”När jag, för min egen del, ska fatta något beslut, kommer jag att väga in alla delar.” Vad jag menar med det är att det viktigaste när man sitter i BoU måste vara barnens välmående och måluppfyllelse och när man sitter på KS stolen är barnens väl och ve också prio 1 men där måste jag också väga in övergripande saker så som ytterorternas väl och ve och kommunens alla skolor.
För övrigt tycker jag att mötet på Welandersborg var mycket lyckat. Det känns fantastiskt att lyssna på alla engagerade föräldrar, det ger hopp om framtiden
med det engagemang man visade. Jag hoppas att alla föräldrar från återstående skolor i Laxne och Stjärnhov tar chansen att säga sitt (vad man än tycker)
för detta är ju ett gyllene tillfälle att få fram sina synpunkter. På tisdag den 15:e kl 18:00 är nästa föräldrarmöte som kommer att hållas i Laxne.
Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Brandstation och Baggium

Den förra majoriteten hade börjat arbeta med att titta på en flytt av Brandstationen i Gnesta till förmån för att gymnasiet Baggium skulle kunna uttöka sin verksamhet. Dessutom fanns det funderingar på att både Räddningstjänst och kommunens IT-avdelning skulle behöva nya lokaler. Vi i den nya majoriteten blev dock mycket fundersamma till denna flytt av brandstationen när vi undersökte saken närmare. På en rak fråga från mig ”har någon pratat med Baggium om deras behov av fler / utökade lokaler?” fick jag ett nekande svar! Dessutom gick det att läsa i tidningen under samma veva att Räddningstjänsten tyckte att det ”kunde vara kul med nya lokaler” (!). Detta gjorde att vi i den nya majoriteten började undersöka frågan närmare för att bilda oss en uppfattning om saken. Det var väl inte så att vi höll på att investera mycket stora medel för att flytta brandstationen som knappt behövde flyttas? Efter att ha träffat Baggium och också undersökt Räddningstjänstens behov av ny lokal, visade det sig att läget inte alls var varken akut, skarpt eller behövligt på något vis.
Baggium svarade på en rak fråga om lokaler att: ”jo, om det är så att det finns lokaler, kan det kanske bli fler yrkesutbildningar, men blir det inga fler lokaler så anpassar vi verksamheten efter det.” Det visade sig också att den eventuella stegbil (höjdfordon) som Räddningstjänsten behövde får plats i nuvarande lokaler (det fanns oro om takhöjden). När det gäller Baggium togs frågan också upp om de vill titta på andra lokaler som inte kräver
en flytt av brandstationen och även här tyckte man att det var helt ok. Undersökningen visade också att kostnaderna för en ev. ny brandstation skulle bli större än man först beräknat.
När det gäller kommunens IT-avdelning tror jag att det är en fråga som vi måste titta närmare på:
– är lokalerna ändamålsenliga
– vad behövs för att i så fall få bättre lokaler (om det behövs)

Jag tycker det är skrämmande att man höll på att bygga en ny brandstation på grunder som inte fanns. Vem vet hur det blir i framtiden: måste man flytta om 10 år på grund av något skäl, det vet vi inte nu men jag hoppas att man tar lärdom av detta och undersöker saker bättre innan man ”dundrar på”.
Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer