Vägen i Laxne

I onsdags beslutade Kultur- och Tekniknämnden att kommunen ska ta över ansvaret för vägen i Laxne. Vägföreningen hade bett kommunen att ta över och så blev det. Beslutet är ett led i den nya majoritetens satsningar på att även ytterorterna ska vara levande och jag är mycket glad och stolt!
Ett annat sådant beslut var ju att återinföra år 5 på skolorna i ytterorterna och många positiva kommentarer kommer fram till mig via Facebook, mail, telefonsamtal och i möten i vardagen.
Ett av de övergripande målen för kommunen som är föreslaget KF lyder ju ”Hela Gnesta ska utvecklas och vitaliseras.”
Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

F-5 åter till alla skolor i kommunen!

Det känns väldigt positivt och glädjande att ett förslag lagts fram till Barn- och Utbildningsnämnden, om att 5:orna åter kan gå på sin närmaste skola, även om man bor utanför Gnesta tätort! Det här är en fråga som var mycket viktig för oss i valrörelsen och det känns mycket bra att man redan till hösten 2011 har möjligheten att återinföra F-5 på alla kommunens skolor.
Förslaget ökar valfriheten, eftersom alla barn i kommunen får fler skolor att välja på fram till årskurs 5. Sedan tidigare har vi inom kommunen fritt skolval, vilket vi är positiva till. I förslaget finns lösningar för att på allra bästa sätt organisera undervisningen så att alla barn i kommunen får lika förutsättningar för lärande, även de små skolorna som har åldersblandade klasser. Vi tycker dessutom att det här är en av de saker som är viktig att göra, för att hålla landsbygden och de mindre tätorterna i kommunen levande och är en av grundförutsättningarna för att kunna fortsätta utveckla hela kommunen i en positiv riktning.

Jag har svårt att ta till mig Alliansens argumentation, om att beslutet gällande återinförandet av F-5 i alla skolor ska tas i kommunfullmäktige, när man vid ett tidigare kommunfullmäktige överlåtit till Barn- och Utbildningsnämnden att besluta om det. För mig är det viktigaste att ett beslut fattas i BoU nu och att verksamheterna får börja jobba inför hösten utifrån de förutsättningarna som beslutas.

Det känns också bra att behovet av en specialpedagog och en halvtids psykologtjänst också kan beslutas på BoU:s nämndmöte på måndag (sedan tidigare har en halvtid psykologtjänst avsatts i budget vilket innebär i praktiken att det blir en heltidstjänst för psykolog).
Mats Dellrud

Läs mer

Nytt förslag på regionsindelning eller ett april skämt?

Under eftermiddagen har Radio Sörmland rapporterat att Östergötland lämnat ett nytt förslag på regionsindelning. I det nya förslaget skulle Sörmland bilda en region tillsammans med Östergötland, Jönköping och Kalmar län. För Gnestas del känns inte förslaget särskilt lockande. Vi har ingen naturlig koppling till dessa län, till exempel när det gäller kommunikationer. Nej, det känns mer naturligt att söka sig mot en Stockholms region, men vill Stockholm ha oss med? Det kan man faktiskt inte vara helt säker på. Även om ett beslut om ny regionsindelning känns avlägset, så kanske det ändå är dags att börja fundera närmare på saken.
Mats Dellrud

Läs mer