VA-verksamheten

VA-taxan i Gnesta kommun föreslås att höjas med sammanlagt cirka 20% under det närmaste halvåret. Enligt lagen om allmänna vattentjänster, ska kostnaden för kommunalt vatten och avlopp täckas av avgifter som ska betalas av de som använder tjänsterna. Avgifterna ska bl a användas till underhåll av ledningsnät, avloppsreningsverk, vattenverk, vattentorn och reservoarer. I Gnesta kommun finns fyra tätorter med varsitt system för dricksvatten och avloppshantering. Alla systemen har några år på nacken. Underhållet har under många år inte varit tillräckligt. Taxan har legat still sedan 2004. Nu har vi kommit till en tidpunkt då det eftersatta underhållet får konsekvenser. Antalet ledningsbrott är stort, inläckage av dagvatten är mycket stort. Ett bra och rent dricksvatten och ett fungerande avloppsnät är viktigt för det moderna samhället. Utan detta får samhället stora problem. Ett exempel är händelserna i Östersund, ett annat är Skellefteå. Därför inser nog de flesta att vi måste ta den ökade taxan för VA-verksamheten. Det handlar om att vi ska säkra vattenförsörjningen i alla kommunens tätorter och att vi på ett miljömässigt och långsiktigt bra sätt, ska kunna ta hand om avloppsvattnet.
Kristina Dellrud

Läs mer

Olympic Day – en fullträff för föreningslivet i Gnesta

Dagens Olympic Day på Hagstumosse blev en verklig fullträff! Cirka 300 barn och ungdomar i åldern 7-15 år, deltog med energi och stor glädje i de olympiska idrotterna. Det kändes verkligen som ett lyckat arrangemang!

Olympic Day blev verklighet genom ett samarbete mellan Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, Gnesta kommun och kommunens idrottsföreningar. Det är som Johan Rocklind sa vid invigningstalet troligen Gnestas största idrottshändelse hittills. Hade vi inte haft idrottsföreningarnas stora engagemang, så hade det inte kunnat genomföras. Ett stort TACK till alla funktionärer / ledare, läkare och sjuksköterska från vårdcentralen samt alla andra som ställt upp för att arrangemanget skulle kunna bli verklighet!

Jag tror också Stefan Holms ord under invigningen stämmer bra, om att drömmen att delta i en Olympiad väcktes hos många barn och att genom att prova på olika idrotter så hittar man en gren som passar: ”det finns en idrott för alla”.

Mats Dellrud

Läs mer

Vad händer?

I valet gick vi i Miljöpartiet ut med ett valprogram som du kan läsa här:
http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=189147

Sedan valutgången blev klar för oss och vi insåg att vi fått ett uttökat förtroende från väljarna (vi gick från 3 till 4 mandat i Kommunfullmäktige), har vi arbetat oförtröttligt med att förverkliga de löften vi gett.
Vi har inom vår majoritet gemensamt hittat vägar att göra Gnesta till en ännu bättre plats att leva på och vi fortsätter det arbetet.
Det är viktigt för oss alla som fått förtroendet av väljarna att sitta i kommunfullmäktige att ta vara på det förtroendet och driva den politik som vann väljarnas stöd.
Vill du kontakta Miljöpartiet i Gnesta med frågor eller funderingar finns kontaktuppgifter till alla våra förtroendevalda på
www.mp.se/gnesta

Väl mött till konstruktiv dialog med dina förtroendevalda!

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer