VA-verksamheten

VA-taxan i Gnesta kommun föreslås att höjas med sammanlagt cirka 20% under det närmaste halvåret. Enligt lagen om allmänna vattentjänster, ska kostnaden för kommunalt vatten och avlopp täckas av avgifter som ska betalas av de som använder tjänsterna. Avgifterna ska bl a användas till underhåll av ledningsnät, avloppsreningsverk, vattenverk, vattentorn och reservoarer. I Gnesta kommun finns fyra tätorter med varsitt system för dricksvatten och avloppshantering. Alla systemen har några år på nacken. Underhållet har under många år inte varit tillräckligt. Taxan har legat still sedan 2004. Nu har vi kommit till en tidpunkt då det eftersatta underhållet får konsekvenser. Antalet ledningsbrott är stort, inläckage av dagvatten är mycket stort. Ett bra och rent dricksvatten och ett fungerande avloppsnät är viktigt för det moderna samhället. Utan detta får samhället stora problem. Ett exempel är händelserna i Östersund, ett annat är Skellefteå. Därför inser nog de flesta att vi måste ta den ökade taxan för VA-verksamheten. Det handlar om att vi ska säkra vattenförsörjningen i alla kommunens tätorter och att vi på ett miljömässigt och långsiktigt bra sätt, ska kunna ta hand om avloppsvattnet.
Kristina Dellrud

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*