Besök i verksamheter

Under hösten kommer Kommunstyrelsens presidium (undertecknad,Johan Rocklind,och Ann-Sofie Lifvenhage) att besöka kommunala verksamheter. Vi har redan
varit ute i några av Barn- och utildningsnämndens verksamheter under en hel dag. Det var en fantastisk upplevelse att komma in i förskolor och skolor och
känna med vilken entusiasm och energi personalen driver verksamheterna. Efter dagens rundvandringar då vi tittade på lokaler och fick berättat om olika
verksamheter var jag uppfylld av det arbete som personalen gör för att våra barn ska ha det både tryggt och lärorikt. Jag kan rekommendera föräldrar att
besöka sitt barns förskola eller skola, det är fantastiskt.
En sak som jag tog med mig var att vi , i vissa fall, behöver se över lokalernas utformning och utseende för att kunna göra förbättringar.Vi fick även
veta att det i några av lokalerna behövdes nyare tekniska lösningar och anpassningar. Det är en stor anledning till att vi åker runt, vi vill med egna
ögon se de verksamheter som vi har så stort ansvar för. Vi måste vetaatt de är bra och drivs på bästa sätt.
Jag ser verkligen framemot resterande besök i höst och jag ser stor anledning till att vi ska göra fler verksamhetsbesök framöver under mandatperioden.

Kukkamariia Valtola Sjöberg
Kommunalråd

Läs mer