Du förtjänar bättre

”Du som tar tåget gör en viktig insats för klimatet. Trots det är ditt tåg försenat allt för ofta. Vi tycker att du förtjänar bättre.”
Så skriver vi i Miljöpartiet i den pågående rikskampanjen angående att vi vill satsa på tågen.
Miljöpartiet vill
• Satsa på upprustning av tågbanor för gods och persontrafik i hela landet.
• Anslå mer pengar till underhåll av järnvägen.
• Ge SJ uppdraget att öka resandet, inte bara att gå med vinst.
• Bygg bort flaskhalsarna nu, inklusive fler spår på Mälarbanan.
• Ge Trafikverket uppgiften att sköta underhållet i egen regi.
• Håll alla stationer öppna, även vid förseningar.
• Bygg nya spår för snabba tåg,inklusive Ostlänken, Götalandsbanan och Norrbotniabanan.

Det är uppenbart för oss alla att dagens tågpolitik inte är hållbar. Tågen går inte i tid (om de går alls) och det finns inte en tillräcklig satsning på att detta ska fungera framöver.
På den här hemsidan:
www.mp.se/tag
kan du läsa mer om våra förslag, svara på en snabb enkät om tågtrafik och se bilder från när våra riksdagsledamöter diskuterade tåg med resenärer på Stockholms C.
I Gnesta har vi delat ut information angående Miljöpartiets förslag vid pendeltåget och vi kommer att återkomma fler gånger och prata om denna viktiga fråga för Gnesta. Vi har många som pendlar varje dag och det minsta man kan begära som resenär är att allt görs för att det ska fungera bättre.
Hör gärna av er till oss med tankar om detta på:
kukkamariia@hotmail.com
eller i kommentatorsfunktionen nedan.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Hur bidrar vi till att lösa problemen med miljön och klimatet?

Det är viktigt att vi alla försöker bidra på olika sätt till att lösa de problem vi har med miljön och klimatet. Både som privatpersoner, kommun och länder emellan. Ibland handlar det om mindre åtgärder, men också stora saker som förändrar och förbättrar.

I Gnesta Kommun arbetar vi till exempel med:
– Avloppsinventeringar. Idag rinner en hel del avlopp orenade ut i våra marker och vattendrag. Det vill vi sätta stopp för! En person har nu anställts på miljöenheten och kommer jobba på heltid med avloppsinventeringar.
– Omarbetning av de lokala miljömålen. Här kan du läsa de nuvarande målen som ännu inte uppdaterats:
http://www.gnesta.se/kommunalservice/miljo/miljomal.4.5f73524c113768054ab80001672.html
– En utredning som gjorts av Länstrafiken i samverkan med kommunen där möjligheter finns till mer och bättre busstrafik i kommunen.
– Ett projekt där vi politiker ser över möjligheterna att gå över från papper till läsplattor för att minska på pappersanvändning och utskick via post.
– Lösningar för bättre VA-nät. I Gnesta har tyvärr vatten- och avloppsfrågorna varit nedprioriterade under många år, vilket gör att det finns mycket jobb med att fixa det eftersatta underhållet av gammal utrustning och rör.
– Att omgående påbörja arbetet med en ny Översiktsplan, delvis med anledning av att vi vill se möjligheter till vindkraft i Gnesta
– Inom de närmaste månaderna kommer motionen om att Gnesta kommun ska gå med i Ekokommunerna behandlas i Kommunstyrelsen.

Miljöpartiet i Gnesta arbetar tillsammans i majoriteten i kommunen med ovanstående och fler både stora och små frågor för miljön och klimatet.
Framöver kommer du att märka fler saker som gör Gnesta Kommun ännu miljövänligare.
I de Kommunövergripande målen säger vi:
Kommunen ska aktivt arbeta för att vara en föregångskommun i miljö- och klimatfrågor
För att läsa alla våra mål går du in här:
http://www.gnesta.se/kommunen/omgnestakommun/visionmal/mal.4.490d4736114bc27b92980005350.html

Förresten: du stödjer väl Earth Hour? Det gör både Gnesta Kommun och Miljöpartiet i Gnesta. Du kan gå in här och läsa mer om det:
http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/earth-hour/1415461-earth-hour-2012

Kukkamariia Valtola Sjöberg och Mats Dellrud

Läs mer

Barn och stadsplanering

Jag roade mig häromkvällen med att fundera på det här med stadsplanering. Hur gör vi Gnesta tillgängligare för fler? Hur gör vi alla våra tätorter attraktiva, och lyfter det som är bra med varje tätort? Hur ska vi bygga så att så många som möjligt trivs? Hur ska vi göra för att lyfta fokuset på miljöfrågorna?
Jag själv har en hel del tankar om detta men jag fick också idén att fråga mina barn.
Barn är kloka, och kan tänka utanför ramarna och det kändes roligt att ta del av deras funderingar även om vi inte alltid var överens. Vad de sade?

-I Gnesta tätort borde man bygga fler villor. ”För just nu finns det mest lägenheter”
-Man borde inte hugga ner så mycket skog. ”För människorna vill vara i skogen och se på träden”
-Kommunen borde göra mer reklam om att det finns stränder och fotbollsplaner så att familjerna vill flytta till hela Gnesta
-Hus borde byggas närmare skolor så att familjerna bor nära skolan

Jag är säker på att både barn och ungdomar kan komma med nya vinklar i gamla frågor. Vi kanske borde gå ut och fråga dem nästa gång vi ska bygga/planera för Gnestas utveckling?

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Miljöpartiet vill ha en skola utan vinstsyfte

Idag (1/2) presenterar Miljöpartiet fyra förslag för en framtida skola utan vinssyfte.
Det är viktigt att alla skolor har bra utbildning och elevernas bästa i fokus och inte uttagande av så stor vinst som möjligt. Därför är jag glad att detta reformpaket tagits fram.
På den här länken:
http://www.cisionwire.se/miljopartiet-de-grona/r/mp-presenterar-forslag-for-en-skola-utan-vinstsyfte,c9213629
kan du hitta förslaget i sin helhet.

I korthet går partiets förslag ut på:
1. Det främsta uppdraget för de som driver en skola ska vara bra utbildning- inte vinst. Detta ska genomföras genom att de bolag som driver skolor ska
ha inskrivet i sin aktiebolagsordning att de inte ska driva skolor i vinstsyfte.

2. Skolinspektionen ska ha certifierade revisorer som granskar skolornas verksamhet och ekonomi.

3. Ändrade ägarförhållanden ska anmälas till skolinspektionen. Tillstånd att driva skola ska inte kunna säljas eller överlåtas.

4. Skolpengen ska komma eleverna till del. Skolan är inte en plats för skatteplanering.

Jag är som sagt mycket glad över att dessa förslag tagits fram. Som förespråkare för flera olika utbildningsalternativ kan jag känna att det är på tiden att vi för en riktig debatt om att alla de som driver en skola ska göra det med barnens bästa i fokus.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Mer och bättre kollektivtrafik?

Under förra året gjorde Länstrafiken i samarbete med Gnesta Kommun en översyn över den busstrafik vi har. Utredningens syfte var att se över de stråk där de flesta åker och förbättra antal avgångar och avgångs/ankomsttider. Vissa linjer har bedömts som lämpliga att lägga som skolbussar istället för ordinarie busstrafik.
Utredningen i sin helhet känns mycket positiv eftersom den innebär att fler kommer att ha möjlighet att resa med bussen på ett smidigare sätt. Efter att kommunen tagit del av Länstrafikensremiss har vi också lagt till förslag på ytterligare saker som vi vill utreda- för att kunna göra trafiken ännu bättre.
En sak som försvårar arbetet med att verkligen veta hur vi ska kunna utöka och förbättra trafiken är det faktum att det inte finns några kostnadsförslag
i dagsläget. I remissen från Länstrafiken står det så här:

”En detaljerad ekonomisk konsekvensbeskrivning av utredningens förslag kommer att redovisas i projektets slutrapport. Orsaken är att trafiken måste beräknas
som en helhet där hela trafikförslaget ingår i ett länsperspektiv. En preliminär beräkning har dock gjorts för att belysa hur Gnesta respektive Landstinget kan komma att påverkas av de förslag som redovisas i denna kommunöversyn. Totalt beräknas kostnaderna som en konsekvens av utredningens förslag ge en ökad bruttokostnad med ca 0,7 miljoner kr per år. För Gnesta kommun motsvarar detta ca 1,6 miljoner kr och för landstinget en minskad kostnad med ca 1,9 miljoner kr per år. Med en förändring av konsortialavtalet i enlighet med vad som togs fram i regionförbundets expressbussutredning, beräknas utredningens trafikförslag ge Gnesta en ökad kostnad med ca 4,5 miljoner kr medan landstinget skulle få en minskad kostnad med drygt 9 miljoner kr. I en sådan modell skulle dock Gnesta exempelvis helt slippa finansiera tågtrafiken som 2012 beräknas motsvara 6,1 miljoner kr för Gnesta kommun.”

Här kan du hitta Länstrafikensremiss:
http://www.gnesta.se/download/18.29a538c91338ffd757e80008473/K+KS+2012-01-30+Framtida+kollektivtrafik+i+S%C3%B6rmland+remissversion+2011-10-24.pdf

och kommunens svar hittar du här:
http://www.gnesta.se/download/18.29a538c91338ffd757e80008289/K+KS+2012-01-30+del+2.pdf

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer