Mer och bättre kollektivtrafik?

Under förra året gjorde Länstrafiken i samarbete med Gnesta Kommun en översyn över den busstrafik vi har. Utredningens syfte var att se över de stråk där de flesta åker och förbättra antal avgångar och avgångs/ankomsttider. Vissa linjer har bedömts som lämpliga att lägga som skolbussar istället för ordinarie busstrafik.
Utredningen i sin helhet känns mycket positiv eftersom den innebär att fler kommer att ha möjlighet att resa med bussen på ett smidigare sätt. Efter att kommunen tagit del av Länstrafikensremiss har vi också lagt till förslag på ytterligare saker som vi vill utreda- för att kunna göra trafiken ännu bättre.
En sak som försvårar arbetet med att verkligen veta hur vi ska kunna utöka och förbättra trafiken är det faktum att det inte finns några kostnadsförslag
i dagsläget. I remissen från Länstrafiken står det så här:

”En detaljerad ekonomisk konsekvensbeskrivning av utredningens förslag kommer att redovisas i projektets slutrapport. Orsaken är att trafiken måste beräknas
som en helhet där hela trafikförslaget ingår i ett länsperspektiv. En preliminär beräkning har dock gjorts för att belysa hur Gnesta respektive Landstinget kan komma att påverkas av de förslag som redovisas i denna kommunöversyn. Totalt beräknas kostnaderna som en konsekvens av utredningens förslag ge en ökad bruttokostnad med ca 0,7 miljoner kr per år. För Gnesta kommun motsvarar detta ca 1,6 miljoner kr och för landstinget en minskad kostnad med ca 1,9 miljoner kr per år. Med en förändring av konsortialavtalet i enlighet med vad som togs fram i regionförbundets expressbussutredning, beräknas utredningens trafikförslag ge Gnesta en ökad kostnad med ca 4,5 miljoner kr medan landstinget skulle få en minskad kostnad med drygt 9 miljoner kr. I en sådan modell skulle dock Gnesta exempelvis helt slippa finansiera tågtrafiken som 2012 beräknas motsvara 6,1 miljoner kr för Gnesta kommun.”

Här kan du hitta Länstrafikensremiss:
http://www.gnesta.se/download/18.29a538c91338ffd757e80008473/K+KS+2012-01-30+Framtida+kollektivtrafik+i+S%C3%B6rmland+remissversion+2011-10-24.pdf

och kommunens svar hittar du här:
http://www.gnesta.se/download/18.29a538c91338ffd757e80008289/K+KS+2012-01-30+del+2.pdf

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*