Hur bidrar vi till att lösa problemen med miljön och klimatet?

Det är viktigt att vi alla försöker bidra på olika sätt till att lösa de problem vi har med miljön och klimatet. Både som privatpersoner, kommun och länder emellan. Ibland handlar det om mindre åtgärder, men också stora saker som förändrar och förbättrar.

I Gnesta Kommun arbetar vi till exempel med:
– Avloppsinventeringar. Idag rinner en hel del avlopp orenade ut i våra marker och vattendrag. Det vill vi sätta stopp för! En person har nu anställts på miljöenheten och kommer jobba på heltid med avloppsinventeringar.
– Omarbetning av de lokala miljömålen. Här kan du läsa de nuvarande målen som ännu inte uppdaterats:
http://www.gnesta.se/kommunalservice/miljo/miljomal.4.5f73524c113768054ab80001672.html
– En utredning som gjorts av Länstrafiken i samverkan med kommunen där möjligheter finns till mer och bättre busstrafik i kommunen.
– Ett projekt där vi politiker ser över möjligheterna att gå över från papper till läsplattor för att minska på pappersanvändning och utskick via post.
– Lösningar för bättre VA-nät. I Gnesta har tyvärr vatten- och avloppsfrågorna varit nedprioriterade under många år, vilket gör att det finns mycket jobb med att fixa det eftersatta underhållet av gammal utrustning och rör.
– Att omgående påbörja arbetet med en ny Översiktsplan, delvis med anledning av att vi vill se möjligheter till vindkraft i Gnesta
– Inom de närmaste månaderna kommer motionen om att Gnesta kommun ska gå med i Ekokommunerna behandlas i Kommunstyrelsen.

Miljöpartiet i Gnesta arbetar tillsammans i majoriteten i kommunen med ovanstående och fler både stora och små frågor för miljön och klimatet.
Framöver kommer du att märka fler saker som gör Gnesta Kommun ännu miljövänligare.
I de Kommunövergripande målen säger vi:
Kommunen ska aktivt arbeta för att vara en föregångskommun i miljö- och klimatfrågor
För att läsa alla våra mål går du in här:
http://www.gnesta.se/kommunen/omgnestakommun/visionmal/mal.4.490d4736114bc27b92980005350.html

Förresten: du stödjer väl Earth Hour? Det gör både Gnesta Kommun och Miljöpartiet i Gnesta. Du kan gå in här och läsa mer om det:
http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/earth-hour/1415461-earth-hour-2012

Kukkamariia Valtola Sjöberg och Mats Dellrud

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*