En spottloska i ansiktet på alla med funktionsnedsättningar

Ett av Gnesta kommuns mål är att göra vår kommun tillgänglig för alla. Enligt tidigare riksdagsbeslut skulle samhället vara tillgängligt för alla redan 31 december 2010. Vi har långt kvar, men vi jobbar aktivt med åtgärder i Gnesta kommun. Bland annat jobbar vi med ”enkelt avhjälpta hinder” och från och med i år ska också uteserveringarna vara tillgängliga för alla, även för dig som till exempel har en rörelsenedsättning. Alla ska vara välkomna att äta mat eller fika på våra uteserveringar (oavsett kön, ålder, sexuell läggning, religion, hudfärg, funktionsnedsättningar etc)! Det tycker vi är en självklarhet att alla är värda.

Därför blir man så bedrövad när man på SN:s ledarplats använder formuleringar som uppfattas som diskriminering av personer med funktionsnedsättningar. Där används uttrycket ”Men privata näringsidkare bör själva bestämma om de vill rata handikappade gäster”. Läs ledaren ”En öl i solen a la kommunen” och fundera sedan på nedanstående utdrag från bloggreglerna som gäller för oss som skriver på SN-bloggen:
”Grova övertramp mot SN:s bloggregler, särskilt de i § 6, kommer att leda till att bloggaren stängs av.”
” § 6. Material som strider mot svensk lag eller god etik får inte läggs upp på bloggen. Det innebär att följande inte är tillåtet:
• att förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.”

Tror ni också att det finns mycket att göra, när det gäller gott bemötande och allas lika värde i Sverige?

Mats Dellrud

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*