Vindkraft – kanske i Gnesta?

Under förra hösten gick en fråga ut från kommunen till alla partier i Gnestas Kommunfullmäktige. Man undrade hur partierna ställde sig till ev. utbyggnad
av vindkraft i Gnesta. Alla partier som svarade var positiva- några med vissa förbehåll men ändå. Det var mycket glädjande tycker jag.
I olika omgångar har privata aktörer hört av sig till kommunen för att veta hur vi tänker och då är det bra att vi kan ge besked. I majoritetens budgetförslag finns en ny Översiktsplan med- som kan behövas för utbyggnad av vindkraft.
Idag skriver Gunvor G Ericson (MP) och Lise Nordin (MP) på SN
http://www.sn.se/asikter/debatt/1.1478843
om just vindkraft. Dels skriver man om svenskarnas inställning till vindkraften (70% är positiva) och dels bemöter man de farhågor som vissa har i frågan.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Budgetdebatt med förhinder

Vi var många vid måndagens kommunfullmäktige som förberett oss på en intensiv debatt om budgeten för 2013! De flesta av oss hade fått den kompletta handlingen i digital form eller inför kommunstyrelsens möte, men tyvärr hade flera ledamöter inte kunnat ta del av majoritetens budgetförslag, eftersom den saknades i den postade kallelsen. Därför tycker jag att kommunfullmäktiges ordförande gjorde helt rätt som valde att ta bort ärendet ur dagordningen. Man kan inte debattera och fatta ett beslut utan att ledamöterna fått kompletta handlingar. Sedan var det en informationsmiss att inte alla fick denna information före fullmäktiges början.
Det är i och för sig inga problem att debatt och beslut om budget blev uppskjutet till september, eftersom majoritetens förslag till budgetramar är klara
och jag förutsätter att det är dessa som kommer beslutas vid kommande fullmäktige.
Ett annat ärende, Årsredovisning 2011 – Samordningsförbundet RAR (Revisionsrapport från RAR), fick återremitteras på grund av att handlingar saknades. Man kan som sagt inte fatta beslut utan kompletta handlingar, även om kommunens representant i RAR föredrog rapporten muntligt som hon mindes den från RAR:s möte.
Mats Dellrud

Läs mer

Demokratins kraft

På gårdagens Kommunfullmäktige var det många och intensiva debatter. Bland annat var det skolfrågan (årskurs fem tillbaka till ytterorterna) och sprututbytesprogram som väckte mest funderingar.
I skolfrågan visade alliansen att man inte har någon klar, tydlig linje. Där var debattinläggen från alliansen tomma på innehåll. Man röstar för att årskurs
fem ska tillbaka till ytterorterna men man vill inte att de ska få extra resurser för att kunna bedriva en likvärdig utbildning jämfört med alla de
andra skolorna där Gnestabarn går.
De tog bort klasser pågrund av den pedagogiska situationen (eller var det ekonomin?) och nu vill man ha tillbaka klasser men inte lösa den pedagogiska situationen. Det går inte ihop.

Den andra frågan som debatterades var sprututbytesprogram. Tyvärr gick Kommunfullmäktige på framskrivet förslag- att inte inleda diskussioner med landstinget om sprututbytesprogram. Själv yrkade jag för att kommunen skulle inleda diskussioner men detta röstades ner. Jag ser på sprututbytesprogram som ett sätt att få kontakt med den som missbrukar, att erbjuda hjälp och stödsamtal. Sprututbytesprogram stöds av: Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, WHO, Folkhälsoinstitutet
och Röda Korset- men inte Kommunfullmäktige i Gnesta. Synd.

Vi tycker olika både inom partier (sprututbytesprogrammet) och mellan majoritetet och minoritet (skolfrågan) men det fina med gårdagens Kommunfullmäktige
var att det var många som var uppe och debatterade, många olika röster hördes och debatten var levande och livlig. Jag hoppas att detta Kommunfullmäktige visar vägen framöver- att vi kan fortsätta ha så intensiva och givande diskussioner.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Gnestas Kulturskola

Torsdagskvällens vårkonsert med Gnesta Kulturskola, var en riktigt härlig musikupplevelse! Den visade också vilket brett utbud Kulturskolan har av både instrument och musikstilar. Det är jättekul att som åhörare till Kulturskolans olika evenemang, få följa alla kulturskoleelvers utveckling från år till år.

MP i Gnesta vill fortsätta satsa på Kulturskolan, för att kunna vidareutveckla verksamheten ännu mer. Det är väldigt viktigt att det finns aktiviteter för alla ungdomar och inte bara för dem som vill hålla på med idrottsaktiviteter.

Ett stort tack till alla som medverkat i kulturskolans aktiviteter under året!

Mats Dellrud

Läs mer