Budgetdebatt med förhinder

Vi var många vid måndagens kommunfullmäktige som förberett oss på en intensiv debatt om budgeten för 2013! De flesta av oss hade fått den kompletta handlingen i digital form eller inför kommunstyrelsens möte, men tyvärr hade flera ledamöter inte kunnat ta del av majoritetens budgetförslag, eftersom den saknades i den postade kallelsen. Därför tycker jag att kommunfullmäktiges ordförande gjorde helt rätt som valde att ta bort ärendet ur dagordningen. Man kan inte debattera och fatta ett beslut utan att ledamöterna fått kompletta handlingar. Sedan var det en informationsmiss att inte alla fick denna information före fullmäktiges början.
Det är i och för sig inga problem att debatt och beslut om budget blev uppskjutet till september, eftersom majoritetens förslag till budgetramar är klara
och jag förutsätter att det är dessa som kommer beslutas vid kommande fullmäktige.
Ett annat ärende, Årsredovisning 2011 – Samordningsförbundet RAR (Revisionsrapport från RAR), fick återremitteras på grund av att handlingar saknades. Man kan som sagt inte fatta beslut utan kompletta handlingar, även om kommunens representant i RAR föredrog rapporten muntligt som hon mindes den från RAR:s möte.
Mats Dellrud

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*