Till minne av dåden i Norge – 2011-07-22

För ett par veckor sedan var jag i Finland tillsammans med min familj. Då kom vi att prata om släktingar och om farfar berättade jag för barnen vad som
hände honom under finska inbördeskriget 1918. I byn där farfar bodde hade några fått för sig att han var ”röd” och därmed skulle han hängas. Man byggde
en galge, farfar var på plats och han skulle avrättas. Han räddades i sista stund av husbonden som kom förbi och tyckte att ”en sådan god dräng kan man inte hänga.” Farfar fick behålla livet med nöd och näppe. Man ville hänga honom för misstanken att han bar på ”fel” åsikter, för att han inte hyste samma
åsikter som de själva. Vad mina barn sade? Vad dumt!
Det är väl det minsta man kan säga. Att få hysa åsikter och uttrycka de fritt är en viktig del av vårt öppna demokratiska samhälle-även åsikter som är
på något sätt misshagliga eller anses ”fel” måste få uttryckas men man kan aldrig, aldrig få trampa över gränsen.
För ett år sedan slog massmördaren i Norge till. Han ansåg sig ha rätt, till och med någonsorts skyldighet att skada och döda människor som var av en annan åsikt än han själv. I Syrien pågår våldsamheter och övergrepp både mot barn och vuxna som är obeskrivligt grymma- allt i tron att det finns en rättighet att bruka våld mot den vars åsikt skiljer sig mot min egen, att det är av ondo med öppenhet och demokrati.

Vi som vet bättre än så, vi som vill värna det fria ordet och den fria rätten att uttrycka sig måste vara ännu flitigare i att stå upp för och föra vidare
vår tro på ett samhälle som bygger på en öppen demokrati. På det sättet kan vi också hedra offren för attackerna i Norge- vi ändrar oss inte, blir inte
rädda, gömmer oss inte, blir inte tysta. Vi tänker fortsätta tala om allt det som hjärtat är fullt av.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Tredje halvåret med MP, S och V i Gnesta

Tiden rullar på och MP, S och V har nu varit 1.5 år vid Gnesta kommuns roder. I budgeten för 2013 och framtidsplanen för 2013-2015, kan man verkligen se att våra politiska inriktningsbeslut börjar märkas ordentligt. Exempel på detta är bland annat:
– En cykelstrategi för hela kommunen med utbyggnad av gång- och cykelvägar inlagda i investeringsbudgeten (till exempel längs Storgatan i Gnesta).
– Utökad busstrafik med extrapengar avsatta i budgeten för kompletterande turer.
– Familjecentral tillsammans med Landstinget
– Förstärkning på individ- och familjeomsorgen
– Ny översiktsplan
– Ny idrottshall
– Ny/renoverad simhall
– Ny förskola i Gnesta
Tyvärr kunde inte budget och framtidsplan beslutas vid kommunfullmäktige i juni, eftersom inte alla ledamöter fått de kompletta handlingarna. Nu får själva beslutet avvakta till i september istället.

Här är en sammanfattning med ett axplock av vad som hänt under det tredje halvåret med MP, S och V i Gnestas majoritet:
– All statistik i kommunen ska könsuppdelas och en politisk referensgrupp startades för att följa vårt jämställdhetsprojekt
– Antagit motion från oppositionen att kommunen ska erbjuda personalen utbildning i sparsam körning som klimatåtgärd.
– Vi har nu beslutat om att lämna in vår ansökan till Sveriges Ekokommuner. Vi ser mycket fram emot detta, så vi kan uppdatera våra lokala miljömål och använda gröna nyckeltal i vårt fortsatta och utvecklade miljöarbete.
– Antagit nytt avtal angående nya Kollektivtrafikförbundet, där bland annat ambitionsnivån för pendeltågen till Gnesta höjs från 23 till 26 turer på vardagarna.
– En gång- och cykelväg har börjat byggas längs Industrigatan.
– Under förra hösten fattade vi beslut om flera satsningar som faller in i år. Till exempel 2 miljoner kronor extra för förskolan för att få fler pedagoger per barn och en satsning på Kulturskolan.
– Första halvan av den extra föreningsmiljonen har delats ut till ett stort antal intressanta projekt. Det handlar om allt från musik- och idrrotsarrangemang till bygge av badflotte. Den andra halvan delas ut i september.
– En referensgrupp har tillsatts som ska arbeta fram underlag inför beslut om simhallens framtid. Det första som gjorts är att kontrollera betongens status i den nuvarande simhallen, för att få ett besked om kvarvarande livslängd etc.
– En ny höjd VA-taxa har beslutats. Detta för att täcka kostnaderna för underhåll av befintligt ledningsnät.
– En person är nu anställd på heltid, för att arbeta med inventering av återstående enskilda avlopp.
– En övergripande tillsyns- och kontrollplan för 2012-2017, har antagits för miljöenhetens verksamhet. Detta var inte gjort sedan 2008. Planen kommer följas upp fyra gånger per år, för att vi politiker också ska kunna följa och se att tillsyn och kontroll sker enligt den plan som vi beslutat.
– Tillgänglighetsarbetet har äntligen kommit igång! Man kan nu anmäla ett ”enkelt avhjälpt hinder” till Sara Runhem som arbetar på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
– Man jobbar vidare enligt de planer som beslutats med ett ombyggt Liljedalshem, samlokalisering av hemtjänst och hemsjukvård etc.

Mats Dellrud

Läs mer

Varför krångla med den vegetariska kosten?

Jag har rest en del i Sverige och har ätit på olika restauranger på många ställen. En sak som aldrig upphör att förvåna mig är det faktum att de allra flesta ställen krånglar till det för sig när det gäller vegetariska alternativ för sina gäster.
Låt mig ge några exempel som är självupplevda:

– När jag ska på konferens är jag mån om att anmäla att jag vill ha vegetarisk kost eftersom detta inte automatiskt finns. Jag minns fortfarande konferensstället där man ställt en person som ”vakt” vid det vegetariska alternativet vid buffébordet ”för att alla vill ha- och äter upp maten, även om det inte är vegetarianer.”
En stilla tanke- hade det inte varit både trevligare för alla gäster och mer kostnadseffektivt att laga tillräckligt mycket vegetarisk mat så att alla kunde få ta? Då slapp man ju både vakter och uppenbarligen föll ju det vegatariska alternativen fler i smaken. Dessutom är ju oftast de vegetariska råvarorna billigare än kött dito så vad är problemet? Dessutom slapp de som ville ha vegetariska bli granskade av vakten innan man vågade ta mat. Varför krångla
till det för sina gäster?

-Jag stannade med min familj vid ett värdshus som låg trevlig till med fin utsikt. Skylten utanför lovades buffé och A´la carte, bra tyckte vi då finns det något för alla. Väl inne på värdshuset ställde jag för säkerhetsskull fråga om det hade vegetariska alternativ på buffén? Nej, det hade man inte. Men då kunde jag ta något från menyn tyckte jag- men tji fick jag. Man hade inget på buffén som var vegetarisk inte heller på menyn- av den orsaken förlorade
man 5 hungriga gäster som körde 1,5km till nästa ställe där många alternativ fanns- för alla.

-På hotellet där jag bodde en natt med min familj fanns en sommarbuffé (nej, inga vegetariska alternativ) men personalen var mycket tillmötesgående och gick in till kocken och frågade vilka alternativ det fanns för mig. Tre olika rätter visade det sig. En liten stund senare kom ett par och satte sig vid bordet bredvid och jag råkade höra deras konversation med personalen. Nej, de ville inte äta buffé- de ville gärna få se menyn. Personalen talade om att
det fanns tre rätter att välja på (hamburgare, pizza, lasagne) varvid personerna såg något konfunderade ut. Återigen en stilla undran- personalen hade precis gett mig förslag på tre vegetariska rätter, varför inte tala om att det fanns 6 rätter att välja på istället för 3 köttdito- särskilt som gästerna inte verkade särskilt sugna på varken hamburgare,pizza eller lasagne.

Nu undrar jag hur det går till på utbildningen till kock. Finns studier i mathistoria med? Förr fanns det något som hette ”söndagsstek”- men det verkar vara en glömd historia. Lär man sig olika alternativ eller är köttet likt en nalle man håller i för trygga, framgångsrika recept?

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer