Tack till alla fritidspolitiker!

I SKL:s broschyr ”Myter och fakta om politik” (
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/myter_och_fakta
) kan man få svar på just myter.

Myt: ”Politiker skor sig på skattebetalarnas bekostnad.”
Fakta: ”Det finns närmare 44 000 företroendevalda i kommuner och landsting. De allra flesta av dem, 97 procent, har andra jobb och arbetar med politik
på fritiden. De får bara betalt för sitt deltagande i nämnd- och fullmäktigemöten. De övriga tre procenten är hel- eller deltidspolitiker.”

I Aftonbladet under rubriken ”Utan politikerna stannar Sverige” skriver journalisten Ingvar Persson om fritidspolitikernas vardag ”Arbetsformerna i den
lokala politiken måste utvecklas, och synen på politiker bli mer nyanserad. Kanske har vi tagit kommunalpolitiken och kommunal­politikerna för givna.
Vi har förutsatt att det finns människor som vill åta sig det ofta otacksamma uppdraget att fatta de beslut som får vardagen att fungera.
I så fall tycks det vara hög tid att tänka om nu.”
Han skriver också om att det är många kommunpolitiker som hoppat av sedan valet- bördan blir för tung.

Jag vill på det här sättet tacka alla fritidspolitiker oavsett partitillhörighet som tar sig tid att att kämpa för det som just du tror på, att hålla demokratin levande och avsätter tid och kraft på att läsa handlingar, sitta på möten och debattera viktiga samhällsfrågor- den insatsen som görs är fantastisk och värd beröm.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Satsningar på föreningslivet

Det är viktigt för en kommun med ett aktivt och levande föreningsliv. Kommunen blir en plats där det sjuder av aktiviteter och engagemang på grund av det
arbete som många lägger ner i olika föreningar, vilket är mycket viktigt för alla oss som bor i Gnesta men även för besökare.
När vi i majoriteten (S-MP-V) tillträdde antog vi mål för kommunens verksamheter och ett av de lyder: ”Kommunen ska aktivt samverka med föreningsliv,
kulturliv och näringsliv.”
Det som under detta år varit aktuellt är den föreningsmiljon som vi avsatte av förra årets överskott. När vi såg att kommunens ekonomi skulle få ett mycket
positivt resultat för 2011 bestämde vi oss att avsätta en del extra pengar för några satsningar. En av de satsningarna var alltså pengar till föreningar
och vi bestämde att avsätta en miljon kronor (extra).
Vi i majoriteten är glada över att det var många föreningar som ansökt om medel i den första omgången och nu i höst blir det en andra omgång.
Beslut om vilka som fått och hur mycket finns antaget i Kultur- och Tekniknämnden och vi väljer här att nämna några saker:

– Gnestas Pärlor. På söndag den 19/8 sker ett föreningsarrangemang då det kommer att finnas teaterscen, musikscen, barnscen, aktiviteter på biblioteket, fototävling
med mera. Läs gärna mer här:
http://www.gnesta.se/segora/nyhetsarkivsegora/segora/foreningsdagignestapasondag.5.29a538c91338ffd757e800029199.html

-Laxne Gillet. Den 1/9 kommer ett Gille hållas vid Laxnegården där det kommer finnas många olika arrangemang: musik, clown, konst- och fotoutställning,
ponnyridning med mera.

Dessutom har vi bidragit med medel för flera föreningar att kunna vidareutveckla sin verksamhet, bland annat genom:

-Sportis för tjejer
-Handbollscup
-Dansgrupp
-Aktiviteter för pensionärer

I SN den 17/8 skriver man om Gnestas Pärlor. ”Gnestas kulturliv växer och frodas. En del av förklaringen ligger enligt Maria Bystedt (aktiv i arrangemanget
av Gnestas Pärlor – vår kommentar) i miljonpotten som kommunens föreningar fått dela på, en annan är ketchupeffekten.”

Vi glädjer oss åt de positiva resultat som hittills kan påvisas av föreningsmiljonen och vi hoppas att det blir lika bra effekt när den andra omgången ansökningar
ska behandlas. Intresse finns från föreningarna och det är mycket glädjande!

Kukkamariia Valtola Sjöberg – 1:a vice ordförande i Kommunstyrelsen
Kristina Dellrud – 1:a vice ordförande i Kultur- och Tekniknämnden

Läs mer