Satsning på förenings- och fritidslivet i Gnesta kommun!

Majoriteten (S, V och Mp) i Gnesta kommun vill satsa på föreningslivet och öka möjligheterna till en rik fritid för kommuninvånarna. Syftet är att genomföra dessa satsningar under mandatperioden. Vid onsdagens Kultur- och tekniknämnd beslutades bland annat följande:

Föreningsmiljonen del 2
En halv miljon kronor delades ut till 40-talet föreningar för olika projekt som syftar till att positivt påverka folkhälsan hos kommuninvånarna.

Nya omklädningsrum Hagstumosse
Gnesta förvaltnings AB får i uppdrag att uppföra omklädningsrum i anslutning till konstgräsplanen vid Hagstumosse. Byggnaden kommer bland annat innehålla 4 omklädningsrum, handikapptoalett, domarrum och samlingssal. Bygget beräknas vara klart till fotbollssäsongen 2013.

Lokalprogram för renovering av simhallen
Gnesta Förvaltnings AB får i uppdrag att ta fram ett lokalprogram för en upprustning av den befintliga simhallen (Freja simhall). Genomförda undersökningar visar att simhallens stomme är i mycket gott skick. Den är uppförd 1960 och bedömningen visar att konstruktionen klarar många år till. Förvaltningen ska genomföra en medborgardialog för att fånga upp vad kommuninvånarna anser bör finnas i simhallen.

Uppdrag om lokalprogram för ny sporthall
Kultur- och teknikförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda föreningar ta fram förslag på vilka funktioner som bör finnas i en ny sporthall. I samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen ska 2-3 lämpliga platser utses. Gnesta Förvaltnings AB får i uppdrag att utarbeta ett lokalprogram för en ny sporthall.

Uppdrag om förslag till upprustning av Skillingavallen
Kultur- och teknikförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaderna för att rusta upp Skillingavallen till en modern friidrottsanläggning med bl a en 400 m lång löparbana med lättskött och adekvat beläggning. Det är viktigt med en modern och funktionell anläggning med lämlig utrustning för annat Frejaskolans utomhusverksamhet, friidrott, fotboll, spontan idrott och lek med mera.

Kristina Dellrud
1:e vice ordförande Kultur- och Tekniknämnden

Läs mer

Det går bra för Gnesta!

Som rubriken antyder tänkte jag lyfta en del saker som på senaste tiden visar att det går bra för vår kommun.
– Häromdagen fick jag veta att vi blivit sammanlagt 120 nya Gnestabor hitills i år (fram till och med augusti). Det känns fantastiskt att så många ser fördelarna av att bo i vår vackra kommun. Vi behöver fortsätta jobba för att den ska vara attraktiv och att vi alla ska trivas och må bra i Gnesta.
– Sen kom också nyheten att Gnesta har klättrat från plats 227 till 95 i årets företagarkommunranking. Ett intensivt arbete sker för att få ett gott och
bra företagsklimat och denna ranking tyder på att vi är på rätt väg.
– Gnesta blev nyligen rankad som en A-Kommun när det gäller ekonomi.
– Arbetet med IT i förskolan i Gnesta uppmärksammades på SVT Sörmland. Klippet kan du se här:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/svtsormland/#./lasplattor-allt-vanligare?&_suid=1349348761514018828458978508428
– Sedan tidigare har vi berättat på den här bloggen om de miljöinsatser som gjorts och görs: vi har fattat beslut om att gå med i SEKOM (Sveriges Eko Kommuner),
det blir en utökning av kollektivtrafiken (bussarna) från och med december, avloppsinventeringarna är i fullgång, beslut om nytt reningsverk i Laxne kommer tas i år, cykelstrategi för hela kommunen ska arbetas fram under nästa år med mera. Vill bara nämna detta om någon till äventyrs hade glömt det och tror att vi ”bara” jobbat med ovanstående 🙂

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer