Vilka är lokalpolitikernai Sörmlands län?

Som rubriken lyder heter också en utredning gjord av SKL som är en intressant läsning. Flera frågor om politiker har undersökts och bland de kan nämnas: könsfördelning,
hur många är småbarnsföräldrar, andel fritidspolitiker, ålder, andel utrikes födda med mera. Man kan gå in och läsa vad som gäller för respektive kommun.
För Gnestas del noterar jag att SKL har en rubrik i rapporten som särskilt lyfter vår kommun: ”Unga är bäst representerade i Gnesta”. En tråkigare läsning
är att andelen utrikes födda bland politikerna inte representerar befolkningen i stort i varken Gnesta eller Sörmland även om siffrorna förhållandevis
är bättre än i övriga landet. I Gnesta är jag en del av de 3% av de utrikes födda politikerna. I Gnesta är det 10% av befolkningen som är utrikes födda.
När det gäller jämställdheten ser det inte bra ut. Andelen män respektive kvinnor i politiken är fortsatt ojämnt och andelen män är fler i alla kommuner
i Sörmland även om vi som län är bättre än riksgenomsnittet.

Underrubriken till rapporten är: ”Hur nöjda är medborgarna”. Här får Gnesta bra siffror som är glädjande.
På frågorna ”Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?” och ”Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna
har över kommunens beslut och verksamheter? ” är Gnesta näst bäst i Sörmland. I övriga frågor ligger Gnesta bra till i jämförelsen. Vi vill självklart
ha ännu bättre siffror men detta är en positiv indikation på att vi är på mycket god väg.

En mycket lättläst och matnyttig rapport som jag varmt kan rekommendera.

Du hittar den här:
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40302_1.pdf

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*