Bättre busstrafik?

Under förra året gjorde Gnesta Kommun tillsammans med Länstrafiken en översyn av busstrafiken i och till/från kommunen.
Meningen med översynen var att få till tätare turer och bättre passning mellan bussar och till vårt pendeltåg.
Vi kan nu se, när den nya tidtabellen börjat gälla, att det finns många fler turer men att arbetet med att förbättra passningen inte kan anses som helt klart.
Flertalet Gnestabor har hört av sig till oss med synpunkter på just passning och vi har framfört till Länstrafiken att dessa problem måste lösas.
Dels handlar det i många fall om gymnasieungdomar som fått längre skoldagar pga sämre tider, men även vuxna arbetspendlare som fått svårare att få livspusslet att gå ihop.

Som vi ser det har vi delvis förbättrat busstrafiken i Gnesta (med fler turer), men vi kan självklart inte acceptera att våra resenärer har svårare att
åka med bussen på grund av sämre passning. Med anledning av detta har vi redan innan jul hört av oss till Länstrafiken med synpunkter och kommer inom den närmaste tiden ha ett möte med Länstrafiken för att gå igenom bussutredningens intentioner och utfallet.

För övrigt satsade vi 500 000 extra på att få kvällstrafik från Gnesta till Björnlunda och Stjärnhov, sen kvällstur fredag och lördag från Nyköping till Gnesta samt tidtabellslagd trafik mellan Laxne och Läggesta. På dessa extra satsningar har inte inkommit några klagomål och vad vi kan se idag så fungerar det bra.

Svaret på rubriken får väl bli: ja, delvis. Men det ska bli ännu bättre!

Kukkamariia Valtola Sjöberg och Mats Dellrud

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*