Utredning av VA-ledning från Laxne till Gnesta

Den politiska majoriteten i Gnesta har bestämt sig för att titta på möjligheten att istället för ett nytt reningsverk i Laxne, ha en VA-ledning till Gnesta.
På nästa Kultur- och tekniknämnd kommer ärendet upp.
Viktiga saker att ha med är:
– miljö
– möjlighet för hushåll med enskilt avlopp och vatten att ansluta sig
– funktion och teknik

Vi i Miljöpartiet känner att det är viktigt att utredningen inte drar ut på tiden, eftersom Laxne är i behov av en lösning snarast. Pengar finns avsatta för nytt reningsverk.

Du kan läsa mer här:
http://www.gnesta.se/kommunalservice/nyhetsarkivkommunalservice/kommunalservice/utredningomvattenochavloppsledningfranlaxnetillgnesta.5.7db5b39113ba937c0b717a4.html

Kristina Dellrud och Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer