Gnesta kommun på facebook

Nu har Gnesta Kommun en officiell sida på det sociala nätverket Facebook. Vad är det bra för kan man undra? Jo, kommunen bör informera och kommunicera på
ett bra sätt med både boende i kommunen men även företagare och besökande. Vi måste finnas tillgängliga på olika sätt: genom besök på kommunhuset, via
telefon eller e-post, via hemsidan , genom lokaltidningen, genom broschyrer till alla hushåll men även genom att finnas på sociala medier. Facebook är
helt enkelt ett sätt till att kunna nå ut med information och ha kommunikation.
Om du har Facebook gå gärna in och gilla sidan som du hittar här:
http://m.facebook.com/?_rdr#!/profile.php?id=348818238566199&__user=736292958

För mig är frågan om delaktighet, information och kommunikation viktig och jag är glad att vi utökar möjligheterna att nå kommunen på ett sätt till.
Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

KAMPANJ: ÖPPNA FLER DÖRRAR / FN-DAGEN MOT RASISM 21/3

Öppna fler dörrar till: Sverige! Jobb! Politiken!

Miljöpartiet anser ”att det som förenar alla oss invånare är byggandet av Sveriges gemensamma framtid. Byggandet av en framtid som är mänsklig och välkomnande i ett Sverige där alla kan delta på sina egna villkor. Vår övertygelse är att det sker med hjälp av öppenhet mot omvärlden i ett öppet, inkluderande samhälle där alla har samma möjligheter till
självförverkligande.
Efter valet 2010 ingick Miljöpartiet de gröna en migrationspolitisk
överenskommelse med regeringen för innevarande mandatperiod. Det gemensamma målet är att förbättra politiken på ett antal områden för att säkra en öppen och human migrationspolitik.” Nu stormar det en del kring den överenskommelsen samtidigt som det i morgon, 21 mars är FN-dagen mot rasism.
Då går vi miljöpartister i Sörmland ut och visar vad vi står för. Öppna fler dörrar!

I Miljöpartiet i Gnesta har vi haft en studiecirkel ”Öppna fler dörrar”. Imorgon avslutar vi studiecirkeln genom att dela ut kampanjmaterial vid pendeltågsstationen i Gnesta. Kampanjmaterial kommer också delas ut i flera andra kommuner i Sörmland.

Mats Dellrud

Läs mer

Barngruppernas storlek i Gnesta

Ett av våra mål i majoriteten har varit att sänka antalet barn i barngrupperna per personal i både förskola, skola och fritids, vilket vi också gjort.
I dag skriver SN om att vi sänkt antalet barn i förskolans grupper och att det finns föräldrar som gärna ser att det blir ännu färre barn per personal.
Jag tycker det är bra att målsmän är aktiva och har synpunkter på våra verksamheter för på så sätt kan vi jobba för att bli ännu bättre. Jag håller dessutom med om att det är bra om vi hittar medel för att sänka antalet barn i barngrupperna ytterligare.

När det gäller barngruppernas storlek kan jag berätta följande:

-under förra mandatperioden när alliansen styrde Gnesta sänkte man barnpengen i förskolan med 5 miljoner kronor och ökade därmed gruppstorlekarna.
-under förra mandatperioden när alliansen styrde Gnesta sänkte man elevpengen med 5 miljoner kronor och tog bort åk 5 och 6 i ytterorterna

Vad har vi gjort i majoriteten ( S+ Mp+V) för att rätta till detta?

-vi har höjt barnpengen med 2 miljoner för färre barn i barngrupperna per personal
-vi har återinfört årskurs 5 i ytterorterna och gett ett riktat stöd för de två minsta skolorna för att kunna bibehålla en god pedagogisk nivå
-dessutom har vi sänkt antalet barn per personal på fritidshemmen och ökat andelen årsarbetare i både förskoleklass och i grundskolan per 100 elever

Sammanfattningsvis:

Alliansens budgetminskningar var stora på både förskolan och skolan och vi har gjort allt vi kunnat för att rätta till detta. Vi fortsätter det arbetet.
Vi har delvis uppnått vårt mål eftersom vi har sänkt andelen barn per personal i alla grupper men vi i Miljöpartiet ser gärna att vi fortsätter det arbetet.
Dessutom kunde man i går läsa i SN att Gnestas barngrupper ligger precis på genomsnittet av riket i en jämförelse vilket är bra men mitt mål är att vi ska ligga ännu bättre till i den jämförelsen.
Så man kan definitivt säga att vi infriat vårt vallöfte men att det finns skäl att titta över om vi kan göra ännu mer.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer