Gnesta bäst i Sörmland

I Sveriges Kommuners och Landstings (SKLs) skolrankning hamnar Gnesta bäst i Sörmland och på plats 80 i riket!
Vi är mycket glada och stolta över våra elever som lärt sig mycket och över all personal, lärare, rektorer som jobbar varje dag för att hjälpa våra barn och ungdomar inför vuxenlivet. Bra jobbat!
I höstas när Skolinspektionen var på besök kände vi också att vi fick fantastisk feedback genom att de ansåg att vi hade både vilja, resurser och kunskap att åtgärda ev brister 🙂 Dessutom talade de om för oss under ett av våra möten: ”vi har en anmärkning”. Varvid mitt hjärta sjönk innan de fortsatte med att säga ”en positiv sådan” . Därefter berättade skolinspektionen att vi var en av få kommuner där pojkars skolresultat gått upp istället för ner och
de undrade hur vi jobbat med det. Vad vi svarade? Jo, att det både var mycket tack vare det långvariga arbetet med jämställdhet och just pojkars och flickors skolresultat som låg bakom detta, men även att ingen längre ”ligger på sofflocket”.
Vad händer nu?
Vi ska fortsätta arbetet för att stärka våra elever inför framtiden genom goda skolresultat och jag hoppas att vi kan bli ännu lite bättre!

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer