Indragningar av tåg tillGnesta

Enligt Trafikverkets remissförslag ska tre tågavgångar dras in för Gnestapendeln från och med 2014.
De tåg som det gäller är ett på förmiddagen och två på eftermiddagen.
Från början hotade man med att dra in alla avgångar och nu är det tre avgångar kvar som man vill ta bort.
Vår kommentar till detta är att det för Gnestas pendlare, ortens utveckling, för miljön och klimatet behöver vi få mer tågavgångar inte bara i Gnesta utan i hela Sverige. Det är en konstig ordning att slå en välfungerande pendellinje till Gnesta i bitar för att börja bygga på andra sträckor. Det rimliga vore att bygga ut spårkapacitet, se över möjligheter till att bygga ”omkörningssträckor” och agera efter samhällsnytta istället för samhällsekonomi när olika tåg måste ställas mot varandra. Även Trafikverkets prioordningar, riktlinjer, arbetssätt och den politiska styrningen bör ses över!
Vi anser att minst det antalet avgångar som idag finns också fortsatt ska finnas på Gnestapendeln.
Vi avser även att fortsätta prata tågpolitik med våra regionala- och rikspolitiker för att fortsätta slipa Miljöpartiets tågpolitik. Här kan du läsa mer om Miljöpartiets tågpolitik:http://www.mp.se/sites/default/files/pm_miljopartiets_tagsatsningar.pdf

Nu fortsätter dialogen med Trafikverket för att få till en ännu bättre tågplan för 2014.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Goda grannar

Goda grannar

Redan inne på den kombinerade lanthandeln och pizzerian Abbes förstår jag att engagemanget i byn är stort. Jag har gått in för att fråga efter vägen till Folkets hus. ”Ska du på mötet” får jag till svar, och därefter vägbeskrivningen. Väl ute hinner jag gå ett tiotal meter innan jag passerar kyrkan. Där finns en stor skylt som förklarar att församlingen har tagit tydlig ställning för pendeltåget.

På Folkets hus iMölnbo har drygt 50 mötesdeltagare samlats för att dela med sig av bakgrundsfakta om hotet mot pendeln samt för att bidra med idéer och tankar om vad som borde göras, vilka som ska kontaktas, med mera. Alla är eniga om en sak: den pendeltågstrafik som finns idag är ett minimum, om några förändringar ska ske så är det fler turer som ska till, absolut inte motsatsen. Det är fantastiskt att få vara med och lyssna på så mycket engagemang och goda idéer.

Det har nu gått två veckor sedan Trafikverkets ogenomtänkta planer först nådde ut. Protesterna har tagit olika form, och mötet i Mölnbovisar att de kommer att fortsätta hela vägen fram till ett positivt beslut. På tåget hem till Gnesta känner jag mig mer optimistisk än på länge.

Carl Werner

Läs mer

Tio dagar efter beskedet och en lyckad manifestation!

Tio dagar efter beskedet och en lyckad manifestation!
Nu har det gått tio dagar sedan beskedet om att Trafikverket föreslår att lägga ner Gnestapendeln. På den tiden har mer än 4180 personer skrivit under namninsamlingen på nätet och ett stort antal skrivit under de namnlistor som finns utlagda på olika platser samt samlats in vid pendeltåget. Till exempel har 500 personer skrivit under namninsamlingen i Stjärnhov.

Vid dagens manifestation på Strömmentorget, deltog flera hundra personer och lyssnade till tal och underhållning. Många hade skyltar, där man bland annat kunde läsa ”Jag älskar tåg”, ”Gnesta + pendeltåd = sant” m m. En partikamrat som kom med bussen från Nyköping kl 12.20, berättade att det kändes väldigt bra att se hur det vällde av folk från pendeltåget och att flera bar på skyltar och skulle delta i manifestationen.

Nu går namninsamlingen in i slutspurten, för på måndageftermiddag ska alla listor samlas in. På tisdag ska namninsamlingen överlämnas till trafikverket. Har du ännu inte skrivit under, gör det på denna länk:
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=7821#.UbzQQ9hFvFz

Mats Dellrud
Tio dagar efter beskedet och en lyckad manifestation!
Nu har det gått tio dagar sedan beskedet om att Trafikverket föreslår att lägga ner Gnestapendeln. På den tiden har mer än 4180 personer skrivit under namninsamlingen på nätet och ett stort antal skrivit under de namnlistor som finns utlagda på olika platser samt samlats in vid pendeltåget. Till exempel har 500 personer skrivit under namninsamlingen i Stjärnhov.

Vid dagens manifestation på Strömmentorget, deltog flera hundra personer och lyssnade till tal och underhållning. Många hade skyltar, där man bland annat kunde läsa ”Jag älskar tåg”, ”Gnesta + pendeltåd = sant” m m. En partikamrat som kom med bussen från Nyköping kl 12.20, berättade att det kändes väldigt bra att se hur det vällde av folk från pendeltåget och att flera bar på skyltar och skulle delta i manifestationen.

Nu går namninsamlingen in i slutspurten, för på måndageftermiddag ska alla listor samlas in. På tisdag ska namninsamlingen överlämnas till trafikverket. Har du ännu inte skrivit under, gör det på denna länk:
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=7821#.UbzQQ9hFvFz

Mats Dellrud

Läs mer

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025
Idag presenterades Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Förslaget består av en huvudrapport samt nio underlagsrapporter. Trafikverket redovisar också flera regeringsuppdrag som anknyter till förslaget till den nationella transportplanen.

Läs den här:
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-2014–2025/Forslag-till-Nationell-plan/

Det är ett omfattande material att gå igenom och jag har långt ifrån hunnit läsa allt. Men bland annat har jag läst underlagsrapporten för Ostlänken som en del av en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den gör mig lite bekymrad. Det beskrivs noggrant om snabbtågstrafik, godstrafik, pendeltågstrafik i Östergötland och i en bisats lite om regionaltågstrafiken på sträckan Stockholm-Hallsberg. Men ingenting om Gnestapendeln. Även när Ostlänken är klar, så kommer det finnas ett antal kvarvarande problemsträckor, där kapaciteten inte är tillräcklig. Även om jag tror att möjligheten är större för en fungerande Gnestapendel när Ostlänken är klar, så är det inte självklart att kapacitetutrymme finns.

Förutom Ostlänken och citybanan är det inga namngivna förslag som direkt berör oss. Det finns inga tankar på att förstärka västra stambanans kapacitet på sträckan Hallsberg-Stockholm.

Vi ses vid manifestationen imorgon kl 12.30 på Strömmentorget, för vår kamp för Gnestapendeln går vidare!

Mats Dellrud

Läs mer

Manifestation på lördag!

Manifestation på lördag!
En vecka har gått sedan beskedet om att Trafikverket föreslår en nedläggning av Gnestapendeln. Det otroliga engagemang som förslaget väckt, visar hur viktig frågan är för vår kommun och Mölnbo.

På lördag kommer det hållas en manifestation kl 12.30 på Strömmentorget. Då hoppas jag att många har möjlighet att komma dit!

Mats Dellrud

Läs mer

Ett hoppfullt tecken i pendeltågsfrågan?

Ett hoppfullt tecken i pendeltågsfrågan?
Imorgon onsdag kommer infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd att ta pendeltåget från Gnesta kl 07.24 till Södertälje Syd. Hon säger på sin twitter att arbetspendling är viktigt. Hon uppmanar att vi ska ställa våra frågor till henne. Man kan också maila sina frågor till redaktionen@sn.se. En SN-reporter kommer åka med och det hoppas jag också att du gör och ställer dina frågor!

Jag vill så gärna tolka in ett hoppfullt tecken i hennes uttalande! Men vi inom MP tar inte ut något i förskott, utan jobbar oförtrutet vidare med frågan.

Mats Dellrud

Läs mer

Gnesta betalar för att det ska finnas spår – för inga tåg?

Gnesta betalar för att det ska finnas spår – för inga tåg?

Sedan 2007 har Gnesta avsatt 13 miljoner kronor för att vara med och betala för Citybanan i Stockholm.
Trafikverket skriver på sin hemsida om Citybanan: ”Infarten till Stockholm Central är överbelastad med tåg. Med Citybanan fördubblas kapaciteten och tågen
kan gå tätare och punktligare.”
Min fråga är nu med anledning av Trafikverkets förslag att inga pendeltåg och mycket få regionaltåg ska stanna i Gnesta: hur väsentligt är det för Gnesta
Kommun att vara med och betala för Citybanan och verka för fler spår när inga tåg ska komma till Gnesta?
Självklart är vi i Miljöpartiet för en utbyggnad av spårkapaciteten rent allmänt, men vilken nytta har Gnestaborna av den utbyggda spårkapaciteten i Stockholm
om vi inte får någon tillgång till spåren?
Frågan är också hur vi ska se på frågan om vi tittar på Kommunallagen. Får och ska Gnesta fortsätta avsätta medel för en utbyggnad av spår som inte ger
Gnesta Kommun något?

Skattebetalarna i vår kommun torde känna sig tveksamma till att avsätta medel för något som inte ger kommunens invånare någonting tillbaka.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Trafikverk ger trafikvärk

Trafikverk ger trafikvärk
Det är onsdag eftermiddag och jag sitter, efter en något kortare arbetsdag än vanligt, en något kortare arbetsvecka än vanligt, på tåget hem. Vi har just lämnat Södertälje syd när telefonen ringer.
– Pendeltåget till Gnesta kommer att läggas ner 2014. Trafikverket har ringt SL, som har ringt Kollektivtrafikmyndigheten, som har ringt….
Mycket mer än så hinner jag inte höra innan samtalet bryts. Jag tittar mig omkring i vagnen och väntar mig nästan att någon ska hoppa fram och förklara att telefonsamtalet var något slags skämt. Kanske inget särskilt roligt skämt men ändå. Det hela känns för bisarrt för att vara sant, såväl Trafikverkets förslag som deras framförhållning och deras sätt att kommunicera med de som berörs.
Då ringer telefon igen och jag får klart för mig att Trafikverket menar allvar. De vill prioritera fler fjärrtåg mellan Göteborg och Stockholm. Runt omkring mig på tåget sitter några av de som skulle drabbas om planerna sätts i verket. Några elever på väg hem efter en av terminens sista skoldagar, en förälder med en jättelik kasse från en av Södertäljes leksaksbutiker, och några som liksom jag ser ut att vara på väg hem från jobbet.
Snart är vi i Järna. Utan Gnestapendel skulle vi behöva kliva av här och byta till buss. För min del skulle det betyda ett tredje byte på min väg mellan Alvik och Gnesta. Varje byte betyder några förlorade minuter i väntetid och framför allt risken att missa anslutning om tåget inte är i tid. En solig junieftermiddag kan det kanske vara trevligt att stanna en stund i Järna, men i regnet kl 06.35 en novembermorgon känns det inte lika lockande.
Tåget är överlägset bussen när det gäller bekvämlighet, hastighet och säkerhet. På pendeln är vi många som påbörjar och avslutar arbetsdagen med att svara på e-post eller läsa tidningen. De dagar som tåget är inställt och ersatt med buss är det svårare att använda resetiden till något produktivt. Sträckan Järna-Gnesta tar ungefär dubbelt så lång tid med buss som med tåg. För några skulle det säkert vara sista droppen som gör att det blir nödvändigt att byta jobb eller skola. Andra bestämmer sig kanske för att ta bilen istället, med ökade koldioxidutsläpp och större olycksrisker som ofrånkomlig konsekvens.
På mitt arbete får jag ofta frågan om det inte är jobbigt att pendla så långt som jag gör. Jag brukar svara att resandet inte är det svåra, det som är svårt är när det inte går att resa. Nu börjar arbetet med att förklara detta även för Trafikverket.

Carl Werner

Läs mer

Hur kan och får ett statligt verk agera ur en demokratisk aspekt?

Hur kan och får ett statligt verk agera ur en demokratisk aspekt?
Nu när den första chockartade känslan börjar släppa, gällande Trafikverkets förslag att lägga ner pendeltåget mellan Järna och Gnesta, så börjar helt andra känslor och tankar komma. Hur kan och får ett statligt verk agera ur demokratisk aspekt? Kan man föreslå en nedläggning av en livsviktig pulsåder för en bygd, utan att ens kontakta aktuell kommun eller göra en konsekvensanalys?

Så här står det bland annat i förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket under Uppgifter paragraf 2:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2010185-med-inst_sfs-2010-185/?bet=2010:185
11. ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och samverkansformer som tillvaratar och möjliggör nationellt, regionalt och lokalt inflytande,
12. verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att ge de regionala kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om utformningen av
de trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,
13. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet,

I det här fallet anser jag inte Trafikverket följt förordningen!

Här kan du läsa om Trafikverkets vision, verksamhetsidé och värderingar:

Vision
Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Verksamhetsidé
Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i
hela Sverige.
Värderingar
Trafikverkets värderingar är:
• lyhördhet
• nyskapande
• helhetssyn.

Hur tycker ni att det stämmer in på Trafikverkets agerande i det här fallet?

I Trafikverkets kommunikationspolicy står det bland annat:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/37044/kommunikationspolicy.pdf

En lyhörd och professionell myndighet med blick för helheten. Så ska Trafikverket uppfattas. Vi ska förmedla en sammanhållen och tydlig bild av Trafikverket. Det är en förutsättning för att vi ska leva upp till vår vision och verksamhetsidé och nå våra mål. Vi använder kommunikationen som ett strategiskt verktyg och kommunicerar på ett professionellt
sätt.

Planerad och professionell kommunikation
Vi skapar och vårdar våra externa och interna relationer genom professionell och planerad kommunikation.
Genom att vara lyhörda fångar vi upp behov, önskemål och synpunkter. Vi förmedlar kunskap genom att informera genomtänkt. Dialog är ett viktigt verktyg
när vi vill sprida kunskap och påverka attityder. Kundperspektivet ska genomsyra vårt arbete, och vi ska alltid utforma Trafikverkets budskap efter mottagarens
behov och förutsättningar.

Det känns som om man inte följt sin kommunikationspolicy i det här fallet.

Regeringens Transportpolitiska mål
http://www.regeringen.se/sb/d/11771/nocache/true

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare
och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet har regeringen också satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden.

Funktionsmålet

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet
vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

Hänsynsmålet

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till
ökad hälsa.

Varför transportpolitiska mål?

De transportpolitiska målen visar de politiskt prioriterade områdena inom den statliga transportpolitiken. De är en utgångspunkt för alla statens åtgärder
inom transportområdet, exempelvis hur myndigheterna ska prioritera bland olika önskemål och behov när de genomför sina uppdrag. Målen ska även vara ett
stöd för och kunna inspirera regional och kommunal planering.

Trafikverkets förslag om nedläggning av Gnestapendeln till förmån för fler aktörer på sträckan Stockholm-Göteborg, verkar inte genomtänkt och inte heller följa aktuell förordning, Trafikverkets egna visioner och värderingar eller regeringens transportpolitiska mål! Enligt min bedömning kan och får inte ett statligt verk agera på det här sättet varken ur en demokratisk aspekt eller ur ett samhällsnyttigt perspektiv. Oavsett vad beslutet blir, måste aktuella beslutsfattare ha betydligt bättre beslutsunderlag med ordentliga konsekvensanalyser och ett samarbete och kommunikation med berörda parter såsom Gnesta kommun.

Mats Dellrud

Läs mer

Ett otroligt engagemang!

Ett otroligt engagemang!
Det är otroligt hur snabbt och kraftfullt alla reagerat på Trafikverkets förslag att lägga ner pendeltåget mellan Järna och Gnesta! Bland annat har på några timmar nästan 800 personer gått med i Facebook gruppen ”Behåll pendeltåget till Gnesta” och närmare 1400 har gillat Behåll pendeltrafiken i Gnesta”på Facebook. En namninsamling på nätet har dragits igång och underskrifterna strömmar in. Skriv under du med:
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=7821#.UbBrPhEaySM
Skriv gärna på och Sprid den vidare!

Mats Dellrud

Läs mer