Chockartat besked om Gnestapendeln!!!

Under eftermiddagen fick vi det oväntade och chockartade beskedet om att Kollektivmyndigheten i Sörmland blivit kontaktat, gällande att Trafikverket föreslår att pendeltåget mellan Järna och Gnesta ska sluta rulla från och med 2014! Enligt Trafikverket har flera nya tågoperatörer lämnat in intresse av att börja köra tåg på sträckan Stockholm och Göteborg. Eftersom man prioriterar fjärrtåg före pendeltåget, finns inte längre utrymme för pendeltåget till Gnesta. Därför är ett av Trafikverkets förslag att lägga ner pendeltåget från Järna till Gnesta och enligt den information vi fått kommer beslutet ske inom kort. Dessutom föreslås färre turer med regionaltåg med stopp i Gnesta.

Pendeltåget från Gnesta till Södertälje och Stockholm är kommunens pulsåder och oerhört viktig för att Gnesta kommun ska bibehållas och utvecklas. En nedläggning skulle få allvarliga konsekvenser både för kommunen och enskilda invånare. Varje dag reser fler än 1000 personer med pendeltåget från Gnesta till sina arbeten och skolor i Södertälje och Stockholm. Dessutom är det många som reser med pendeln för att shoppa eller gå på fritidsaktiviteter. Då har vi inte heller räknat med dem som åker till sina fritidshus i kommunen, arbetspendlar till Gnesta osv.

Hur går vi vidare?
I det här allvarliga läge som uppstått är det viktigt att alla jobbar tillsammans för att uppnå resultat. Det är redan kallat till ett möte för ansvariga i partierna i Gnesta, där man ska jobba vidare med hur vi ska agera politiskt från kommunen. Kontakter har tagits med kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland, politiker i både Stockholms- och Sörmlandslandsting osv. Ikväll har vi i Miljöpartiets förtroendegrupp haft möte och kommit överens om hur vi ska jobba vidare.
Sedan är det otroligt viktigt att alla invånare funderar på hur man själv kan göra för att påverka. Redan har en kommuninvånare startat en facebookgrupp för att samla ihop namn och där man också kan beskriva hur man skulle drabbas av en pendeltågsnedläggning. Vi vet också att invånare mailat Trafikverket och beskrivit hur hårt en nedläggning skulle slå emot dem.
Även Mölnbo i Södertälje kommun kommer drabbas hårt vid en nedläggning av pendeltåget. Vi måste jobba vidare tillsammans över kommun- och länsgränser för att förhindra en pendeltågsnedläggning. Men tiden är knapp, så gör nu vad du kan för att rädda Gnestas kollektivtrafikspulsåder! Vi lovar att göra allt vad vi kan från Miljöpartiet i Gnesta.

Vid frågor om Miljöpartets arbete med frågan hör av er till:
Kukkamariia Valtola Sjöberg på kukkamariia@hotmail.com eller här på bloggen.

Miljöpartiet de Gröna i Gnesta

Läs mer