Besök idag av rikspolitiker i Gnesta!

Idag hade vi i Gnesta förmånen att få besök av två av Miljöpartiets rikspolitiker: Anders Wallner, vår partisekreterare, och Maria Ferm, vår migrationspolitiska talesperson.
Orsaken till att man valt att komma just till Gnesta är det arbete vid haft i många år kring jämställdhet och likabehandling i förskola och skola och haft många framgångar i.
Vi besökte bland annat Frejaskolan och Björkbackens förskola och som politiker i Gnesta är jag mycket stolt och glad över att få presentera det arbete man gjort både där och i andra verksamheter i kommunen. När en personal säger med värme och passion ”Jag vill förändra världen” då kan jag inget annat än att känna tacksamhet över det engagemang och det arbete som utförs varje dag i våra verksamheter.

Miljöpartiet lade idag fram ett förslag i sin skuggbudget som bygger på Gnesta exempel!
Förslagets konkreta åtgärder kan du läsa om nedan.

Miljöpartiet vill:

• Inrätta ett nationellt centrum för normkritisk pedagogik så att goda idéer kan spridas till fler skolor. Miljöpartiet avsätter 10 miljoner per år för detta ändamål.
• Tillföra resurser till kommunerna för att anställa jämställdhetssamordnare med uppdrag att arbeta i skolorna och/eller till att ge befintlig jämställdhetssamordnare utökade möjligheter att driva utvecklingen framåt. Miljöpartiet avsätter 75 miljoner per år i form av ett stimulansbidrag till kommunerna för detta ändamål.
• Totalt satsar Miljöpartiet 340 miljoner över en fyraårsperiod.

Vi vill tacka alla som deltog i besöken på olika sätt. Tillsammans kan vi förändra världen, var och en på sitt sätt.

Kukkamariia Valtola Sjöberg


Maria Ferm och Anders Wallner på Frejaskolan

Läs mer

Miljöpartiet gör utspel i Gnesta!

Imorgon fredag den 20/9 kommer vår partisekreterare Anders Wallner och vår migrationspolitiska talesperson Maria Ferm till Gnesta på besök.
I samband med besöket presenteras en nyhet ur Miljöpartiets kommande budgetmotion!

Vi i Miljöpartiet i Gnesta är mycket glada och stolta över att få besök av våra rikspolitiker.

Vi kommer bland annat att besöka Frejaskolan och Björkbackens förskola.

Mer om besöket kan du läsa här: http://news.cision.com/se/miljopartiet-de-grona/r/miljopartiets-partisekreterare-och-migrationspolitiska-talesperson-till-gnesta,c9469444

Mer om det politiska utspelet kommer vi att delge imorgon.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Gnesta bra på tillgänglighet

Gnesta bra på tillgänglighet!
Vi har fått besked att Gnesta kommun ligger på plats 17 i riket (och bäst i Sörmland tillsammans med Katrineholm) när det gäller tillgänglighetsfrågor. Vi är mycket glada att det arbete som pågår ger resultat!

Hur har vi arbetat med frågan?
När vi tillträdde satte vi ett mål att ”Kommunens verksamhet ska arbeta aktivt med jämställdhet, delaktighet och tillgänglighet – för alla”
Vilka åtgärder har bidragit till att komma framåt i frågan om tillgänglighet?
Några exempel är:
-de kommunala bolagen har i sina ägardirektiv (som Kommunfällmäktige beslutar) fått uppdrag att arbeta med enkelt avhjälpta hinder
-vi har delar av kommunens hemsida som lättläst
-man kan anmäla tillgänglighetshinder till kommunen både för våra egna lokaler men också andra allmänna lokaler.
-vi har ett aktivt Handikappråd som lyfter frågor kring tillgänglighet

Vad händer nu?
Idag fredag fick kommunen ta emot diplom och blommor av Humana som gör rankingen men det allra viktigaste är att vi fortsätter arbetet för att göra Gnesta tillgängligt för alla.

Kukkamariia Valtola Sjöberg och Mats Dellrud

Läs mer