Kommunens ekonomi – man får inte glömma plusposterna

Kommunens ekonomi – man får inte glömma plusposterna
I dagens SN finns en artikel om att ”Oscar vill vara med och ta politiskt ansvar”. Det är jättebra att fler vill arbeta politiskt och idéer och förslag på hur fler ska kunna göra det är positivt.

I artikeln framställs det som om Gnesta kommun är på väg mot ett underskott på 20 mkr och ingen ur den politiska majoriteten fick heller möjligheten att bemöta detta. När man räknar ihop resultatet för kommunen, så måste både plus- och minusposterna räknas samman. I handlingarna inför måndagens kommunstyrelse, framgår det att om prognosen slår in kommer det kunna bli ett underskott på drygt 4 mkr för kommunen. Självklart försöker vi minska det prognostiserade underskottet, men vi vill inte göra samma misstag som Alliansen gjort tidigare och göra sådana kortsiktiga och kraftiga åtstramningar att verksamheterna inte kan fungera på ett bra sätt samtidigt som man året efter får ett stort överskott. Vårt arbete bygger på långsiktighet och vi vet vad ett eventuellt underskott i år beror på.

I en liten kommun som vår är det viktigt med samarbete och samsyn i möjligaste mån, men man får inte glömma bort att man ändå har olika mål med sin politik. En viktig del i att uppnå ett gott samarbetsklimat över block- och partigränser samt med förvaltningarnas tjänstemän, är att bemöta andra partiers politiker och våra tjänstemän på ett bra och respektfullt sätt, både under möten och i media.

Mats Dellrud och Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Michael Lundh till Gnesta

Michael Lundh till Gnesta!

Författaren, samhällsdebattören och fd polisen Michael Lundh föreläser i Gnesta om värdegrundsarbete och hur vi kan förebygga ungdomskriminalitet och rasism/främlingsfientlighet!
Michael är ständigt högaktuell i samhällsdebatten och har bland annat synts i debatter kring: registreringen av romer och oroligheter i förorter.
Han har bland annat skrivit: ”Sveriges likas lag” och ”Rädda Sverige”.

Nu kommer Michael Lundh till Gnesta med sin nya föreläsning, passa på att närvara vid detta unika tillfälle. Alla är varmt välkomna (fritt inträde)!

Tid och plats: B-salen Elektron på onsdag kväll den 16:e oktober kl 19-20.30.
Arrangör är Miljöpartiet de gröna i Gnesta

Läs mer