Gnesta får 26 miljoner kronor!

Gnesta får 26 miljoner kronor!

 

Idag presenterar Miljöpartiet på riks sitt budgetförslag gällande förskola/skola.

Miljöpartiet satsar 23 miljarder kronor mer än Alliansen på skolan i vårt förslag och på riks har man räknat ut att det för Gnestas del skulle innebära

26 miljoner kronor.

Jag ser hur extremt mycket viktigt vi skulle kunna göra med de pengarna. Vi skulle kunna arbeta ännu mer med att ha färre barn i barngrupperna, mindre

skolklasser, utveckla verksamheterna på fritids och tex ha kompetensutveckling för all personal.

Att Alliansen väljer att göra ett femte jobbskatteavdrag i ett läge när det första, andra, tredje eller fjärde jobbskatteavdraget inte gett mer arbeten

och bättre verksamheter inom tex skolan är oförståeligt och närmast oförsvarligt.

Det är viktigt att fatta kloka beslut när det gäller statsbudgeten för med den kan man verkligen förändra och förbättra många människors vardag.

 

Jag säger nej till ett femte jobbskatteavdrag och ja till 26 miljoner till förskolan och skolan i Gnesta Kommun.

 

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Paneldebatt om tågtrafikens framtid

Paneldebatt om tågtrafikens framtid

En stor publik samlades i A-salen på Elektron, för att följa paneldebatten som framförallt handlade om tågtrafikens framtid och hur den hotade Gnestapendeln ska säkras mer än ett år i taget. Även om trafikverkets representant framhöll att förslaget i juni om att lägga ner Gnestapendeln bara var en ”arbetshypotes” och att det aldrig var tanken att lägga ner Gnestapendeln, så kan man verkligen fundera över om det är en seriös arbetsmetod att lägga fram en såkallad arbetshypotes tre månader före ett beslut ska fattas. Vi är många som haft en helt annan bild och det framförde också Åsa Kullgren från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet på ett tydligt och bra sätt. Det som varit positivt med denna arbetshypotes är att alla äntligen verkat förstått att man i fortsättningen inte kan arbeta med så kortsiktiga lösningar för persontrafiken, utan man kommer jobba för att förhoppningsvis komma överens om fleråriga ramavtal, för att säkra persontrafiken under en längre tidsperiod än ett år i taget.

Ett stort tack till föreningen Gnestapendlarna som anordnade paneldebatten och till deltagarna i panelen som tog sig tid att diskutera problemet på ett bra och informativt sätt.

 

Mats Dellrud

Läs mer