Gott nytt år, nyårslöften och nya regler för fyrverkerier!

Gott nytt år, nyårslöften och nya regler för fyrverkerier!

 

Vi i Miljöpartiet vill passa på att önska alla ett Gott Nytt ÅR! 

Har du tänkt att ge något nyårslöfte? Kanske vill du vara med och göra en insats genom att bli medlem i Miljöpartiet? Följ i så fall länken för mer info: 

http://www.mp.se/bli-medlem

 

En annan sak inför nyårsfirandet: vi har antagit nya regler för hur och när man får använda sig av fyrverkerier i Gnesta. Här kan du läsa om de reglerna: 

http://gnesta.se/kommunen/nyhetsarkivkommunen/allmannanyheter/informationomfyrverkerier.5.3c8e17d9141d9c341fe2134.html

 

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

GC-vägar i Gnesta

Gång- och cykelvägar i Gnesta 

Vi är glada över att SN idag 27/12 skriver om den Gång- och cykelplan som vi i majoriteten fattat beslut om att den ska tas fram. Vi har också avsatt pengar

i kommunens investeringsbudget för att arbeta med att bygga gc-vägar.

Det viktiga med planen är dels att bygga och rusta upp samt skapa attraktiva och säkra  vägar för gående och cyklande men en annan viktig del är den Cykelstrategi

som är en del av planen.

Hur ska kommunen arbeta för att fler invånare får möjlighet att gå och cykla? Hur ska vi göra för att fler medarbetare kan använda cykel i sitt arbete?

Vilka samhällsvinster gällande hälsa, miljö- klimat kan vi se av ökat cyklande?

Det fysiska byggandet och renoverandet av gc-vägar är en stor del men det är dessutom mycket viktigt att kommunen är en sammanhållande instans för att

inspirera

till och öka möjligheterna för gående och cyklande för alla.

Vi har även lagt särskild vikt vid att insatser ska göras i och mellan alla tätorter där det är möjligt och lämpligt. Till exempel i Laxne föreslår vi

att kommunen skulle kunna bygga ut gc- väg genom samhället, från skolan till Återvinningstationen och även mellan Gnesta och Klemmingsbergsbadet föreslår

vi en utbyggnad. På de sträckor där Trafikverket är huvudman behöver dock kommunen först göra överenskommelser med de för att kunna bygga ut och det är

viktigt att vi inte låter detta hindra oss utan sätter i gång med planerna.

Vi är också glada över att Kultur- och tekniknämnden fattat beslut om att bygga ut en sträcka vid Häggvägen i Stjärnhov för att öka trafiksäkerheten för

barnen att ta sig till och från skolan. Det har även beslutats om att bygga säkra och väderskyddade cykelställ i Björnlunda och Stjärnhov.  

Arbetet med gång- och cykelvägar är viktigt. För invånarna, för miljö, klimatet, ekonomin och hälsan.

Beslutet i sig att påbörja arbetet är något som vi är glada över, nu gäller det bara att se till att både de strategiska bitarna faller på plats och att

arbetet med att bygga ut tar fart. 

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Mats Dellrud

Läs mer

Biblioteksfilialen i Laxne blir skolbibliotek

Biblioteksfilialen i Laxne blir skolbibliotek

Under de senaste åren har utlåningen på biblioteksfilialen i Laxne minskat kraftigt. Det beror dels på att öppettiderna försämrats och man numera bara har öppet två timmar varannan vecka på dagtid. Men det beror också på att det är svårt att erbjuda ett tillräckligt stort utbud av böcker och annan media, för att attrahera låntagare till filialen. Biblioteksfilialen blir nu ett skolbibliotek till Laxneskola.

 

Det är viktigt att erbjuda invånarna en bra biblioteksverksamhet och därför föreslog majoriteten vid gårdagens Kultur- och Tekniknämnd att utreda förutsättningarna för bokbuss till Laxne samt till Björnlunda. Björnlunda har inget bibliotek idag och med en bokbuss som både besöker Laxne och Björnlunda får fler möjlighet till en bra biblioteksverksamhet på nära håll och dessutom med ett modernt och brett mediautbud. Nämnden beslutade enhälligt enligt majoritetens förslag.

 

Mats Dellrud

Läs mer

Ny busstidtabell – Bättre tider för gymnasieelever!

Ny busstidtabell – Bättre busstider för gymnasieeleverna

Idag börjar den nya busstidtabellen att gälla. Jämfört med den föregående har en del positiva förbättringar gjorts, särskilt för gymnasieeleverna. Här är något av det som justerats:

–         Buss 759 (Nyköping-Gnesta)
Ett par nya avgångar från Nyköping till Gnesta på vardagar har lagts till. Tiderna på eftermiddagarna har anpassats till gymnasieelevernas skoltider och anslutningar till övriga busslinjer i Gnesta. Fr o m imorgon avgår bussarna 13.45, 14.45, 15.22, 15.47 16.24. Den sista bussen från Nyköping avgår nu kl 19.35.
En ny tur på morgonen för arbetsresande från Gnesta, har lagts till kl 06.30.

–         Buss 589 (Gnesta-Stjärnhov)
Tiderna mitt på dagen är nu anpassade både till Frejaskolan och pendeltågstiderna. Björnlunda och Stjärnhov har nu riktigt bra bussförbindelser med Gnesta och har relativt bra anslutningstider till de flesta pendeltåg.

–         Buss 525 (Björnlunda-Nyköping)
Vissa turer har förlängts till Gnesta, så att t ex Frejaskolans elever inte behöver byta i Björnlunda.

–         Buss 543 (Gnesta-Laxne)
Tiderna är nu bättre anpassade till pendeltåget och med buss 759 från Nyköping. En tur har lagts in kl 16.12 från Gnesta, för att anpassas till gymnasieelevernas behov. En busstur går nu hela vägen från Läggesta till Gnesta på vardagar.

 

Även om en hel del förbättrats i den nya busstidtabellen, så finns det mer att jobba med när det gäller tidtabellen. Särskilt helgtrafiken har en del brister. Det är ett arbete som måste påbörjas redan nu, om det ska hinna tas med till kommande justering nästa år.

 

Mats Dellrud

 

Läs mer

Avsägelse BoU

Avsägelse

Jag har under hösten/vintern  fått förtroende att företräda Miljöpartiet på fler nya poster (som alltså läggs på mina andra uppdrag som bland annat Kommunalråd

och vice ordförande i Miljöpartiet Sörmland) : ordförande i kommunens miljö- och hållbarhetsutskott, sammankallande i den politiska gruppen för CEMR-deklarationen

och nu senast ledamot i Miljöpartiets jämställdhetskommitté. Detta är mycket glädjande och jag är tacksam över att få vara med och påverka men det innebär

också att jag idag har lämnat in min avsägelse som 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Jag vill alltid ge de uppdrag jag har den uppmärksamhet

som de förtjänar och jag känner att jag, framöver, inte skulle kunna det om jag sitter kvar. Jag kommer därför från och med 1/1 2014 lämna över min plats

(i det fall KF godkänner min avsägelse) till någon annan duktig och engagerad Miljöpartist. Jag kommer att fortsätta hålla barn och-utbildningsfrågor nära

mitt hjärta och kommer att hålla koll ur ett övergripande perspektiv. 

Jag tackar också Kommunfullmäktige för att jag en gång blev vald och kommer att, så gott jag kan, arbeta på de nya posterna som jag valts till.

 

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer