Kommunalråd i Gnesta – mycket pengar för ingenting?

Kommunalråd i Gnesta – mycket pengar för ingenting?

SN skriver i dagens tidning 25/4, angående hur det fungerar att ha tre kommunalråd i Gnesta, till skillnad från förr då det var två. Man undrar vad jag (som

”andra”) kommunalråd kostar och vad det gett Gnestaborna? Jag vill få möjlighet att berätta hur jag ser på saken och skriver därför detta blogginlägg.

1. Gnesta har en förhållandevis låg kostnad för politiken per invånare. Enligt den siffran jag har: bland de lägsta i Sörmland. 

2. Vi i majoriteten har valt att fördela kostnaden (som alltså är förhållandevis låg), så att vi har en ordförande och en 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen och i övriga nämnder samt

andra poster och uppdrag som besitts av olika politiker. Mitt arvode som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen är på 45% av en heltid.

3. På mina 45% av heltid gör jag bland annat följande:

– Ordförande i Miljö- och hållbarhetsutskottet och kommunens representant i SEKOM

– Sammankallande i jämställdhetsarbetet

– 1:a vice ordförande i Kommunstyrelsen

– Ledamot i Planeringsutskottet

– Ledamot i Personalutskottet

– Ledamot i växelnämnden

– Ledamot i Kommunfullmäktige (får ingen ersättning för detta, eftersom det ingår i arvodet som kommunalråd) 

Dessutom är jag med på alla möten där till exempel Kommunstyrelsens ordförande är dubbelbokad. Vi har alltså möjlighet att vara på två ställen samtidigt.

Vid de möten som Kommunstyrelsens ordförande inte kan vara med på, går jag in som ordförande. 

Jag deltar även i seminarium, föreläsningar, utbildningar för Gnestas räkning. 

4. Under åren har jag också bland annat:

– Varit med och förhandlat Gnestas avtal i bildandet av nya Kollektivtrafikmyndigheten

– Vid tillfälle varit Gnestas representant på Länsstyrelsens integrationsråd

– Varit på företagsbesök

– Invigt seniorboende

Osv, osv

5. Jag och KSO arbetar tätt tillsammans och det är en stor fördel att vara två personer som är pålästa, drivande och kunniga i frågor som är viktiga för

Gnestaborna.

6. Vi arbetar tillsammans i majoriteten, vi driver frågor tillsammans och får resultat tillsammans och jag bedömer att vårt arbete gett många framgångar.

Till exempel har vi fått internationell uppmärksamhet för jämställdhetsarbetet, vi har klättrat mycket i miljörankning, satsat mycket på förskolan och

skolan och gjort Gnesta tillgängligare för alla. Här kan jag berätta om många frågor där politiker lägger ner mycket tid, kraft, energi, engagemang på

att förändra och förbättra Gnesta.

Jag tror också det är viktigt att lyfta blicken en aning och inte bli ”hemmablind”, utan se saker ur ett större perspektiv och inte enbart utifrån hur det

var ”förr”. Utökningen av tid för politiker i Gnesta ligger fortfarande på en låg nivå jämfört med andra kommuner.

7. Den höjning som skett senast på politikerarvoden är att vi höjt oppositionsrådsarvodet med 15%, från 45% till 60% av en heltid, vilket innebär en utökad

kostnad från 24 412 till 31 736kr/månad från och med 2014

8. I artikeln nämner oppositionsrådet att vi, kommunalråden för majoriteten, skulle ha varit osynliga. Det är säkert så att, beroende på vem man är, får

man olika respons till sig men jag har många gånger under åren fått feedback både på regional- och lokalnivå att ”Gnesta äntligen finns”. Det personerna

menar är att vi är med på fler regionala möten och är aktiva och synliga i den lokala politiken. Feedbacken har kommit både från aktiva politiker på regionalnivå och allmänhet i Gnesta.

 

Vi i Miljöpartiet tycker därför att det är viktigt att 1:e vice ordförande posten behålls och har tid för sitt uppdrag oavsett vem som besitter den posten

efter valet.

 

Jag är en kugge i det arbetet som gjorts i kommunen och jag glädjer mig åt och berättar gärna om det arbete som vi gör.

Om du har några frågor om detta, eller annat, som rör politikernas arbete för Gnesta, svarar jag gärna på det. 

 

Kukkamariia Valtola Sjöberg

1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Läs mer

Gnesta på plats 10 i Sverige!

Gnesta på plats 10 i Sverige!

97% av Gnestaborna kan tänka sig att rekommendera kommunen för någon annan. Detta placerar Gnesta på plats 10 av 290 kommuner.

Mycket fina siffror med andra ord.

En person frågade mig med anledning av detta: ”hur kan det komma sig att media bara skriver ner Gnesta och sen visar det sig att de som bor där är så här

nöjda?”

Ja, det är en fråga som jag ofta också frågar mig och jag tyckte det var en intressant reflektion personen som hörde av sig till mig gjorde.

Det finns alltså många fler än jag som tycker Gnesta är en bra kommun att bo och leva i och MP kommer fortsätta att jobba för att det blir ännu bättre!

 

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Kommunalråd

Läs mer