Nu har vi lämnat botten och närmar oss toppen!

Nu har vi lämnat botten och närmar oss toppen! 

Gnesta har klättrat 214 placeringar i miljöranking!

 Sedan vi i majoriteten i Gnesta (MP-S-V) fick makten i Gnesta 2010 har vi klättrat 214 placeringar i tidningen Miljöaktuellts miljöranking!
Man kan ha en del funderingar på det där med rankingar, men jag brukar säga att det är en indikation på vart kommunen är på väg.

Gnestas placeringar i rankningen genom åren:

2010 = plats 268

2011 =plats 143

2012=plats 87

2013= plats 54.

Det är rejäla kliv som visar att vi är på väg mot målet att ”Gnesta Kommun ska vara en föregångskommun i miljö- och klimatfrågor.”
Nu fortsätter vi självklart arbetet och tror att vi nästa år har tagit fler kliv uppåt i rankingen och att arbetet i våra förvaltningar är ännu mer miljö-
och klimatvänligt.

För våra barns framtid är det viktigt att vi fortsätter vårt arbete med klimatsmarta förändringar i Gnesta!

 Här läser du mer om rankingen:
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.514247/sa-gjorde-vi-kommunrankingen-2013

 

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Ordförande i Miljö- och hållbarhetsutskottet

Kommunalråd

 

Läs mer

Gnesta behöver mer feminism!

Gnesta behöver mer feminism!

 

Miljöpartiet i Gnesta är ett feministiskt parti och vi vill fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhet. Kommunens pengar, insatser och bemötande ska vara för alla oavsett hur du ser ut mellan benen. I Gnesta jobbar vi mycket i förskolan och skolan så att alla ska bemötas utifrån den individ personen är.

Innan vi fattar beslut tar vi reda på hur ett förslag påverkar kvinnor och män, pojkar och flickor. Vi tittar på löneskillnader och tar fram statistik på det som händer i kommunen och på hur det påverkar kvinnor och män.

Gnesta  Kommun jobbar med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer.

Vi utreder hur fördelningen av föreningspengar mellan flickor och pojkar är.

Men varför?

Kvinnor utsätts för våld av män. 

Pojkar har sämre betyg än flickor.

Flickor mår dåligt.

Män tjänar mer pengar än kvinnor.

Kvinnor har mindre makt än män.

Pojkars föreningsaktiviteter får mer pengar än flickors.

 

Det är därför vi behöver mer feminism!

 

Mer fakta om Miljöpartiets syn på jämställdhet och feminism: 

http://www.mp.se/politik/jamstalldhet-och-jamlikhet

Gustav Fridolin om varför Sverige behöver mer feminism:

http://nyheter24.se/debatt/771137-gustav-fridolin-mp-sa-skulle-feminismen-drabba-sverige

Vad är feminism? Läs mer här: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Feminism

 

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Sammankallande i CEMR-gruppen (kommunens arbete för jämställdhet)

Kommunalråd

Läs mer

Gårdagens inlägg i SN

Gårdagens inlägg utifrån i SN

Ett förtydligande: gårdagens inlägg utifrån i SN gällande folkomröstning om länsbyte vid höstens val, var inskickat i början på maj. Inlägget har nu förlorat sin

verkliga aktualitet, eftersom det sista kommunfullmäktige före valet hölls i måndags. 

Mats Dellrud

Läs mer

Orimliga lönehöjningar för politikerna i Gnesta!

Orimliga lönehöjningar för politikerna i Gnesta!

Socialdemokraterna har på egen hand tagit fram ett förslag på lönehöjningar för politikerna i Gnesta. Miljöpartiet är det enda parti som inte stödjer förslaget!

 

Det kommer bli färre politiker i Gnesta kommun efter valet, men i Socialdemokraternas förslag är lönerna höjda så mycket att kostnaden för politikerna istället ökar med många hundratusen kronor per år.

 

Vi är chockade över förslaget och av att alla andra partier utan att tveka stödjer ett förslag där färre politiker kostar mer!

 

Mats Dellrud

Läs mer