Redo för samarbete i Gnesta kommun!

Redo för samarbete i Gnesta Kommun!

Vi i Miljöpartiet i Gnesta har i fyra år visat att vi är ett samarbetsparti. Vi är fortsatt redo för att göra Gnesta ännu mer solidariskt, öppet och omsorgstagande.

Vi tycker det finns flera områden där förbättringar behövs. Dels tänker vi på de omdiskuterade frågorna om äldreomsorg men även i frågor som barn och ungdomars väl och mående i förskola, skola och fritid. 

Vi har under denna mandatperiod jobbat för klimatet, miljön, jämställdhet och lika rättigheter. Det är frågor som fortsatt är mycket viktiga och där behövs

det partier som har en solidarisk grundsyn i Gnestas styre. 

Visste du förresten att Miljöpartiets politik bygger på just solidaritet?

• Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

• Solidaritet med kommande generationer

• Solidaritet med världens alla människor

 

Låt oss nu samla de solidariska krafterna och jobba för ett hållbart och rättvist Gnesta! 

 

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Kommunalråd

Ordförande i Miljö- och hållbarhetsutskottet 

Sammankallande i kommunens jämställdhetsarbete 

 

Läs mer

Cykelpartiet de gröna i #Gnesta!

För oss är det viktigt att det ska gå bra att cykla i hela Gnesta Kommun.
bild-16
Vi vill:
– att utbyggnaden av välskötta och säkra gång- och cykelvägar ska påskyndas. Nya gång- och cykelvägar behövs i alla kommunens tätorter, till viktiga rekreationsområden
så som Klemmingsberg, samt mellan Gnesta och ytterorterna.
– Bra cykelparkeringar ska finnas där man behöver ställa sin cykel. T ex vid affären, busshållplatsen, skolan osv.
Redan nu är det klart att gång- och cykelvägar ska byggas längs med Västra- och Östra Storgatan samt mellan Gnesta centrum och Frejaskolan. Det arbetet kommer snart att komma igång.
Inom kort planeras också förhandlingar med Trafikverket om gång- och cykelvägar i Laxne och Björnlunda.
Idag anordnar vi en cykeldag i Thuleparken mellan kl 10-13.
Du är varmt välkommen att komma och:
– få gratis säkerhetsservice på din cykel
– cykla din egen smoothie och prata folkhälsa med riksdagsledamot
Gunvor G Ericson (MP)
– delta i tipspromenad för hela familjen
– kolla in olika cyklar, så som mountainbike, racer, parcykel, tandem, enhjuling m m
– Information från NTF om vikten av cykelhjälm
– köra trampbil
– information om cykelaktiviter i hela kommunen
En trevlig dag i parken för alla åldrar!
Dessutom kommer en föreläsning hållas kl 14.15 på biblioteket Strömmen i Gnesta, då Vattenfall och Askersunds Kommun berättar om sitt elcykelprojekt.
Arrangör? Cykelpartiet
Miljöpartiet de gröna i Gnesta
och Studieförbundet Vuxenskolan
Mats Dellrud, 1:e vice ordförande i Kultur- och tekniknämnden
Kukkamariia Valtola Sjöberg, Ordförande i Miljö- och hållbarhetsutskottet
Kommunalråd

Läs mer

Miljöpartiet suurin puolue #Gnestassa!

Eurovaaleissa Ympäristöpuolue (Miljöpartiet de gröna) Gnesta oli suurin puolue kahdessa vaalipiirissä, Björnlundassa ja Gåsinge-Dillnässä. Me olimme toiseksi suurin puolue koko Gnestassa ja saimme 19,51% äänistä.

 

10478194_630117387079821_5405053726232898922_n

 

Edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2010 saimme 11,23% äänistä ja olimme kolmanneksi suurin puolue, saavutammeko paremman tuloksen sunnuntaina?

Toivomme, että onnistumme vahvistamaan luottamusta entisestään ja että saamme olla mukana tekemässä Gnestasta vielä vihreämmän. Kampanjan aikana olemme saaneet paljon positiivisia kommentteja ja uskomme, että menestymme vaaleissa hyvin.

Olemme suurin puolue Facebookissa, jossa meillä on jo melkein 300 seuraajaa. Mukavaa, että niin moni haluaa seurata meitä ja tietää enemmän politiikastamme.

Äänestä meitä 14/9!

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Kunnanneuvos

 

Läs mer

Ingen ska behöva bo i ett smutsigt hem!

Ingen ska bo i ett smutsigt hem!

Hemtjänsten är väldigt viktig för alla äldre och personer med funktionsnedsättningar som behöver hjälp med olika saker som man inte själv kan klara av. Personalen gör en fantastisk insats.

 

Självklart ska den hjälp man får vara individuell och utgå från vad man behöver hjälp med och hur ofta. Men när det gäller städningen har riktlinjen från politiken inte varit tydlig och det vill vi i Miljöpartiet ändra omgående. Grundregeln ska vara städning varannan vecka och inte var tredje vecka.

Ingen ska behöva bo i ett smutsigt hem bara för att man blivit äldre eller har fuktionsnedsättningar och inte själv klarar av städningen på egen hand.

 

 

Mats Dellrud (ordförande Kommunala Handikapprådet)

Bengt Landin (1:e vice ordförande Socialnämnden)

Läs mer

Vi är feminister!

 
Miljöpartiet är ett feministiskt parti. Vi är drivande för allas lika rättigheter och jämställdhet ligger oss varmt om hjärtat.
På bilden nedan kan du läsa våra förslag för ett jämställt Sverige.
10648225_673960619340045_4617052576905516889_o
I Miljöpartiet Gnestas program skriver vi och kommer driva : I Gnesta kommun ska alla kunna leva ett gott liv och vara delaktiga. Oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi kommer att arbeta för en inkluderande kommun.

 

Vi vill:

● arbeta fram en tillgänglighetsplan som innehåller ett åtgärdsprogram, för att göra den allmänna utemiljön mer tillgänglig. Till exempel genom att anpassa övergångsställen, god belysning och åtgärda enkelt avhjälpta hinder.

● fortsätta jämställdhetsarbetet i alla kommunens förvaltningar till exempel genom att pojkar och flickor får lika möjlighet till goda betyg, mot våld i nära relationer och lika lön för lika arbete.

● att hemspråk ska vara lättare att få i Gnesta kommuns skolor än det är idag. Flerspråkighet ska ses som en tillgång. På förskolor ska aktivt arbete bedrivas för att lyfta flerspråkighet. finnas på flera språk.

● att fler ensamkommande flyktingbarn tas emot och bereds bra möjligheter till boende och sysselsättning.

● utveckla och stärka kommunens integrationsarbete.

● ge kommunens bostadsbolag i uppgift att arbeta med sociala perspektiv så som att främja bostadsintegration.

 

Kukkamariia Valtola Sjöberg
Kommunalråd
Sammankallande i CEMR (kommunens jämställdhetsarbete)
Ledamot i Miljöpartiets jämställdhetskommitté 

 

Läs mer

Fler elbilar till #Gnesta!

 
Vi i Miljöpartiet i Gnesta vill se fler elbilar vår kommun.
IMG_5556
Så här vill vi göra:
 
– vi vill byta ut kommunens bensindrivna bilar mot el och/eller biogasbilar
-vi vill ha fler laddstolpar för elbilar i kommunen
– vi vill undersöka möjligheten att erbjuda den som kör på förnyelsebart möjlighet att parkera utan parkeringsskiva
– vi vill också att särskilda p-platser för bilar som körs på förnyelsebart ska ordnas på bra platser vid t ex tågstationen
Men detta räcker inte! Det behövs mer åtgärder och därför är vi glada att Miljöpartiet av den oberoende föreningen ”Elbil Sverige” blivit utlyst till det mest elbilsvänliga partiet.
I morgon tisdag den 9/9 kl 16:30-18:00 pratar vi om elbilar på Strömmentorget tillsammans med vårt norska Språkrör Rasmus Hansson. I Norge har de fler elbilar än vad vi har och hur kommer det sig?
14030887011_0e47c84681_o
Vi hoppas att de andra partierna i Gnesta ställer sig bakom våra förslag för en miljö- och klimatvänlig utveckling.
Kukkamariia Valtola Sjöberg
Ordförande i Miljö- och hållbarhetsutskottet
Kommunalråd
 

Läs mer

NYHET! MILJÖPARTIET NORGES TALESPERSON TILL #GNESTA!

På tisdag 9/9 får vi i Gnesta besök av Miljopartiet de Gronnes (Norska Miljöpartiets) talesperson Rasmus Hansson!
14030887011_0e47c84681_o
Hela programmet kommer publiceras inom kort men du har chansen att prata med Rasmus och lokala miljöpartister om hur vi kan ställa om samhället och möta klimathotet t ex genom fler elbilar kl 16:30-18.00 på Strömmentorget, varmt välkommen! Vi kommer att ha 1-2 elbilar på plats som du ka titta på.
Klimatproblemen är globala och kräver både lokala och globala insatser. I Miljöpartiet i Gnesta är vi redo för den utmaningen och söker gärna goda exempel och delar med oss av sådana till andra!

Kukkamariia Valtola Sjöberg
Ordförande i Miljö- och hållbaretsutskottet
Kommunalråd

Läs mer

Miljöpartiet största parti i #Gnesta!

I EU-valet blev Miljöpartiet i Gnesta största parti i två valkretsar: Björnlunda och Gåsinge-Dillnäs. Vi blev näst största parti i hela Gnesta med 19,51% av rösterna. 
10478194_630117387079821_5405053726232898922_n

I förra kommunvalet fick vi 11,23% av rösterna och var tredje största parti, ska vi lyckas toppa det?

Vi hoppas på förnyat förtroende att vara med och göra Gnesta grönare och med tanke på alla positiva kommentarer vi får när vi kampanjar kan det gå riktigt bra.

 

Vi är också det största partiet i Gnesta på Facebook med våra 265 gilla. Kul att så många gillar att följa vad vi driver för politik.

 

Rösta Grönt 14/9!

 

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Kommunalråd

Ordförande i Miljö- och hållbarhetsutskottet

Sammankallande i CEMR (kommunens jämställdhetsarbete)

 

 
 

Läs mer

VIKTIG INFO OM VÄNGSÖ FLYGFÄLT!

VIKTIG INFO OM VÄNGSÖ FLYGFÄLT!

De politiska partierna i Gnesta har i enighet fattat beslut om detaljplan för Vängsö. Många synpunkter har kommit in om det beslutet. Synpunkterna

bygger mycket på missförstånd om vad beslutet handlade om. Nu finns en infosida på kommunens hemsida som redogör för fakta.

Ett av missförstånden är att partierna skulle ha fattat beslut om att det ska flygas mer på Vängsö och så är alltså inte fallet. 

http://www.gnesta.se/byggabomiljo/nyhetsarkivbyggabomiljo/byggabomiljo/hanteringavsynpunkterpavangsoflygplats.5.1d6addab144e187a84455ff.html 

 

Kukkamariia Valtola Sjöberg, Ordförande i Miljö- och hållbarhetsutskottet och Kommunalråd

Kerstin Landin, 1:E vice ordförande i Miljö- och Byggnämnden

Mats Dellrud, 1:e vice ordförande i Kultur- och Tekniknämnden

Läs mer

Miljöpartiet riks besökte #Gnesta (igen!)

Vi har haft glädjen att få flera besök under året av rikspolitiker från Miljöpartiet. Det är peppande och viktigt för både oss och Gnestaborna att vi har ett parti som bryr sig om utvecklingen på landsbygden och i små kommuner.
Igår hade vi vårt senaste besök i form av vår ekonomisk politiska talesperson Per Bolund!
Jag är jätteglad att Per ville komma till oss och besöka Welandersborgsskola och titta på de nyinsatta solcellerna. Vi besökte också företaget Klövsta Energi AB som jobbar med solceller. På kvällen hölls ett grönt café, där vi pratade om Gröna jobb i Gnesta.

Image
 

Nu är vi riktigt peppade att fortsätta arbetet för ett ännu grönare Gnesta!

Kukkamariia Valtola Sjöberg
Ordförande i Miljö- och hållbarhetsutskottet
Kommunalråd

 

P.S Nu har jag suttit i Gnestas perspektivstolar med Peter Eriksson, Åsa Romson och Per Bolund. Kan det bli någon mer som vill sitta där med mig? D.S

Läs mer