VIKTIG INFO OM VÄNGSÖ FLYGFÄLT!

VIKTIG INFO OM VÄNGSÖ FLYGFÄLT!

De politiska partierna i Gnesta har i enighet fattat beslut om detaljplan för Vängsö. Många synpunkter har kommit in om det beslutet. Synpunkterna

bygger mycket på missförstånd om vad beslutet handlade om. Nu finns en infosida på kommunens hemsida som redogör för fakta.

Ett av missförstånden är att partierna skulle ha fattat beslut om att det ska flygas mer på Vängsö och så är alltså inte fallet. 

http://www.gnesta.se/byggabomiljo/nyhetsarkivbyggabomiljo/byggabomiljo/hanteringavsynpunkterpavangsoflygplats.5.1d6addab144e187a84455ff.html 

 

Kukkamariia Valtola Sjöberg, Ordförande i Miljö- och hållbarhetsutskottet och Kommunalråd

Kerstin Landin, 1:E vice ordförande i Miljö- och Byggnämnden

Mats Dellrud, 1:e vice ordförande i Kultur- och Tekniknämnden

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*