Vill ni gå på cirkus? Välkomna till Kommunfullmäktige i Gnesta (fri entré)!

Visserligen har vi bara varit med under en mandatperiod i Kommunfullmäktige, men sedan den nya majoriteten tog över styret i Gnesta, kan man lugnt säga att mötena förändrats. En majoritet som har dålig koll på sina ärenden och gör uppenbara fel, utan att vara villiga att rätta till dem samt en totalt oenig opposition.

 Alla valärenden skulle genomföras före budgetdebatten. När valnämnden skulle väljas, begärde Moderaterna att det skulle ske enligt proportionellt valsätt. Uppenbarligen hade de ingen aning om vad det innebar och på vilket sätt det skulle genomföras. Lyckligtvis fanns en kunnig miljöpartist bland fullmäktiges ledamöter som kunde styra upp det hela. 40 minuter tog det valärendet.

 När det blev dags för budgetärendet fanns inga åhörare på plats och inte heller någon journalist från pressen. Därför finns det ingen artikel baserad på vad som egentligen sades under ärendet. Däremot hade SN en artikel där Moderaternas partiföreträdare angriper MP:s budget istället för att säga något om majoritetens egen. Därför har vi kontaktat SN och idag har vi fått uttala oss om vår budget i en artikel. 

 Miljöpartiet är det enda oppositionspartiet som mäktat med att göra en budget och treårig investeringsplan, eftersom oppositionen inte fått några ekonomiska underlag förrän förra torsdagen och alltså inte haft mer än tre dagar att arbeta fram en budget på. Trots det har vi i MP tagit fram en budget som både visar på vilka satsningar vi vill göra, men även vilka besparingar som kan göras (läs bl a sänkta löner till politikerna 900 000 kr). 

 När kommunfullmäktige slutade kl 23.30 i måndags, stod vi med följande facit:

  1. Den 12:e maj beslutade kommunfullmäktige om nya nämnder i Gnesta från 2015 och vilka ansvarsområden de skulle ha hand om.
  2. 2. I måndags fattades beslut om reglementen för nämnderna, där ansvarsområdena inte stämmer med vad KF beslutade i maj. T ex har Vatten- och avloppsfrågorna flyttats till Kommunstyrelsen och Miljö- och hälsoskydd ligger hos Samhällsbyggnadsnämnden. Det handlar alltså inte om några små förändringar som kommunfullmäktige inte fått tagit ställning till.
  3. Majoriteten har fattat ett beslut om en budget som varken följer reglementena för nämnderna eller med vad KF beslutade i maj.

 Somliga brukar prata om rödgrön röra, i Gnesta handlar det mer om en blåröd  katastrof!

Kukkamariia Valtola Sjöberg
Mats Dellrud

 

 

 

 

Läs mer

Gnesta vill minska mottagandet av nyanlända medan fler än någonsin förväntas komma till Sverige för skydd!

I den nuvarande överenskommelsen gällande mottagande och bosättning av nyanlända invandrare, så ska Gnesta kommun ta emot 35 personer på 1.5 år. I den nya överenskommelsen föreslås 20 person per år. I praktiken innebär det att Gnesta kommun minskar mottagandet av nyanlända från 35 på 1.5 år till 30 personer på 1.5 år. Gnesta är en välmående kommun och har utmärkta förutsättningar att på ett bra sätt även fortsättningsvis ta emot 35 personer på 1.5 år.
Dessutom har vi under många år inte tagit emot det antal personer som överenskommelsen gällt. Därför tog Kommunfullmäktige ett beslut som tydliggjorde i våra ägardirektiv till Gnestahem att fördela lägenheter även efter sociala krav, där bl a bostäder till nyanlända ingår.
Dagens artikel i SN är otydlig och det framgår inte av den att majoriteten vill minska mottagandet medan vi vill bibehålla det mottagande vi tidigare haft.

Så här skrev Miljöpartiets företrädare i sin reservation vid kommunstyrelsens möte:

Ärende: Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Vi i Miljöpartiet reserverar oss emot den minskning av mottagande av nyanlända invandrare som majoriteten lagt fram. När världen brinner och människor flyr från krig och förtryck är det helt fel signaler att skicka att vi i Gnesta inte kan ställa upp och ta emot flyktingar i samma omfattning som tidigare avtal föreskrev. I kommunen har vi haft problem med bostadsbrist, men våren 2014 gav vi Gnesta Hem i uppgift att fördela lägenheter även utefter socialakrav. Tyvärr är dock dessa krav milt skrivna och har inte fått den förväntade effekten. Miljöpartiet föreslog på Kommunstyrelsen att vi skulle ta emot 25 istället för 20 flyktingar per år och dessutom att Kommunledningskontoret skulle få i uppgift att till nästa Kommunstyrelse återkomma med förslag på skarpare ägardirektiv till bolagen. Tyvärr röstades båda förslag ner och vi står nu inför ett beslut att ta emot färre flyktingar och inte heller ska vi skärpa ägardirektiven för att säkerställa att människor i trängande behov av lägenhet på grund av sociala skäl ska få det. Det är anmärkningsvärt att en välmående kommun som Gnesta inte ska vara solidarisk och jobba med mottagande av flyktingar på ett bra sätt.

Mats Dellrud

Läs mer