Gnesta vill minska mottagandet av nyanlända medan fler än någonsin förväntas komma till Sverige för skydd!

I den nuvarande överenskommelsen gällande mottagande och bosättning av nyanlända invandrare, så ska Gnesta kommun ta emot 35 personer på 1.5 år. I den nya överenskommelsen föreslås 20 person per år. I praktiken innebär det att Gnesta kommun minskar mottagandet av nyanlända från 35 på 1.5 år till 30 personer på 1.5 år. Gnesta är en välmående kommun och har utmärkta förutsättningar att på ett bra sätt även fortsättningsvis ta emot 35 personer på 1.5 år.
Dessutom har vi under många år inte tagit emot det antal personer som överenskommelsen gällt. Därför tog Kommunfullmäktige ett beslut som tydliggjorde i våra ägardirektiv till Gnestahem att fördela lägenheter även efter sociala krav, där bl a bostäder till nyanlända ingår.
Dagens artikel i SN är otydlig och det framgår inte av den att majoriteten vill minska mottagandet medan vi vill bibehålla det mottagande vi tidigare haft.

Så här skrev Miljöpartiets företrädare i sin reservation vid kommunstyrelsens möte:

Ärende: Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Vi i Miljöpartiet reserverar oss emot den minskning av mottagande av nyanlända invandrare som majoriteten lagt fram. När världen brinner och människor flyr från krig och förtryck är det helt fel signaler att skicka att vi i Gnesta inte kan ställa upp och ta emot flyktingar i samma omfattning som tidigare avtal föreskrev. I kommunen har vi haft problem med bostadsbrist, men våren 2014 gav vi Gnesta Hem i uppgift att fördela lägenheter även utefter socialakrav. Tyvärr är dock dessa krav milt skrivna och har inte fått den förväntade effekten. Miljöpartiet föreslog på Kommunstyrelsen att vi skulle ta emot 25 istället för 20 flyktingar per år och dessutom att Kommunledningskontoret skulle få i uppgift att till nästa Kommunstyrelse återkomma med förslag på skarpare ägardirektiv till bolagen. Tyvärr röstades båda förslag ner och vi står nu inför ett beslut att ta emot färre flyktingar och inte heller ska vi skärpa ägardirektiven för att säkerställa att människor i trängande behov av lägenhet på grund av sociala skäl ska få det. Det är anmärkningsvärt att en välmående kommun som Gnesta inte ska vara solidarisk och jobba med mottagande av flyktingar på ett bra sätt.

Mats Dellrud

5 thoughts on “Gnesta vill minska mottagandet av nyanlända medan fler än någonsin förväntas komma till Sverige för skydd!

  1. Alla länder. Alla kommuner i Sverige måste ta ett ökat ansvar för den svåra situation vår värld nu befinner sig. Människor flyr för sina liv o vi sitter o räknar pengar. Djupt omoraliskt som jag ser det. Nu måste spaden i marken och börja bygga. Det gäller givetvis också Gnesta. Jag känner folk från både S o M i Gnesta och jag tror dom vill väl. MEN staten måste kompensera ekonomiskt om kommunerna skall kunna genomföra detta. Får jag även säga här: Det finns bara EN RAS nämligen människan. Det är vår skyldighet att hjälpa varandra. Du skall veta Mats att jag gärna röstar på MP om landstinget bara gör rätt för sig mot mig. Om inte fortsätter jag o min fru att rösta på Alliansen. Jag anser att det råder brist på KÄRLEK idag. Medans hatet har tagit överhand. Ett sånt samhälle vill inte jag leva i. Jag vill att mina barn-barn skall få ett bättre samhälle.

  2. Hej Oscar! Jag tror Mp och C har lika bra politik i dessa frågor. C är mitt näst bästa parti efter S. S har jag liksom Mp konflikt med som MÅSTE lösas. Skrev till C o ville bli medlem. Men jag krävde lite mailväxling med Annie Lööf ibland. C svarade att Annie inte hade tid med mig. Tror dom flesta vet vad jag tycker och jag tror inte Annie gillar mina åsikter. M börjar flörta med SD och FP ingår i landstings-styret. Då återstår bara att välja mellan Kd o V för mig o gumman. Allt talar för Kd idag. Men vi ändrar oss samma dag pengarna kommer in eller om Annie kan tycka jag står för något bra. Med dessa rader önskar jag Mats o Oscar en riktig God Jul !

  3. Nu efter KD:s utspel i flyktingfrågan känns även KD fel för mig. Ditt MP Mats borde vara det naturliga valet för mig o gumman. Snälla försök att övertala dina kompisar i landstinget! Två av mina tre barn röstar på MP det vet jag. Det bästa för Sverige nu vore nog ändå en rödgrön treparti-regering.

  4. Kan inte (Mp) Gnesta bidra och hyra rum till asylsökanden?
    Eller skriva en motion om att tvångsflytta hyresgäster, i tanke på att många kanske inte behöver en stor lägenhet.
    Öppna upp boendemarknaden så att kommunerna slipper köpa villor och bostadsrätter till asylsökanden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*