Nya majoriteten sviker löftet om städning varannan vecka!

Jag tror alla som deltog vid förra årets Seniordag känner sig lurade av oss politiker. Vi satt uppradade på ett podium och sällan har väl en sådan enighet rått mellan alla partier. Alla var eniga om att städning ska ske vid behov, men att städning varannan vecka kunde vara den riktlinje som skulle gälla.

Det första steget att infria det löfte som alla politiker gav vid Seniordagen skulle ha tagits vid torsdagens nämndsmöte, då framtidsplan och budget för 2015 beslutades. Ändå var Miljöpartiet ensamt om att vilja lägga mer pengar på hemtjänsten, för att i nästa steg ändra riktlinjen, så att städning varannan vecka ska bli verklighet 2015. Därför lämnade Miljöpartiet in nedanstående skriftliga reservation vid budgetbeslutet.

 

 

Vuxen- och Omsorgsnämnd 2015-02-19

Skriftlig reservation till ärende 2: Framtidsplan med budget 2015

 

Inför valet 2014, gav samtliga partier löften om att återinföra riktlinjen om varannanveckas städning inom hemtjänstens regi (”ingen ska behöva bo i ett skitigt hem”). Trots detta löfte har inte den nya majoriteten tagit höjd för detta i sitt förslag till budget. Därför reserverar sig Miljöpartiet mot föreslagen budget. I Miljöpartiets budgetförslag lägger vi till 400 timmars hemtjänst, för att kunna utöka ramen för hemtjänst och kunna uppdatera riktlinjen så att varannan veckas städning kan införas igen.

 

Den budget och framtidsplan som majoriteten presenterar ger ingen komplett överblick över vad pengarna ska användas till mer i detalj. Ett exempel är Äldre och personer med funktionsnedsättning (ÄoF), där budgetsiffran är 119 164 000 kr. Så här skriver man:

”Verksamhetsområdet består av biståndsenhet, äldreomsorg och delar av omsorg om personer med funktionsnedsättning. Förändringar har skett mellan de olika verksamhetsområdena och objekten. Här finns även dagverksamhet, anhörigstöd, trygghetslarm, serviceenhet och samordning av vuxen och omsorgsförvaltningens bilar.”

119 164 000 kr är en stor summa pengar och borde ha presenterats även per verksamhetsområde, så att man kunnat få en uppfattning om från vilka verksamhetsområden man flyttat pengar från och till vad.

 

Mats Dellrud

Miljöpartiet de Gröna

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*