Varför tillfrågades inte ungdomar med funktionsnedsättningar?

Vid gårdagens Kommunfullmäktige beslutades om nya öppettider för fritidsgården Chill. Det är bra att man frågat ungdomar vilka tider de vill att fritidsgården ska vara öppen, men man tycks helt glömt bort att även ungdomar med funktionsnedsättningar har aktiviteter på onsdagskvällar och ingen information om detta eller deras synpunkter finns i fullmäktiges underlag.

Man ska behandla alla ungdomar lika oavsett förutsättningar. Att deras verksamhet hanteras av två olika förvaltningar och nämnder är inget ungdomarna ska behöva lida för. Deras intressen ska tas om hand oavsett hur verksamheten är organiserad. Särskilt illa är det att ungdomar med funktionsnedsättningar åsidosätts.

Nedanstående skriftliga reservation har lämnats in av Miljöpartiet.

 

 

Kommunfullmäktige i Gnesta 2015-03-02

Skriftlig reservation från Miljöpartiet, gällande ärende 12: Öppettider på fritidsgården Chill

 

Kommunfullmäktige har det politiska huvudansvaret för alla verksamheter i Gnesta kommun. Majoriteten menar att ärendet bara gäller Barn- och Utbildningsnämndens verksamhet på Chill och att man därför inte skulle ta hänsyn till Vuxen- och Omsorgsnämndens verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättningar på Chill. Vi anser att detta är ett märkligt och oansvarigt sätt att styra vår kommun. Om inte nämnder och förvaltningar samarbetar över gränserna, så är det Fullmäktiges ansvar att se till att detta görs.

Förslaget på nya öppettider på fritidsgården Chill, betyder att verksamheten för ungdomar med funktionsnedsättningar på onsdagar måste flytta eller byta dag. Eftersom även deras verksamhet påverkas, så skulle även deras synpunkter inhämtats och redovisats för fullmäktige, innan beslut om ändrade öppettider på Chill fattats.

De nya öppettiderna ska börja gälla redan från nästa vecka, direkt efter att Kommunfullmäktiges protokoll justerats. Det tycks inte som om Vuxen- och Omsorgsförvaltningen fått denna information, eftersom ordföranden var helt oinformerad om och oförstående till att verksamheten för ungdomar med funktionsnedsättningar påverkas av beslutet om nya öppettider. Om inte heller förvaltningen fått denna information och har kunnat förbereda sig för de nya öppettiderna, så kommer detta beslut med ett alltför kort varsel. Därför borde ärendet återremitterats för kompletteringar eller tidpunkten för de nya öppettiderna flyttats fram till 1:a april.

 

Miljöpartiet i Gnesta

Kukkamariia Valtola Sjöberg,

Kerstin Landin

Eva Skyllberg

Mats Dellrud

3 thoughts on “Varför tillfrågades inte ungdomar med funktionsnedsättningar?

 1. Man frågar inte dessa då dem har mindre värde i samhället samma sak gäller jobb och annat att vi är likvärdiga i samhället är en stor bluff

 2. Av Mp:s blogginlägg får man intrycket att det bara är Mp som står upp för de funktionshindrade. Det kräver en kommentar! Vänsterpartiet värnar om de små i samhället. Till exempel agerade Vänsterpartiet för att en bättre utredning ska göras när det gäller nytt LSS-boende. Mp säger att ingen hade frågat de funktionshindrade om bytet av dag. Svaret som gavs av nämndsorförande var att hon förutsatte att man hade frågat de funktionshindrade. I och för sig ett dåligt svar, man borde ha förvissat sig om att frågan verkligen hade ställts. Mp hade haft möjlighet att protestera redan när ärendet var uppe för beslut i BoU-nämnden. Då hade det funnits tid att kolla saken innan ärendet skulle komma upp i Kf. Vänsterpartiet röstade för det framskrivna förslaget eftersom det fanns möjlighet att erbjuda de funktionshindrade en annan dag (måndag) och att en återremiss skulle innebära lång tid innan de nya, bland ungdomarna väl förankrade tiderna, skulle kunna träda i kraft. Vänsterpartiet har sedan länge drivit frågan om en satsning och stöd på de ungdomar som vistas på fritidsgården Chill och det gäller såväl de funktionshindrade som övriga.
  För Vänsterpartiet: Anders Simme och Lena Staaf

  1. I handlingarna som tagits fram av BoU, fanns inte ens en mening om den mångåriga onsdagsverksamheten för ungdomar med funktionsnedsättningar på Chill. Trots att beslutet innebär att deras verksamhet måste byta lokaler eller dag. Bland KF ledamöterna kände nog alla till BoU:s verksamhet på Chill, men det var nog bara en handfull ledamöter som kände till verksamheten för ungdomar med funktionsnedsättningar på Chill. Tyvärr var det inte heller fler som brydde sig om vad den nya faktan innebar för det beslut som skulle fattas.
   Trots att beslutet togs i måndags och i onsdags blev det därmed sista gången onsdagsverksamheten genomfördes, så hade ingen brytt sig om att informera deltagarna på onsdagsverksamheten om detta. För mig är det oerhört respektlöst och visar att alla inte har lika rättigheter i vår kommun!

   Jag blir så ledsen när jag läser raderna du skrev nedan, för det vittnar så tydligt om att du inte alls förstått vad det handlar om. Uppenbarligen är det väldigt svårt för många att sätta sig in i personer med funktionsnedsättningars situation. Därför är det kanske extra viktigt att i de frågor som berör denna grupp, lyssna på någon som levt med en grav funktionsnedsättning under hela sitt liv och vet vad det innebär att utsättas för diskriminering, glåpord, hot och våld, oacceptabelt bemötande, beslutsfattare som inte verkar kunna ta till sig vad ett beslut innebär för personer med funktionsnedsättningar och som kan ha andra behov än den som inte har en funktionsnedsättning osv.

   ”Vänsterpartiet röstade för det framskrivna förslaget eftersom det fanns möjlighet att erbjuda de funktionshindrade en annan dag
   (måndag) och att en återremiss skulle innebära lång tid innan de nya, bland ungdomarna väl förankrade tiderna, skulle kunna träda i kraft.”

   Mats Dellrud I handlingarna som tagits fram av BoU, fanns inte ens en mening om den mångåriga onsdagsverksamheten för ungdomar med funktionsnedsättningar på Chill. Trots att beslutet innebär att deras verksamhet måste byta lokaler eller dag. Bland KF ledamöterna kände nog alla till BoU:s verksamhet på Chill, men det var nog bara en handfull ledamöter som kände till verksamheten för ungdomar med funktionsnedsättningar på Chill. Tyvärr var det inte heller fler som brydde sig om vad den nya faktan innebar för det beslut som skulle fattas.
   Trots att beslutet togs i måndags och i onsdags blev det därmed sista gången onsdagsverksamheten genomfördes, så hade ingen brytt sig om att informera deltagarna på onsdagsverksamheten om detta. För mig är det oerhört respektlöst och visar att alla inte har lika rättigheter i vår kommun!

   Jag blir så ledsen när jag läser raderna du skrev nedan, för det vittnar så tydligt om att du inte alls förstått vad det handlar om. Uppenbarligen är det väldigt svårt för många att sätta sig in i personer med funktionsnedsättningars situation. Därför är det kanske extra viktigt att i de frågor som berör denna grupp, lyssna på någon som levt med en grav funktionsnedsättning under hela sitt liv och vet vad det innebär att utsättas för diskriminering, glåpord, hot och våld, oacceptabelt bemötande, beslutsfattare som inte verkar kunna ta till sig vad ett beslut innebär för personer med funktionsnedsättningar och som kan ha andra behov än den som inte har en funktionsnedsättning osv.

   ”Vänsterpartiet röstade för det framskrivna förslaget eftersom det fanns möjlighet att erbjuda de funktionshindrade en annan dag
   (måndag) och att en återremiss skulle innebära lång tid innan de nya, bland ungdomarna väl förankrade tiderna, skulle kunna träda i kraft.”

   Mats Dellrud

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*