Värna gaturummets mångfald!

Vid Samhällsbyggnadsnämndens möte i torsdags, beslutades att inte förlänga det tidsbegränsade bygglovet för den målarvägg som Art Lab driver på Bryggeriholmen. Därför lämnas nedanstående skriftliga reservation in av MP:s ledamot Carl Werner.

Reservation till ärende 14: Ansökan om byggnadslov för plank – tidsbegränsat

 

 

Värna gaturummets mångfald

 

Miljöpartiet de gröna beklagar att Samhällsbyggnadsnämnden inte förlängde det tidsbegränsade bygglovet för den målarvägg som Art Lab driver på Bryggeriholmen. Väggen är av temporär karaktär och täcker en begränsad del av baksidan av bryggeribyggnaden. Att bevilja nytt tidsbegränsat bygglov hade därmed enligt vår uppfattning varit fullt förenligt med att byggnaden är Q-märkt.

 

Art Lab har i samband med behandlingen av bygglovsärendet tagit fram en ambitiös plan för hur väggen kan bli Sveriges första miljövänliga målarvägg. Planen innebär att i fem steg byta ut färgerna som används till mer miljövänliga färger. Bygglovet är sökt för en period om ett år, och det är rimligt att anta att Art Lab, i enlighet med sin plan, under denna tid skulle lyckas nå sina miljömål. Väggen bidrar dessutom till att förbättra ljudmiljön på Bryggeriholmen genom att den fungerar som bullerplank.

 

Det har ett stort värde med en centralt placerad målarvägg i en trevlig omgivning. Det goda sociala klimat som har vuxit fram runt väggen, både bland konstnärer och åskådare är till stora delar en produkt av lokaliseringen och närheten till Art Labs övriga verksamhet. En förlängning av bygglovet hade därmed varit i linje med utgångspunkterna i Plan- och bygglagens portalparagraf.

 

Carl Werner

Miljöpartiet de gröna

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*