Oviss framtid för Skillingavallen?

Under föregående mandatperiod, togs ett underlag fram för att rusta upp Skillingavallen. Den upprustade Skillingavallen skulle stå klar inom kort, men den nya majoriteten verkar ha andra planer och ingen upprustning har påbörjats. Vi är många som vill veta vad som kommer hända med Skillingavallen och vi hoppas att Kommunstyrelsens ordförande kan ge oss ett positivt och tydligt svar på Kommunfullmäktige på måndag 20:e april.

 

Mats Dellrud

 

Interpellation Skillingavallens upprustning

 

Till kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind

Skillingavallen är en välbesökt anläggning som innehåller både friidrottsanläggning och fotbollsplan. Skola och föreningar använder anläggningen till sin verksamhet, men den används också för spontan lek och idrott. Det finns ett stort intresse att bevara Skillingavallen och att utveckla friidrotts-anläggningen till en attraktiv plats för såväl föreningar, skola och enskilda personer. Det är också den enda anläggningen av sitt slag i kommunen.

 

En mindre upprustning av Skillingavallen har genomförts. Ett underlag har tagits fram för att rusta upp Skillingavallen till en modern friidrottssanläggning med möjlighet att anordna barn- och ungdomstävlingar. Underlaget som tagits fram har gjorts efter rekommendation från friidrottsförbundets experter på friidrottsanläggningar.

Det har också förts dialog med föreningslivets friidrottssektion och skolan, för att ta tillvara på kunskap och erfarenheter för att skapa en anläggning som är attraktiv, tillgänglig och säker som idrottsplats.

 

Hösten 2014 beslutade dåvarande Kultur- och Tekniknämnden att begära pengar för upprustning av Skillingavallen i investeringsbudgeten för 2015. Tanken var att påbörja upprustningen så tidigt på året som möjligt, så att den upprustade anläggningen skulle stå klar i maj 2015.

Upprustningen av Skillingavallen skulle också innebära en minskad kostnad för det årliga underhållet av Skillingavallen, pengar som skulle användas inom kommunens andra verksamheter.

Majoriteten valde att inte tilldela de begärda pengarna i sin investeringsbudget för en upprustning av Skillingavallen.

 

Frågor:

  • Kommer Skillingavallen rustas upp enligt det underlag som tidigare tagits fram?
  • När kommer en eventuell upprustning av Skillingavallen vara slutförd?

 

 

 

 

Miljöpartiet de Gröna

Kerstin Landin

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*