Höjd habiliteringsersättning

Vid Vuxen- och Omsorgsnämndens möte i torsdags, beslutades att höja habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet från 8 kr till 10 kr per timme. Höjningen gäller från 2016. Det känns bra att övriga ledamöter gav sitt stöd till Miljöpartiets förslag om att höja HAB-ersättningen, eftersom ersättningen varit densamma under flera år.

 

Mats Dellrud

 

Läs mer

Inga fler ishallsaffärer!

Inga fler ishallsaffärer!

Vid förra veckans Kommunstyrelse, valde Miljöpartiet att reservera sig mot beslutet att köpa ett ännu ej bildat bolag innehållande ishallen. Med tanke på tidigare ishallsaffär, anser vi att all fakta ska finnas på bordet innan ett uppdrag ges. Vi vill t ex inte riskera att hyreskontrakt skrivna med nuvarande privata bolag fortskrider och att kommunen står utan intäkter för ishallen. Ett beslut om att förvärva ett ännu ej bildat bolag måste vara betydligt mer genomtänkt och tydligare formulerat, för att inte risker a ännu en ishallsaffär.

 

Mats Dellrud

 

Ärende: Uppdrag att förvärva bolag – Sigtuna 2:324, Ishallen

I ärendet står att kommunen ska godkänna att: ”Ge Gnesta förvaltnings AB uppdrag att förvärva ett bolag innehållande Gnesta ishall.”

På närmare förfrågan från Miljöpartiet och inläsning av det medföljande materialet framgår att det är ett inköp av ett bolag som ännu inte finns.

När kommunen tidigare sålde ishallen till en privat näringsidkare blev det en affär som många Gnestabor fortfarande minns med en negativ eftersmak.

Miljöpartiet har av princip inget emot att titta på möjligheten att köpa tillbaka ishallen men om det ska göras måste det vara på ett sätt som är säkert.

I det ärendet som nu fattades beslut om motsätter sig Miljöpartiet:

  • Köp av ett bolag som ännu inte finns. Vi lovar alltså att ”köpa grisen i säcken.”
  • Det finns ingen jämställdhetsanalys gjord på ärendet, vilket självklart borde ha gjorts.

Vi förordade på Kommunstyrelsen att vi skulle ha återkommit med ärendet när bolaget innehållande ishallen hade bildats för att sedan titta på om det är rimligt att kommunen köper det.

Vi vill även att en jämställdhetsanalys gjordes av ärendet.

Då resten av partierna i kommunstyrelsen röstade för att godkänna att bolaget innehållande ishallen köptes reserverar vi oss då vi inte vill bli ansvariga för att behandla viktiga frågor på ett ansvarslöst vis.

För Miljöpartiet i kommunstyrelsen

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Gruppledare

 

 

Läs mer