Ny gruppledare i MP Gnesta utsedd

På söndagskvällens medlemsmöte i Miljöpartiet de gröna i Gnesta, valdes Mats Dellrud till ny gruppledare och ledamot i Kommunstyrelsen.

  • Miljöpartiet har en viktig roll i Gnestapolitiken, säger Mats Dellrud. Det känns väldigt inspirerande att få leda Miljöpartiets arbete för en grön, jämlik och feministisk politik i Gnesta.

 

Mats Dellrud var under förra mandatperioden bland annat 1:e vice ordförande i Kultur- & Tekniknämnden samt Miljö- & Byggnämnden och ordförande i Kommunala Handikapprådet.

Förnärvarande är Mats Dellrud ledamot i Vuxen- och Omsorgsnämnden. På grund av de nya uppdragen, avsäger han sig detta uppdrag. Till ny ledamot i Vuxen- och Omsorgsnämnden valdes Bengt Landin som tidigare varit 1:e vice ordförande i dåvarande Socialnämnden.

 

Läs mer