Agera i regionsfrågan nu!

Nedan följer det uttalande som MP de gröna i Gnestas årsmöte gjorde vid sitt årsmöte i söndags. I en så här stor fråga som regionsindelningen är för Gnesta kommuns framtid, måste även majoriteten i Gnesta inse att en gemensamt framtagen strategi är viktigare än någon slags prestige att inte samarbeta utanför den egna majoriteten. Läs gärna också dagens artikel i SN.

 

Pressmeddelande: Agera i regionsfrågan nu!

 

Uttalande av Miljöpartiet de gröna i Gnestas årsmöte

Bakgrund

Regionsfrågan har varit aktuell för Gnesta kommun under flera år. Utredningar genomfördes 2012 och 2013, gällande ett eventuellt länsbyte till Stockholm, eftersom vi befarade att en ny region skulle utformas till nackdel för Gnesta kommuns invånare.

2013 beslutade dåvarande politiska majoriten i Gnesta med MP, S och V, att en folkomröstning om ett eventuellt länsbyte till Stockholm skulle genomföras i samband med riksdagsvalet 2014. Ett väl genomarbetat och faktabaserat material skulle tas fram inför folkomröstningen.

Under våren 2014 bröt S överenskommelsen med den övriga majoriteten och kom istället överens med M att en folkomröstning inte skulle genomföras under 2014.

Till stor del arbetspendlar och fritidsreser invånarna i Gnesta kommun till Södertälje och Stockholm. Vi har inte heller någon naturlig förbindelse med större vägar eller järnväg till några andra orter utanför nuvarande Sörmlands län och i dagsläget inte heller med de norra länsdelarna. Därför känns det förslag som presenteras till regionsindelning märkligt för Gnesta, när vi i stort sett alltid måste passera Stockholms regionen för att kunna ta oss till andra delar av vår egen nya region.

Den nuvarande majoriteten har i media gått ut med att man ska avvakta det slutliga förslaget och att det ska skötas på länsnivå, men i realititen måste Gnesta kommun agera nu och inte vänta tills allt är över. Oavsett om förslaget på regionsindelning ändras något, så kommer Gnesta kommun fortfarande ha arbetspendling med mera till Stockholmsregionen.

Miljöpartiet de gröna i Gnestas årsmöte uppmanar majoriteten i Gnesta att:

  1. Kalla till ett partigruppsledarmöte, där man diskuterar fram en plan hur regionsfrågan ska hanteras av Gnesta kommun.
  2. Gnesta kommun inleder diskussion med Stockholm om förutsättningarna för ett länsbyte.
  3. Om det finns möjlighet att Gnesta kommun kan ingå i Stockholmsregionen, ska en folkomröstning genomföras.

 

Miljöpartiet de gröna i Gnestas årsmöte: 2016-03-13

 

 

Läs mer