Ännu ett steg tillbaka för demokratin i Gnesta och ett nytt sätt att gömma Miljö- och hållbarhetsfrågorna!

Ännu ett steg tillbaka för det demokratiska arbetet i Gnesta och ett nytt sätt att gömma Miljö- och hållbarhetsfrågorna! Det innebär beslutet som Kommunstyrelsen fattade vid sitt möte i måndags. Därför lämnade Miljöpartiet in nedanstående skriftliga reservation mot att avskaffa Miljö- och hållbarhetsutskottet. Ett utskott som majoriteten låtit bli att välja ledamöter till i snart 1.5 år.

 

 

 

Skriftlig reservation

Kommunstyrelsen: 2016-04-11

Ärende 8: Avskaffande av miljö- och hållbarhetsutskottet

 

Miljö- och hållbarhetsfrågorna har hittills under denna mandatperiod i stort sett inte varit uppe på agendan alls. Därför är vi glada att majoriteten äntligen vill lyfta dessa viktiga frågor igen. Däremot görs det på helt fel sätt. Självklart ska Miljö- och hållbarhetsutskottet vara kvar och ledamöter tillsättas vid nästa Kommunstyrelsemöte, så Miljö- och hållbarhetsfrågorna äntligen kommer upp på agendan igen med ledamöter som är intresserade av att jobba med dessa frågor.

 

Planeringsutskottets förslag att de ska ta över delar av Miljö- och hållbarhetsutskottets ansvarsområden, blir ytterligare ett sätt för majoriteten att begränsa det demokratiska arbetet i Gnesta kommun och minska möjligheterna för övriga politiker att påverka Gnestas framtid. Dels knyts beslutsfattandet och makten ännu mer till ett fåtal politiker som ska ha kunskap och hinna sätta sig in i alla olika sakområden som det handlar om när hen ska fatta kloka och genomtänkta beslut. Ingen kan allt och ingen har tid att sätta sig in i alla sakområden. Därför borde fler personer få arbeta aktivt med politiken i Gnesta kommun, även fler politiker inom majoriteten. Det handlar också om att övriga politiker inte kan få tillgång till kallelserna till Planeringsutskottet, utan bara minnesanteckningar (efter att ansvarig på kommunen först ska ge sitt tillstånd att vi kan få ut det som allmän handling). Det gör att övriga politiker inte har tillgång till underlag, utan bara kan se vad Planeringsutskottet kommit fram till (i bästa fall).

 

Därför föreslog vi Kommunstyrelsen att:
1. Förslaget från Planeringsutskottet att avskaffa Miljö- och hållbarhetsutskottet avslås

2. Vid nästa Kommunstyrelse görs val av ledamöter till Miljö- och hållbarhetsutskottet

 

Miljöpartiet de gröna

Mats Dellrud och Eva Skyllberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*