Gender budgeting – En utmärkt metod för att uppfylla jämställdhetsplanen i Gnesta

Vid föregående Kommunfullmäktige avslog majoriteten Miljöpartiets motion om Gender Budgeting. Nedan kan ni läsa vår skriftliga reservation och det trista faktum som visar att majoriteten även i jämställdhetsarbetet tar ett steg tillbaka i jämförelse med den förra majoritetens inriktning och målsättning.

 

 

 

Skriftlig reservation

Kommunfullmäktige: 2016-03-29

Ärende: Motion – Inför gender budgeting som budgetverktyg

 

Majoritetens motivering att avslå motionen lyder: ”Motionen avslås med hänvisning till att det pågående genomförandet av den nya jämställdhetsplanen ska prioriteras i jämställdhetsarbetet”.

Under förvaltningens synpunkter uppges också:

”En översyn av budgetarbetet har påbörjats med målsättningen att införa ett nytt sätt att arbeta med budgeten 2017 där perspektivet jämställdhetsintegrering kommer att undersökas och utvecklas.”

 

Vi anser att gender budgeting är en utmärkt metod som kan användas för att uppfylla jämställdhetsplanens mål och ligger i linje med planens intentioner.

Det skulle också vara en ypperlig tidpunkt att införa gender budgeting som budgetverktyg i samband med att kommunen gör en översyn av budgetarbetet inför 2017 och vara ett stort stöd vid utvecklandet av ett jämställdhetsintegrerat perspektiv.

Införandet av gender budgeting skulle också vara helt i linje med det omfattande och ledande jämställdhetsarbete som Gnesta kommun utvecklade under förra mandatperioden. Genom att avslå motionen, visar majoriteten att även i jämställdhetsarbetet tas ett steg tillbaka i jämförelse med den förra majoritetens inriktning och målsättning.

 

 

För Miljöpartiet de gröna i Kommunfullmäktige

Carl Werner

Eva Skyllberg

Mats Dellrud

Marja Kiander

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*