Ge plats för cykeln i centrum!

Vid Samhällsbyggnadsnämndens möte togs beslut om projektering av Västra Storgatan på sträckan Tingshusgatan-Thulegatan. Tyvärr utvecklas Gnesta centrum på ett sätt, där bilisterna prioriteras. Om det inte finns cykelparkeringar, är det på gångytorna som cykelparkering kommer ske. För att alla på ett säkert sätt ska kunna passera över Västra Storgatan i centrum, skulle hastigheten behöva vara 30 km och inte 40 km som nu beslutats. Därför reserverade sig Miljöpartiet på nämndens möte.

 

Reservation till ärende 4, Västra storgatan Centrum – uppdrag om projektering, på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde

 

Förslaget om ny utformning av Västra Storgatan, sträckan Thulegatan – Tingshusgatan, har många förtjänster. Det är positivt att fotgängare och cyklister

får ta större plats i gaturummet. Det är dock negativt att hastighetsbegränsningen på gatan föreslås bli oförändrad. En trevlig, trygg och säker trafikmiljö

för barn och vuxna förutsätter lägre hastigheter. Miljöpartiets förslag var att gatan skulle få hastighetsbegränsningen 30 km/h.

 

För att cykling ska vara ett attraktivt sätt att transportera sig på behöver tillräckligt stort utrymme avsättas för såväl cykelparkering som själva cyklandet.

Det är positivt att det i förslaget finns en, från gångbanan, separat cykelbana, den skulle dock behöva vara bredare för att ta hänsyn till såväl att skillnaderna

i hastighet är stor bland cyklister som att lastcyklar och cykelkärror blir allt vanligare. Likaså skulle det behövas parkering för cyklar längs med gatan,

utan att gångbanan tas i anspråk. Miljöpartiets förslag var att hälften av ytan för kantstenparkering skulle reserveras för cykel. 

 

Carl Werner

 

Miljöpartiet de gröna

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*