Behåll och profilera Laxne skola

Vid gårdagens medlemsmöte i MP Gnesta, antogs följande ställningstagande i frågan om Laxne skola.

 

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden i Gnesta beställde i december 2015 två utredningar som dels handlar om den pedagogiska verksamheten i grundskolorna samt en översyn av skolpengsmodell.

Utredningen föreslår bland annat att Laxne skola läggs ned och att det arbetet påbörjas omgående inför terminsstart hösten 2016.

Vi har inte fått tagit del av hela utredningen ännu, men det har framkommit att även förvaltningen och politiken får kritik.

 

 

Ställningstagande

Miljöpartiet de gröna i Gnesta anser att det är viktigt att inga förhastade beslut fattas och därför ska inte Laxne skola läggas ned till hösten 2016. Istället vill vi att Laxne skola ska profileras för att fler elever ska vilja börja i Laxne skola. Det är också viktigt att ha en kontinuerlig dialog med elever, föräldrar, personal och andra som bor i Laxne med omnejd.
Vårt 6-punktsprogram innehåller konkreta förslag som Miljöpartiet de gröna i Gnesta vill genomföra:

  1. Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte 23:e maj, ska en utredning samt en arbetsgrupp tillsättas. Deras arbete ska vara slutförda och presenteras till nämnden i oktober.
  2. I utredningsuppdraget ska bland annat nedanstående frågeställningar beaktas: * Konsekvensanalys Vad kan inträffa om Laxneskola läggs ner, både för Laxne som tätort och för den omkringliggande landsbygden. Ett exempel är om förskolan kommer finnas kvar någon längre tid, när föräldrarna ändå måste skjutsa syskon etc till skolor i andra delar av kommunen. * Utvecklingsmöjligheter Vilka möjligheter finns det att utveckla verksamheten på Laxneskola. Dels kan det handla om att profilera skolan för att få fler elever, men det kan också t ex vara att låta äldre i bygden få möjlighet att äta lunch på skolan och använda gymnastiksalen för sittgympa och andra aktiviteter. * Hur kan det säkerställas en god pedagogisk kvalitté, även om skolan har relativt få elever och personal. * Skolledning och personal Hur ska det fungera för mindre skolor, när det gäller skolledning och personal. En tanke skulle vara att ha en undervisande rektor, så att rektor finns på plats alla dagar och inte bara en dag i veckan. Det är viktigt att lärare och övrig personal känner uppskattning, trygghet och motivation i sitt arbete. * Goda exempel Det ska undersökas hur andra mindre skolor gjort, när de genomfört en profilering och vi ska ta del av deras erfarenheter, både misstag och vad som fungerat bra. * Profilering Hur kan en profilering genomföras. I denna del har arbetsgruppen en viktig roll, för att komma med förslag på lämplig profilering etc. Hur kan personal med den kompetens som behövs knytas till skolan och vad skulle kostnaden bli etc.
  3. Arbetsgrupp Omgående skapas en arbetsgrupp med personal på Laxneskola (gärna med representanter från förskola, skola och fritids), företrädare för föräldrar, förvaltningen samt från politiken. Denna grupp jobbar fram förslag på eventuella profileringar av skolan, utifrån önskemål från bland annat elever och vad som är fungerande för personal m m. En gemensam profilering från förskola till skola skulle kunna vara en möjlighet. Arbetsgruppen ska vara ett (bollplank) för utredningsansvariga, för att kunna få svar på frågeställningar som uppkommer under utredningens gång. Om majoriteten i Gnesta kommun ger Miljöpartiet möjlighet, är vi gärna en aktiv del av denna arbetsgrupp.
  4. Skolkort till nya elever på Laxneskola Samtliga elever i Gnesta kommun erbjuds att börja i Laxneskola från hösten 2016. De som behöver får då skolkorten utan kostnad, även om Laxneskola inte är deras basskola. Till exempel är skolorna i Gnesta högt belastade med många elever och finns det elever som vill gå på en mindre skola, ska de få möjligheten att åka till Laxneskola.
  5. Elev- och föräldraenkät En elev- och föräldraenkät genomförs bland alla som har Laxne skola som basskola.
  6. Val av skola 2017 När valet till skola 2017 genomförts, kan vi börja se hur stort genomslag en profilering får och den fortsatta processen beslutas.

 

Mats Dellrud (Gruppledare) Anja Held (Ledamot Barn- och Utbildningsnämnden)

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*