Majoritetens agerande i frågan om Laxne skola är helt oacceptabelt!

Med anledning av bland annat Sven Andersons, (vice ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden i Gnesta) intervju tidigare i morse i Radiosörmland, vill vi informera er om att det borde finnas saker som kan påverka ett beslut om Laxne skolas framtid.

Nedanstående brev skickade vi i Miljöpartiet till alla partier i Barn- och utbildningsnämnden i Gnesta för två veckor sedan. Inget intresse har funnits från majoriteten att diskutera med oss, varken om Laxne skola eller arbetet med att bibehålla och utveckla landsbygden.

För att kunna ta fram ett genomtänkt förslag, har vi också ställt kompletterande frågor till förvaltningen som bl a handlar om hur hyreskontraktet ser ut för skolan och statistik om kommande årskullar i Gnestas skolor. Nu har det gått 10 dagar och vi har ännu inte fått svar.

Även om beslutet i nämnden har flyttats fram till 1:a juni, så blir det svårt för oss att genomföra vårt arbete i opposition, när vi inte får svar på våra frågor inom rimlig tid.

I rapporten som Sweco Society lämnat finns det många frågetecken som behöver undersökas närmare. Många saker bygger på påståenden från enskilda personer/politiker och finns inte underbyggt med fakta. Dessutom har inte Sweco Societys rekommendationer om att göra fördjupade analyser följts. Här är ett utdrag ur rapporten som handlar om rekommendationen att lägga ner Laxne skola:

”· Nedläggning av Laxne skola kan påbörjas omgående inför terminsstarten 2016. Här är det angeläget att omgående analysera en alternativ användning av lokalerna. Genom att lokalerna är relativt nya borde de ganska enkelt kunna anpassa för alternativ verksamhet t.ex. boende för äldre eller flyktingar, alternativt förskola om sådant behov föreligger. Observera vikten av att även involvera berörd personal, fackliga representanter, elever och föräldrar. Här behövs en tydlig kommunikationsplan.”

 

Redan nu har majoriteten begått ett stort misstag och inte genomfört en tydlig kommunikationsplan. På det sätt som elever, föräldrar och delar av personalen m fl fick reda på förslaget om nedläggning av Laxne skola är oacceptabelt! En annan fråga jag ställer mig är om Sweco inte känner till att Laxne skola redan har en förskola? Det krävs också en utredning för att eventuellt bevilja lov för annan verksamhet än skola enligt detaljplanen för Laxne skola och det görs inte i en handvändning.

Sedan finns inte underlag om det överhuvudtaget går att lägga ner Laxne skola samtidigt som ett beslut fattas om att flytta tillbaka klass 6 till övriga skolor från Freja. Det vi vet är att Dansutskolan inte kan ta emot 6:orna och troligen inte heller Kvarnbackaskolan i Stjärnhov.

Det var detta vi varnade för i budgetdebatten för 2016, när majoriteten i realiteten minskade Barn- och Utbildningsnämndens ram med drygt 6.5 mkr. En besparing måste genomföras om budget ska hållas och har man inte tänkt igenom i förväg och visar på vilka besparingar det ska vara,så blir det på detta sätt, helt ohållbart.

Detta är ett utdrag från SN-bloggen dagen efter budgetdebatten i höstas:

” Majoriteten gör en besparing på 6.6 mkr på barn och ungdomar i Gnesta!

Efter gårdagens budgetdebatt i Gnesta Kommunfullmäktige, står det klart att majoriteten med stöd av bl a Centern och SD, gör en besparing i barn- och utbildningsnämnden på mer än 6.6 miljoner kronor 2016. Det som känns allra värst är att man inte ens med ett ord vill berätta om vilka neddragningar man kommer göra, utan överlåter det ansvaret helt till Barn- och utbildningsnämnden. Det blir ju enklare så för majoriteten, än att ta en öppen debatt i Kommunfullmäktige.”

Läs gärna hela inlägget, så inser ni hur rätt vi hade redan då…

 

 

 

Nedan följer det brev som skickats till övriga partier i Barn- och Utbildningsnämnden:

Behåll och profilera Laxne skola

 

Med anledning av den utredning som Barn- och utbildningsnämnden beställt och nu fått svar på som föreslår att Laxne skola ska läggas ned samt att det arbetet påbörjas omgående inför terminsstart hösten 2016, så skulle vi i MP Gnesta vilja delge er våra tankar kring detta. Vi hoppas att ni är intresserade av att diskutera frågan vidare tillsammans med oss. För oss handlar det inte bara om att lägga ned Laxne skola, utan hur Gnesta kommun vill arbeta för att bibehålla och utveckla landsbygden.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor, fortsatta diskussioner eller för mer information!

 

 

 

Ställningstagande

Miljöpartiet de gröna i Gnesta anser att det är viktigt att inga förhastade beslut fattas och därför ska inte Laxne skola läggas ned till hösten 2016. Istället vill vi att Laxne skola ska profileras för att fler elever ska vilja börja i Laxne skola. Det är också viktigt att ha en kontinuerlig dialog med elever, föräldrar, personal och andra som bor i Laxne med omnejd.

Vårt 6-punktsprogram innehåller konkreta förslag som MP Gnesta föreslår ska genomföras:

  1. Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte 23:e maj, ska en utredning samt en arbetsgrupp tillsättas. Deras arbete ska vara slutförda och presenteras till nämnden i oktober. Utifrån vad som framkommer i denna utredning, tas beslut före nyår om den fortsatta processen.
  2. I utredningsuppdraget ska bland annat nedanstående frågeställningar beaktas: * Konsekvensanalys Vad kan inträffa om Laxneskola läggs ner, både för Laxne som tätort och för den omkringliggande landsbygden. Ett exempel är om förskolan kommer finnas kvar någon längre tid, när föräldrarna ändå måste skjutsa syskon etc till skolor i andra delar av kommunen. * Utvecklingsmöjligheter Vilka möjligheter finns det att utveckla verksamheten på Laxneskola. Dels kan det handla om att profilera skolan för att få fler elever, men det kan också t ex vara att låta äldre i bygden få möjlighet att äta lunch på skolan och använda gymnastiksalen för sittgympa och andra aktiviteter. * Hur kan det säkerställas en god pedagogisk kvalitté, även om skolan har relativt få elever och personal. * Skolledning och personal Hur ska det fungera för mindre skolor, när det gäller skolledning och personal. En tanke skulle vara att ha en undervisande rektor, så att rektor finns på plats alla dagar och inte bara en dag i veckan. Det är viktigt att lärare och övrig personal känner uppskattning, trygghet och motivation i sitt arbete. Vad fungerar bra idag och vad behöver förändras för att fungera bra framöver. * Goda exempel Det ska undersökas hur andra mindre skolor gjort, när de genomfört en profilering och vi ska ta del av deras erfarenheter, både misstag och vad som fungerat bra. * Profilering Hur kan en profilering genomföras. I denna del har arbetsgruppen en viktig roll, för att komma med förslag på lämplig profilering etc. Hur kan personal med den kompetens som behövs knytas till skolan och vad skulle kostnaden bli etc.
  3. Arbetsgrupp Omgående skapas en arbetsgrupp med personal på Laxneskola (gärna med representanter från förskola, skola och fritids), företrädare för föräldrar, förvaltningen samt från politiken. Denna grupp jobbar fram förslag på eventuella profileringar av skolan, utifrån önskemål från bland annat elever och vad som är fungerande för personal m m. En gemensam profilering från förskola till skola skulle kunna vara en möjlighet. Arbetsgruppen ska vara ett (bollplank) för utredningsansvariga, för att kunna få svar på frågeställningar som uppkommer under utredningens gång. Om majoriteten i Gnesta kommun ger Miljöpartiet möjlighet, är vi gärna en aktiv del av denna arbetsgrupp.
  4. Skolkort till nya elever på Laxneskola Samtliga elever i Gnesta kommun erbjuds att börja i Laxneskola från hösten 2016. De som behöver får då skolkorten utan kostnad, även om Laxneskola inte är deras basskola. Till exempel är skolorna i Gnesta högt belastade med många elever och finns det elever som vill gå på en mindre skola, ska de få möjligheten att åka till Laxneskola.
  5. Elev- och föräldraenkät En elev- och föräldraenkät genomförs bland alla som har Laxne skola som basskola, för att undersöka vad som är bra med skolan idag, förslag på förbättringar och i förekommande fall varför hen inte går på Laxne skola. Enkäten genomförs före sommaren och kan även innehålla frågor om vilken profilering som hen skulle önska att Laxne skola hade.
  6. Val av skola 2017 När valet till skola 2017 genomförts, kan vi börja se hur stort genomslag en profilering får och den fortsatta processen beslutas.

Mats Dellrud (Gruppledare)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*