Laxne skola – Är det majoritetens vilja som saknas?

Laxne skola – Är det majoritetens vilja som saknas?

En av de orsaker som majoriteten menar att en eventuell nedläggning av Laxne skola beror på, är att Laxne skola är för dyr hyresmässigt och därför blir kostnaden per elev för hög. Därför har jag ställt några frågor kring hyresavtalet till förvaltningen. Jag har inte fått se det ursprungliga hyresavtalet, men mina frågor som jag ställt har besvarats så här:

”Avtalet löper ut den 31 dec 2018 och det går inte säga upp det i förväg, men vi kan från kommunens håll omförhandla det om verksamheten ändras. Den kostnad som står i avtalet uppräknas varje år så den är inte aktuell. Hyreskostnaden per år uppgår till:

3 473 856 kr
Gnesta kommun kommer att ha ett nära samarbete med fastighetsägaren, som är vårt helägda dotterbolag GFAB, kring kommande användning och finansiering av skollokalerna i Laxne om skolan läggs ned”
Det känns väldigt märkligt om hyresavtalet kan förhandlas om i förväg ifall verksamheten i lokalen ändras, men att en sådan förhandling inte kan göras för att rädda Laxne skola. Det känns också märkligt att Gnesta kommun säger sig komma ha ett nära samarbete med fastighetsägaren, GFAB, ifall skolan läggs ned, men det samarbetet och omförhandlingen tycker jag ska ske nu för att kommunen inte ska kunna skylla på att hyreskostnaden är orsaken till nedläggningen!

 

Andra viktiga aspekter som måste genomföras är en ordentlig marknadsföring och profilering av Laxne skola samt undersöka varför föräldrar och elever som bor nära Laxne skola ändå valt en annan skola. Saknas majoritetens vilja även för detta, eftersom det verkar som de bestämt sig utan att ha all fakta och underlag inför beslutet.

 

Det här handlar om hur norra delen av Gnestas landsbygd ska kunna bibehållas och utvecklas. Därför måste vi se på frågan från fler håll än det ekonomiska och en skola är en mycket viktig faktor för en levande landsbygd!

 

Mats Dellrud (Gruppledare MP)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*