Gnesta behöver politiker som vill driva sakfrågor

Det finns Gnesta politiker som ”spelar allan” och framställer företrädare för andra partier som byfånar. Jag är helt ointresserad av pajkastning och tror att Gnestaborna hellre vill veta vad vi vill göra för kommunen.

Miljöpartiet i Gnesta har en hemsida och ett valprogram där du kan läsa på mer.
Miljöpartiet på riksplanet finns här.

Så lätt är det att tala klartext istället för en massa rappakalja.
Klart slut!

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Förtydligande: Jag har fått kommentarer om ovanstående inlägg med frågor som ”menar du den och den” därför vill jag klargöra. Jag skrev mitt inlägg för att det finns politiker i kommunen som hellre fokuserar på person än sak, detta gäller inte specifikt på valbloggarna utan överlag. Min poäng är att jag vill lyfta fram politiken som det viktiga inte person.

Läs mer

Folkpartist som undrar

Göran Benedick (FP) skriver till mig:
”Du skriver många kommentarer om Laxne, vilka alltid citeras i Sörmlands Nyheter. Om du vill göra något för Laxne borde du ha varit med på ortens framtidsmöte i våras. Där framkom att trafiken var den viktigaste frågan för att kunna utveckla Laxne. En gång i tiden fanns den över 10 turer mellan Gnesta och Mariefred idag knappast någon. Miljöpartiet har inte framkastat en enda fråga kring kommunikation de senaste 10 åren. Jag själv uppvaktar konstant kommunalrådet i denna fråga.

Om du vill göra en insats för Laxne tycker jag att du skall tala med din partibroder Magnus Josefsson (MP), som är ordförande i Länstrafiken Sörmland och fråga varför Länstrafiken inte vill bekosta trafiken mellan Strängnäs-Gnesta-Trosa. De mest expansiva orterna i Sörmland. Med detta förhållande kommer vi fortsatt att ha en vattendelare norr om Laxne!”

Mitt svar:
Hej Göran,
Tack för ditt inlägg.
Vad trevligt att du noterat min frånvaro på framtidsmötet 🙂 Som du är medveten om är vi alla fritidspolitiker och jag var på grund av mitt lönearbete förhindrad att närvara. Jag fick en fullständig rapport av Kerstin Landin (MP) och min man som närvarade tillsammans med våra tre barn. Dessutom finns det ju minnesanteckningar att tillgå.
Du verkar inte så insatt i Miljöpartiets arbete kring kollektivtrafik tycker jag. Har du följt bloggen, läst vårt valprogram eller på annat vis följt oss? Verkar inte så. Det är allmänt känt att MP värnar om kollektivtrafiken.
Nog med pajkastning; istället noterar jag nöjt att vi verkar överens om att mer kolletivtrafik behövs. Några fler partier som hänger på?

Med vänliga hälsningar
Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Jag mår illa!

Jag mår illa av att betrakta livsmedelsindustrin. Vår mat produceras numera av industrier allt för att vi konsumenter ska ha så låga priser som möjligt. Djur far illa i trånga burar och fraktas land och rike runt, grönsaker besprutas med gifter och människor i en annan del av världen arbetar under miserabla förhållanden för den mat vi vill äta billigt.
Vi handlar mer mat än vi äter upp och därmed slänger vi en stor del av det vi konsumerar.
Idag skriver SVD om matindustrin ur flera perspektiv. Dels om de sjukdomar som sprids via matfabrikerna och dels om ursprungsmärkning.
Vi äter mer och mer djur istället för att minska på denna konsumtion. Det är bevisat att det varken är bra för hälsan eller miljön att äta så mycket djur som vi gör och jag tycker det är dags att vi alla tar vårt ansvar.

Miljöpartiet i Gnesta vill verka för att kunna ha mer närproducerat i kommunal verksamhet. Här behöver vi se över de hindrande EU regler som finns och följa goda exempel från andra kommuner som lyckats med detta. Miljöpartiet på riksplanet arbetar mycket med mat och på hemsidan står det bland annat: ”En accelererande global miljöförstöring, jorderosion och minskande bördighet i kombination med befolkningsökning, kommer att leda till allt större svårigheter att klara försörjningen av mat. Det krävs därför att en betydande del av åkermarken används för att producera mat.
Ur ett globalt perspektiv kommer konsumtionen av industriellt producerat kött och annan animalisk föda behöva minska, speciellt i de välbemedlade länderna. Dels av miljöskäl och dels för att mängden livsmedel ska kunna hålla jämna steg med den ökande befolkningen.”

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Visioner och mål

Olika visioner och mål för vår kommun dyker upp.

På Facebook hittar jag roliga gruppen ”Vi som vill ha en linbana till Laxne” med denna beskrivning: ”För att förbättra kommunikationerna till och från Laxne mot både Gnesta och Läggesta bygger kommunen en obemannad linbana som går dygnet runt. Kommunikationerna fixas och reklamen för vår vackra bygd kommer att ge 12 000 innevånare till 2020 Politiker våga satsa!”

Kanske inte så realiskt med en linbana men man kan ju få drömma 🙂

Själv var jag under kvällen på utflykt i skogarna kring Skottvång och funderar på om Gnesta kommun verkligen har lyft fram de fantastiska utflyktmål som finns där? En hel del turister har nog hittat dit men kanske skulle fler komma om vi hade något tema till exempel med historisk anknytning som kommunen samordnade? Kanske blir Gnesta en ännu större turistort i framtiden?

På Aftonbladet läser jag om en kinesisk grön framtidsbuss som är ett jättefordon som ska kunna transportera både bilar och människor med el och solenergi. Låter ganska otroligt att vi skulle ha en sådan i Gnesta, men man vet aldrig hur framtiden blir om man har visioner och mål!
Det som låter konstigt och annorlunda idag kanske blir verklighet om man vill, och för mig är det kärnan i politiken, att ha visioner och mål med samhället vi lever i.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Konkreta miljömål från Miljöpartiet

Igår skrev jag om miljö och klimat och fick en läsarfråga (fram för fler sådana) på vilket sätt MP vill uppnå de fina visioner som jag skrev om.
Här kommer konkreta exempel på vad MP vill uppnå på riksplanet:

– Till 2020 vill MP att kollektivtrafiken- och järnvägskapaciteten ska fördubblas. Det ska vara fler avgångar och lägre priser på kollektivtrafik. Trafiken ska vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning. På vissa håll i landet är det inte effektivt att resa kollektivt, då behövs fler tankställen med förnybara bränslen.

-MP vill satsa på vindkraft. Länder som redan har mycket vindkraft? Jo, Indien, Danmark, Tyskland och Spanien.

-Miljöpartiet anser att EU måste få en riktig miljögaranti, det vill säga en rätt för länder att gå före EU och ställa hårdare miljökrav även i andra fall än vid renodlad miljölagstiftning. Miljökrav ska inte betraktas som handelshinder utan varje land ska ha rätt att fatta de beslut man anser vara nödvändiga för att skydda miljön. EU ska inte tvinga länder som har en bra miljöpolitik att göra den sämre.

Som sagt några exempel på vad MP vill göra konkret när det gäller miljöfrågor. Kolla in hemsidan för mer info.

På lokalplanet agerar vi för miljön genom:

-Flera motioner bland annat: ”Motion angående tankställen för biogas och el till kommunfullmäktige i Gnesta”
och ”Motion angående miljöanpassad och ekologiskt inriktad upphandling”
och ”Motion vindkraft”

-Vi har även i vårt ”Program inför valet 2010” skrivit om kollektivtrafik och hur vi vill utveckla den i kommunen.

Några konkreta exempel på miljöarbetet som MP på riks- och lokalplanet gör.

Kukkamariia Valtola Sjöberg
P.S Viss text har jag plankat rakt av från MP:s rikssida men det kan ju vara förlåtet med tanke på att det var så välformulerat 😉

Läs mer

Många drar sitt strå till stacken

Många av oss sopsorterar, lämnar gamla mediciner till apoteket, återvinner, pantar burkar och flaskor med mera, det är suveränt! Tillsammans kan våra små insatser göra mycket för miljön men samtidigt är det också så att samhället i stort behöver ställas om till ett grönt sådant.
För att kunna hålla tillbaka det skenande klimatet och värna vår miljö behövs lösningar på kommunal-, riks- och världsnivå.
Du kan göra en insats här: Rösta på Miljöpartiet!
Vi har visionerna iställer för den trötta alliansen där mantrat är pengar, pengar och åter pengar.
Så här skriver MP på riksplanet:
”Den gröna politiken utgår ifrån alla människors lika värde. Både för oss som lever idag och kommande generationer.

Vi vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle som tar ansvar för människor och miljö. Inga kostnader ska flyttas över på våra barn och barnbarn.

Omställningen till det gröna samhället är ett steg framåt. Det kräver investeringar i miljöteknik, hållbara jobb och fokus på livskvalitet. Det är motsaten till ett samhälle som bygger på kortsiktig konsumtion.”

Och här är exempel på vad vi vill åstadkomma i Gnesta när det gäller miljö:
• minskade koldioxidutsläpp,
• ökad användning av förnybar energi och minskad användning av fossila bränslen,
• underlättande av vindkraftanläggning,
• större fokus på miljökrav vid offentliga upphandlingar,
• ökad användning av miljöfordon och lokal tillgång till etanol och biogas,
• minskad mängd restavfall.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

kollektivtrafik

Som jag skrev i mitt förra inlägg har jag varit ute och rest i Sverige. Jag har funderat en hel del på kollektivtrafik. Väl känt är att det är bra för miljö och klimat att resa med buss eller tåg istället för bil eller flyg. Jag har fått en hel del reflektioner efter mina resor om hur man kan få en fungerande trafik:

-Kollektivtrafiken måste ha många avgångar så att man inte tvingas vänta i flera timmar på att få resa.

-Priserna måste sänkas så att en barnfamilj inte behöver betala en mindre förmögenhet för en bussresa.

-Information om avgångar och resväg måste vara lättillgänglig. Dessutom bör alla tåg och bussar ha bra information ombord i form av till exempel utrop av hållplatser.

-Biljetter måste vara lätt att köpa med till exempel sms.

Dessutom upptäckte jag flera positiva fördelar med kollektivt resande jämnfört med bilen:

-På en buss eller på tåget får man bättre plats än i en bil, familjen kan sitta tillsammans och föräldrarna koncentrera sig på barnen istället för trafiken.

-I kollektivtrafiken får man lätt kontakt med andra människor som man annars inte skulle ha pratat med.

-På bussen och tåget kan man titta ut på naturen istället för på en motorväg som rusar iväg under en.

Vad vi i MP Gnesta vill verka för:

”Mer och bättre kollektivtrafik! Pendeltågen ska vara kvar och ökad turtäthet för vissa busslinjer behövs. Vi vill undersöka möjligheterna till förbättrad och utökad pendeltågstrafik. Björnlunda ska utvecklas genom att få pendeltågsförbindelse.
Vi vill undersöka möjligheterna till närmare samarbete om kollektivtrafik med Stockholms län.”

Vad Miljöpartiet på riksplanet säger om kollektivtrafik kan du se här

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Gnesta vs andra kommuner

Nu under sommaren har jag varit på resa i Sverige. Jag har bott och turistat i flera kommuner av varierande storlek. Jag har inte på något sätt detaljstuderat orterna jag har besökt utan mest funderat på vad jag fastnar för och dras till när det gäller att turista i Sverige.
Dels tycker jag mycket om den vackra naturen med sjöar, berg och ängar och dels är det orter som bevarat sin historia och samtidigt utvecklats till moderna städer där historia och modernt leverne går hand i hand som jag fastnar för.För Gnestas del får jag en del idéer, både små och stora.

Jag skulle tycka att Gnesta, så här i sommartid, skulle få blomstra i alla sina tätorter. Det vore kanske en idé för kommunen att se över på vilket sätt man pryder våra orter? Blommor på fler ställen inne i Gnesta och varför inte blommor på busshållplatser i hela kommunen?

Det vore både trevligt och informativt med infartsskyltar till alla tätorter. Varför inte tillexempel ”Välkommen till Stjärnhov, en lysande del av Gnesta.” Den bjuder jag på alldeles gratis 😉

Miljöpartiet i Gnesta har även motionerat om attutreda fler campingplatser i kommunen! Genom att få fler campingmöjligheter skulle vi få fler turister att stanna i kommunen istället för att vara på genomresa. Motionen hittar du här

Det vore även trevligt med initiativ som ”Bondens marknad”, andra marknader eller varför inte en kulturfestival? Tänk dig en kulturfestival i hela kommunen där lokala musiker, dansare, konstnärer med flera ställer ut, uppträder. Det vore kanon!

Några idéer så här i sommartid.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Mat

Jag upptäckte nu att alla mina inlägg denna vecka handlat om mat på olika sätt. Det var inget jag planerat men kanske helt naturligt med tanke på att vi har sommar. Det är mycket grillat och glass. Eller kanske kan min fixering bero på att jag själv håller igen lite för tillfället 😉
Nej, skämt åsido, det är helt enkelt så att Miljöpartiet är intresserade av och också verkar för att vår mat ska så god som möjligt ur ett miljö-,djur- och människoperspektiv.

Exempel på vad Miljöpartiet på riksplanet kommer att verka för när det gäller mat:

Onödiga tillsatser, såsom azofärgämnen, ska inte vara tillåtna.”
”Försiktighetsprincipen ska tillämpas, inte minst när det gäller genmanipulerade livsmedel, antibiotika och bestrålning. ”
”Sverige ska våga vara ett föredöme när det gäller förbud både mot livsmedelstillsatser och kemiska bekämpningsmedel.”

Tidigare i år bjöd vi i Miljöpartiet i Gnesta på en gratis föreläsning för Gnestaborna om mat. Då kom Mats-Eric Nilsson, mannen bakom boken ”Hemlige kocken”, och berättade om de onödiga tillsatser som finns i mycket av den mat som säljs i affärerna.
Jag har sedan tidigare även berättat att MP Gnesta kommer att verka för att öka möjligheterna att ha mer miljöanpassad och ekologiskt inriktad upphandling så att vi tillexempel kan ha en större andel ekologisk och närproducerad mat i skolor och äldreboenden.
Vi kommer även få besök av Miljöpartiets Gunvor G Ericsson som har mat som en av sina hjärtefrågor och om detta kommer vi få anledning att återkomma.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer