Tack för mig

Om den här bloggen fortsätter att vara tillgänglig, vill vi i Miljöpartiet i Gnesta gärna vara med. Vår huvudkontaktperson kommer att vara Kajsa Bergman Fällén. Bra för oss. Kajsa är inte bara kompetent och professionell när det gäller sociala medier utan har också ett brinnande intresse för dem.

Jag ber att få tacka för mig så länge. SN-bloggen har varit en bra chans för oss att få kommentera och tycka inför en större läsekrets och det är trevligt, om den chansen kommer att finnas kvar.

Mikael Clemens

Läs mer

Biologisk mångfald

Frost i gräset och på bilrutan. Brrrr. Men att det är kallt just här, just nu innebär ju tyvärr inte att klimatproblemen inte finns.

CBD (Convention on Biological Diversity) heter en konvention om biologisk mångfald. Man kunde läsa en intressant artikel om den i SN idag. CBD behövs och mycket mer därtill för att komma till rätta med utarmning och rovdrift. En intressant uppgift är att närmare 200 stater i världen anslutit sig till CBD-konventionen men inte USA. Jag känner inte till, vilka skäl man anfört den här gången men misstänker att man säger som om Kyoto-protokollet att det är nog bra men vi kan göra det bättre på vårt vis. Och sedan gör man i princip ingenting, eftersom det kan strida mot “the American way of life”. Det är bedrövligt att USA inte deltar i det internationella ansträngningarna för att åstadkomma förbättringar i dessa avseenden.

Det är inte så mycket man kan göra åt det här på lokalplanet men man kan väl få tycka.

Läs mer

Ros och ris

En av Gnestas skolkockar har fått ett hedersamt pris i tävlingen ”100 skolkök på ett år”. Grattis! Det bådar gott. Härligt att skolungdomarna får bra mat i skolan.

Häromdagen var jag på ett av äldreboendena i Gnesta, Liljedalshemmet, och åt en trevlig lunch. Eller kanske var det på Frustunagården? Jag blir lite osäker. Och lite skamsen. Jag har bott i kommunen i sådär 20 år och varit inblandad i politiken i några av de åren. Ändå har jag inte satt min fot i något äldreboende förrän just häromdagen, vilket gör mig generad. Det är klart att man föstår diskussioner bättre, om man varit på plats, träffat berörda o.s.v. Jag tror att mina politikerkollgor är duktigare än jag på detta och jag ska ta efter.

Mikael

Läs mer

Tankar framför tvn

Alla instängda gruvarbetare i Chile är räddade. Hela världen tittade på. Händelsen innehöll utmärkt dramaturgi för tv. Skräck, spänning, känslosvall, lyckligt slut, t.o.m. kryddat med lite religion och nationalism. Medryckande och tårdrypande.

Ska man se ner på det eller ironisera om det? Nej, varför skulle man egentligen det? Att det finns viktigare saker att engagera sig i, behöver väl inte förta värdet av att förmedla en gastkramande historia med ett lyckligt slut.

Mikael

Läs mer

Religion i skolan

Nu ska det bli mer kristendom i skolan, säger folkpartiet. Varför i herrans namn då? 🙂

SNs ledare anmärker på ministerstyre och det kan man väl hålla med om. Låt Skolverket hålla på. Man kan också undra, vad det finns för skäl över huvud taget för skolministern (eller vad titeln är) att komma med detta utspel. Om det är så att han värnar om en korrekt historieskrivning eller kunskap om svenska samhället, borde väl kristendomen hänvisas till undervisning i historia eller möjligen samhällskunskap. Skolministern kanske vill att vi ska fostras till goda kristna svenskar. Det var mer gångbart för ett halvsekel sedan. På den tiden, när det här ämnet kallades för krille.

Mikael

Läs mer

B&U

Miljöpartiets profilfråga nummer ett är miljön. Det vet väl alla. Och så kommer det att förbli. I Gnesta är profilfråga nummer två skolan i vid bemärkelse. Vi har tjatat lite men budskapet är viktigt och värt att upprepas.

Det finns ett gymnasium i Gnesta. Det är första gången och det är bra för orten och hela kommunen. Så småningom kanske vi kommer att få fler gymnasielinjer här. Och skolorna ska bli bättre. En del säger att de är bra redan nu men vi i Miljöpartiet vill gärna göra mera för att minska barngrupper i både barnomsorg, förskola, fritids och skola (eller om någon vill kalla något av detta för något annat, så för all del) och öka lärarkompetensen. Att det ska finnas bra skolor i alla kommundelar tycks de flesta numera vara ense om. Andra frågor att hantera är vitalisering av kulturskolan och möjlighet till profilering av skolor. Valfrihet är bra och man måste inte vara låst vid att kommunen ska tillhandahålla alla tjänster eller precis si eller så stor andel av tjänsterna. Målet är en inriktning på särskilt hög kvalitet, kontroller och utvärdering samt vid behov åtgärder för förbättringar.

Mikael

Läs mer

Lugnet efter stormen

På ytan verkar det rätt lugnt nu i politiken, i alla fall här i Gnesta, efter den storm som valrörelsen och valet var för många lokalpolitiker. Många hämtar sig och samlar nya krafter. En del är optimistiska, andra är uppgivna. Men aktiviteter pågår för fullt och resultatet blir allmänt känt om någon vecka. Sedan lär det bli, om inte en ny storm så i alla fall, en rivstart, särskilt för dem som ska bestämma i fortsättningen. Jag såg en lista med alla förtroendeuppdrag som ska befolkas (jag tänkte säga bemannas men man vill ju vara politiskt korrekt) och måste säga att en suck undslapp mig. Men jag tror att partierna är vana vid det här och redo att vaska fram alla namn på ledamöter, ersättare, suppleanter, representanter, nämndemän o.s.v.

Mikael

Läs mer

Mediastrategier

SN har för avsikt att permanenta politikerbloggen. Idén med bloggen under valrörelsen var bra och jag tycker att den fungerade. Behovet av fortsättningen är jag inte lika övertygad om men för all del. Vi har fått regler som ska följas, för att man ska få använda bloggen och det är inget konstigt med det. Men det ska bli spännande att se, hur SN kommer att övervaka bloggandet och tillämpa sina egna regler. Det kan bli en grannlaga uppgift. Kanske skulle tidningen ha gett sig själv en lättare uppgift i det avseendet, om man utformat reglerna ännu tydligare. Kanske blir det inga problem alls. Vi får se.

I den växande floran av nya sätt att kommunicera är det allt viktigare för ett politiskt parti att ha en genomtänkt mediastrategi även på lokal nivå. SN frågade förresten häromdagen, om vi i Miljöpartiet tänkt skicka våra företrädare på mediaträning. Ett tecken i tiden snarare än en pik, tror jag. Vi har haft så mycket mediakontakter att hantera att vi inte hunnit diskutera den frågan :-).

Mikael

Läs mer

Samarbetsdiskussioner

Det finns fortfarande inte mycket att rapportera om pågående sonderingar och diskussioner bland partierna i Gnesta. Det ligger i sakens natur att parterna inte talar öppet om saken, så länge inget är bestämt. Jag tror att allmänheten har förståelse för det, kanske journalister också. Så mycket kan jag avslöja att diskussionerna på båda håll hittills förts i en seriös och positiv anda och att vi mötts av personer med både kompetens och omdöme. Vi försöker på vår sida att leva upp till samma standard. Det står nu klart att vi kommer att behöva nästa vecka också till fortsatta diskussioner. Det beror inte på att förhandlingarna går trögt utan mer på att diskussionerna tas på stort allvar.

Mikael

Läs mer

Rasistvindar

Rasismen griper omkring sig i många länder i Europa. Många parlament har fått in s.k. högerpopulistiska partier. I EU förestår många debatter om, hur murarna runt EU ska upprätthållas och hur immigrationen från andra länder ska begränsas och stoppas. Svartepetterspelet om vilket land som ska ta vilket flyktingansvar är inte vackert. Nyligen har vi hört, hur romerna hanteras särskilt i Italien och Frankrike men motsvarande tendenser finns här hemma, om än i liten skala. Ett nytt och rasistiskt parti hör just röstats in i Sveriges riksdag. Även i Gnestas kommunfullmäktige kommer att finnas en sverigedemokrat. Det beror naturligtvis inte på att lokalpress rapporterat på det ena eller andra sättet. Det kan var och en räkna ut. De underliggande orsakerna till att över 300 000 svenskar och över 300 gnestabor röstat på sverigedemokraterna är viktigare än så och bör tas på allvar.

Mikael

Läs mer