Jobblinjen för alla och främst för unga

Egen inkomst är basen för självständighet.
Jobb handlar inte bara om att få pengar i plånboken utan också om att bli delaktig, vara med i en gemenskap, göra något nyttigt, lära sig av andra, få del av socialförsäkringarna……….

Moderaternas politik handlar om att göra det lätt att få jobb och slippa bidragsberoende. Arbetsmarknadspolitiken är främst en statlig uppgift men kommunerna kan göra mycket för att rusta ungdomar till arbeten och få dem delaktiga i samhället.

Till årets budget föreslog Alliansen en satsning mot ungdomsarbetslösheten i Oxelösund, vilket glädjande nog majoriteten nappade på.

Jobb för unga står högt bland våra vallöften.
Agneta

Läs mer

NU STARTAR VALET I OXELÖSUND!

NU MÅLAR VI OM OXELÖSUND – från Rött – till Orange – med en övergång till Blått!

Nya Moderaterna i Oxelösund tillsammans med övriga Allianspartier, KD, C samt FP, startar sin valkampanj på Valborg.
Vi har förberett oss under en längre tid och planerna ligger klart i stort.
Men vi är också förberedda på att det kan ske förändringar och därför kan det bli aktuellt med omfall. Allt kan hända inför årets spännande val.

Vi har aldrig satsat så hårt som inför årets val. Allianspartierna ser möjligheter attnåmajoritet i höst – den chansen och möjligheten ska vi ta. Det krävs hårt arbete och genomtänkt strategi.
Vi är förberedda – vi känner oss starka – vi är överens – vi kommer att kämpa – vi kommer att studera våra motsåndare – vi ska vinna! Oavsett vem du röstar påså är din röst viktig.Den 19 september får vi reda på resultatet.

På Valborg kommer vi att starta upp på Järntorget kl.15.00. Kom gärna och besök oss. Vi bjuder på Kaffe och tårta. Du får en pensel så du kan hjälpa oss att måla om. Ditt verk kommer vi att spara inför valspurten.
Vi ska givetvis prata om hur vi tillsammans ska utveckla Oxelösund.

dag.bergentoft/ kampanjansvarig för Moderaterna och Alliansen/ Förstanamn på Moderaternas valsedel.

Läs mer

Spår för tillväxt

När jag numeraåker tåg till Stockholm på pendlartiderna inser jag in på bara skinnet hur brått det är med en bättre järnväg.

Jag tidigare har arbetspendlat till Stockholm under nästan 20 år.
För varje år blev det fler och fler pendlare och trängre och trängre på tågen.

Idag känner jag medlidande med pendlarna från Oxelösund och Nyköping, för att inte tala om dem från Vagnhärad. Det är trångt och nästan slagsmål om sittplatserna.

Hur viktigt är det inteatt kunna förverkliga sina studie-och arbetsdrömmar utanför bostadsorten?
Vem tror att ett vitalt samhälle fungerar utan bra kommunikationer?

Ostlänken känns angelägnare för var dag.
Agneta

Läs mer

Datorberoende och skräp

Hjälp!
Min dator har gått sönder.Jag hittar inget dataföretag för privatpersoneri Oxelösund i telefonkatalogen och nätet kommer jag inte åt. Jag inser att jag gjort mig alldeles för beroende av den rackarns apparaten. Nu far jag runt och snyltar på andras.Skyller mig själv för sparsamma backuper.

Idag har Oxelösund vårstädat.Jag fick förmånen att vara en av städledarna.
Samma trevliga familjer som förr kom. Det var ingen brist på skräp i år heller.

Det är mer än bedrövligt att det finns människor som inte kan ta ansvar för att hålla våra gemensamma områden skräpfria genom att plocka upp efter sig själva. Hur svårt kan det vara?

Dags för en ny Hålla Sverige Rent kampanj eller för sanktioner?
Agneta

Läs mer

Ortens handlare är guld värda

När jag ska använda högtryckstvätten fungerar den inte.

Läser bruksanvisningen, skruvar, kollar elen, kollar vattnet, om och om igen. Tiden går. Självförtroendet i botten. Packar in delarna i bilen och åker någon kilometer till järnhandeln.

På några minuter löser den vänlige och kompetente järnhandlaren mitt problem.

Det är en av fördelarna med att bo på en ort där det finns företag som har personlig service. Än så länge finns flera sådana i Oxelösund. Låt oss slå vakt om dem! Handla där! Det tjänar de på. Det tjänar du också på i det långa loppet.
Agneta

Läs mer

INGEN UTMANINGSRÄTT I OXELÖSUND!

VAD ÄR UTAMANINGSRÄTT!

Utmaningsrätten, eller utmanarrätten som den också kallas, har utformats något olika i de kommuner som har infört den, men huvudprincipen är densamma. Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten. Det kan även finnas möjlighet att rikta ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska säljas.
Utmaningen avser att någon lämnar ett önskemål om att en del av den kommunala verksamheten ska upphandlas eller säljas. Vilka delar av kommunens verksamhet som går att utmana skiljer sig från kommun till kommun, det är alltså upp till respektive kommun att välja vilka delar som omfattas, dock är det gemensamt för samtliga kommuner som infört utmaningsrätt att myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal inte kan utmanas.
För att utmaningsrätten ska få någon verklig betydelse krävs att kommunen aktivt marknadsför möjligheten, både internt inom kommunorganisationen och externt till utomstående parter. Utmaningsrätten är en del av ett helt paket med möjligheter som finns för att öka mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten. Intraprenad, avknoppning, entreprenad och kundval är andra.
Vill du veta mer gå in på www.svensktnaringsliv.se

I Oxelösund har Utbildningsnämnden haft utmaningsrätt på agendan. När Socialdemokratena får välja så säger man bara helt enkelt nej! Vi är för små, det går inte.
Det handlar helt enkelt att man bara inte vill. Oxelösunds Socialdemokrater förlorar i förtroende varje gång man bara säger nej. Svaren blir lika tråkiga som betong liknar. Har inte något större hopp till övriga nämndersom fått denna remiss på sin agenda om inte….

Men själv blir jag bara glad för det sporrar mig att fortsätta kampen och tron på att Oxelösund verkligen behöver förändring och förnyelse.

Det är hög tid att måla om Oxelösund! Alliansen vinner Oxelösund!
Ta ställning Du också!

Läs mer

JOBBSKATTEAVDRAGET!

HUR MYCKET MER GER JOBBSKATTEAVDRAGET I DIN PLÅNBOK?

Har förstått att det är långt ifrån alla som kollar hur mycket mer netto, alltså efter skatt, du får genom jobbskatteavdraget.

Gå in på www.jobbskatteavdrag.se , det är superlätt att ta fram en mängd olika uppgifter. Tyvärr är det lite dyrare i Oxelösund dåSocialdemokraterna och Vänsternökat skatten med 80 öre. Vad innebär detta för dig?

Visste du att skuldsättningen var nästan 46 % av BNP när Anders Borg blev finansminister 2006. Idag är det 41 % av BNP. Alltså en klar förbättring. Trots denna finanskris. Kan vara bra att veta!

Det du redan vet är att Anders Borg är en skicklig finansminister.

Hälsningar dag.bergentoft

Läs mer

Störande godtycke

Det finns politisk enighet i Oxelösund om att inga hyror ska subventioneras.
Björntorps äldreboende har byggts om av arbetsmiljöskäl. Det tas till intäkt för att omedelbart höja hyrorna med 16 % utan att följa hyreslagstiftningen. Fyra kommunala instanser är inblandade, däribland Kustbostäder. Alla skyller på någon annan. Maxtaxor och andra bidrag gör att det i slutänden endast blir en pensionär som får betala mera direkt ur den egna plånboken. Så varför ska jag bråka? Den pensionären har ju en pension över 16 000 i månaden.

När makten struntar i lagar och bedömer att de inte spelar någon roll för resultatet blir jag rädd och upprörd. På kommunfullmäktige krävde jag i en interpellation att hela proceduren skulle göras om. Det örat ville man inte höra på.
Agneta

Läs mer