Äldreomsorgen på rätt väg

Jag känner mig fortfarande glad och upprymd efter onsdagens temamöte på Kommunfullmäktige.
Där presenterade socialchefen och några av hennes engagerade medarbetare en del av det utvecklingsarbete för äldre som är på gång i kommunen.
Attityden att sätta den äldres behov i centrum var tydlig.
Hemtjänstpersonalen berättade förtjust om fördelarna med flexibel hemtjänst. Från Äldre och Rehabcenter fick vi höra om många spännande satsningar. Vi fick veta hur Hemsjukvården och den nya sjuksköterskeorganisationen kan höja kvaliten i vården. Ett nytt Äldreboende planeras vid Björntorp och snart finns kanske också Fixar-Malte i någon smart form.
Mitt ekonomiintresse blev väl tillgodosett vid informationen om hur man beräknar kostnader per brukare och kan göra jämförelser med andra kommuner.
En eloge till alla medverkande och allt bra jobb som utförs!
Agneta

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*